InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

NKÚ: Miliardové dotace Národní sportovní agentury byly netransparentní a bez kontroly efektivity

29.04.2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národní sportovní agentura (NSA) vydaly v letech 2019 až 2022 ze státního rozpočtu na podporu sportu celkem 26,5 mld. Kč. NSA byla zřízena v srpnu 2019 a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo MŠMT. Kontrola NKÚ ukázala, že Národní sportovní agentura nesledovala a nekontrolovala, jak příjemci dotace využili a zda dodrželi stanovené podmínky. Přitom posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor byly očekávanými přínosy vzniku NSA. K naplnění těchto očekávaných přínosů tedy vznikem NSA nedošlo.
Ilustrační snímek | Foto: NKÚ
NSA nesledovala a nevyhodnocovala, zda výdaje, které vynakládá, vedly např. k zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže, k zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mládeže či ke snížení ekonomické spoluúčasti rodin ve sportu. Ale i toto byly očekávané dopady a priority vynaložených podpor.

MŠMT ani NSA nepostupovaly při poskytování dotací v některých případech transparentně a v souladu s právními předpisy. Proces administrace žádostí o podporu byl jak u MŠMT, tak i v NSA u jedné pětiny kontrolovaných dotačních výzev zdlouhavý. MŠMT za roky 2019 a 2020 vydávalo rozhodnutí o poskytnutí dotace v průměru po 90 až 300 dnech a NSA za roky 2021 a 2022 tato rozhodnutí vydávala v průměru po 172 až 335 dnech.

Kontroloři odhalili nedostatky i v hospodaření NSA. S majetkem a peněžními prostředky státu nenakládala v některých případech účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Např. neodůvodněně snížila výnos z majetku minimálně ve výši půl milionu korun, když umožnila původním nájemcům, aby část sjezdového a skokanského areálu v Harrachově bezúplatně užívali i po ukončení platnosti nájemních smluv. To se týkalo šesti z celkem 46 pozemků. Ke zbylým 40 pozemkům neměla NSA v kontrolovaném období uzavřeny žádné nájemní smlouvy. Z veřejně dostupných zdrojů bylo zjištěno, že tyto pozemky byly rovněž prokazatelně využívány jinými subjekty (právnickými či fyzickými osobami). Na pozemcích NSA byla např. lanová dráha, která je celoročně v provozu, hotel či stánky s občerstvením.

NSA nepostupovala podle zákona ani při zadávání veřejných zakázek na nákup služeb a pořízení majetku. V některých případech např. vynakládala peněžní prostředky na základě smluv, které byly podle zákona o registru smluv zrušeny od počátku. Po celou dobu kontrolovaného období uzavírala smlouvy a objednávky, proplácela faktury a vyplácela dotace, aniž by dodržela zákonné schvalovací postupy. Nezavedla funkční vnitřní kontrolní systém, aby zajistila hospodárný, efektivní a účelný výkon státní správy.

Součástí kontroly NKÚ bylo i dotazníkové šetření mezi sportovními kluby a svazy. Například cca 56 % sportovních klubů, které měly zkušenost s průběhem dotačního řízení jak u MŠMT, tak u NSA, uvedlo, že nedošlo k posunu směrem k transparentnějšímu hodnocení žádostí. Podrobnosti tohoto šetření najdete zde.

Kontroloři NKÚ oslovili s žádostí o informace i 47 evropských nejvyšších kontrolních institucí sdružených v organizaci EUROSAI, aby mohli provést mezinárodní srovnání státní podpory sportu.

Zdroj: NKÚ

Další články z rubriky Domácí

Moody's potvrdila rating Českých drah v investičním pásmu se stabilním výhledem

Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná ratingová agentura ocenila především silné postavení společnosti na českém železničním trhu a ...

Úřad vlády se tradičně zapojí do festivalu Open House

Do jubilejního 10. ročníku festivalu pražské architektury Open House se Úřad vlády ČR zapojí otevřením Hrzánského paláce v sobotu 18. května a v neděl ...

ČOI: Hračka na baterie AKU vrtačka T1401 představuje vážné riziko pro životní prostředí

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko kvůli možnému znečištění životního prostřed ...

Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu - to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíc ...

Spotřebitelská organizace dTest podala stížnost na Temu

Čínské online tržiště Temu působící na trhu od roku 2023 se těší velké popularitě mezi spotřebiteli. Jen v EU má totiž přes 75 milionů uživatelů měsíč ...

DoporučujemePondělí 27.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »