InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

V měsíci únoru nevyhovělo pět kontrolovaných vzorků pohonných hmot

17.04.2024
Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci únoru 2024. Odebrala 171 vzorků, 5 vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům. V celkovém hodnocení to představuje 2,9 % nevyhovujících vzorků.
Ilustrační snímek | Foto: picjumbo.com
Česká obchodní inspekce pokračovala v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala v únoru 2024 celkem 171 vzorků pohonných hmot. Z toho 5 odebraných a kontrolovaných vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům, což v celkovém hodnocení představuje 2,9 % nevyhovujících vzorků. Jednalo se o dva vzorky motorových benzinů, které nevyhověly jeden v jakostním parametru "ethanol" a druhý v jakostním parametru "ethanol" a v jakostním parametru "celkový obsah kyslíku". Dále o jeden vzorek motorové nafty, který nevyhověl v jakostním parametru "bod vzplanutí". Jakostní požadavky příslušné technické normy dále nesplnily dva vzorky LPG, které nevyhověly v jakostním parametru "síra".

Motorové benziny


Českou obchodní inspekcí bylo v únoru 2024 odebráno a kontrolováno celkem 64 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Jeden vzorek nevyhověl v jakostním parametru "ethanol", kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 6,48 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V), jednalo se o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody.

Druhý vzorek nevyhověl v jakostním parametru "ethanol", kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 6,5 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V) a v jakostním parametru "celkový obsah kyslíku", kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 2,90 % m/m (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 2,81 % m/m). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z2:2024 - Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Motorové nafty


V únoru 2024 ČOI odebrala a kontrolovala celkem 85 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru "bod vzplanutí", kdy naměřená hodnota byla 48,0 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C), jednalo se o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody v předešlém měsíci. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590/O1:2023 - Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

LPG


V únoru 2024 ČOI odebrala a kontrolovala celkem 19 vzorků LPG. Z tohoto počtu nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky LPG nevyhověly v jakostním parametru "síra", kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 60,3 mg/kg a v druhém případě 50,1 mg/kg, (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 31,1 mg/kg). Ve druhém případě se jednalo o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody. Zbývající kontrolované a analyzované vzorky LPG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589+A1:2022 - Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách


Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 84 vzorků
motorové nafty z 85 odebraných (u 1 vzorku se jednalo o opakovaný odběr na téže čerpací stanici, u kterého nebyl obsah methylesterů mastných kyselin kontrolován). Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 64 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u 2 vzorků motorového benzinu.

Opatření


Podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve znění pozdějších předpisů, uložila ČOI v únoru 2024 ve 2 případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na:

- 11 112,00 l motorové nafty v hodnotě 405 588,00Kč,

-1 141,00 l LPG v hodnotě 17 685,50Kč,

vše v celkovém množství 12 253,00 l pohonných hmot a celkové hodnotě 423 273,50 Kč.

Závěr
V únoru 2024 podobně jako v lednu 2024 nevyhověly 2 odebrané a kontrolované vzorky motorových benzinů a 1 odebraný a kontrolovaný vzorek motorové nafty. Oproti lednu bylo v únoru zaznamenáno zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků LPG z 0,0 % na 10,5 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci únoru 2024 odebrány. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v únoru oproti lednu bylo zaznamenáno zhoršení z 1,1 % na 2,9 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

ČNB odňala oprávnění k činnosti nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Česká národní banka informuje podle § 146 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru veřejnost, že pro opakované a závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem odňala společnosti Fair Credit Czech s.r.o., IČO 044 55 835 (dále jen "Fair Credit ...

dTest: Čtveřice leteckých společností dostala ve Španělsku pokutu 150 milionů eur. Zastaví rekordní pokuty nepovolené praktiky?

Španělské úřady vyměřily čtveřici leteckých společností, jmenovitě Ryanair, Easyjet, Vue-ling a Volotea, pokutu ve výši 150 milionů eur (3,7 miliardy ...

Prezident Pavel zakončil dvoudenní cestu do Ústeckého kraje

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zakončil dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. Byla to jeho druhá návštěva v tomto kraji od zvolení, první ale proběhla ...

SYRI: Historická hranice Sudet zůstává stále předělem

Hranice Sudet vytváří stále předěl mezi obyvatelstvem Česka. Přestože formálně od konce druhé světové války neexistuje, je stále viditelná v různých j ...

Podle průzkumu patří Česká televize společně s Českým rozhlasem mezi nejdůvěryhodnější tuzemská média

V nejnovějším průzkumu Vnímání veřejné služby hodnotí diváci Českou televizi jako důvěryhodnou, objektivní a vyváženou. Ve všech sledovaných bodech na ...

DoporučujemeSobota 22.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »