InfoDnes.cz » Zpravodajství » Magazín » Koktejl

Bitva u Lipska v roce 1813: Jak Napoleon prohrál válku proti Evropě

07.02.2024
Bitva u Lipska, známá také jako Bitva národů, byla největší a nejkrvavější bitvou napoleonských válek. střetly se v ní armády Francie a jejích spojenců s vojsky protifrancouzské koalice, kterou tvořily Rusko, Prusko, Rakousko, Švédsko a další země. Bitva trvala čtyři dny, od 16. do 19. října 1813, a odehrála se v okolí německého města Lipska. Byla to rozhodující bitva, která znamenala konec Napoleonovy nadvlády nad Evropou.
Foto: pixabay.com

Předehra bitvy


Napoleon Bonaparte byl francouzský císař a vojevůdce, který si podmanil většinu Evropy. Jeho ambice ho však zavedly až do Ruska, kde v roce 1812 zažil katastrofální porážku. Jeho Grande Armée, která čítala na začátku tažení přes 600 000 mužů, byla zdecimována ruskou zimou, hladem, nemocemi a boji. Z Ruska se vrátilo jen asi 10 % vojáků.

Napoleon se sice snažil obnovit svou armádu novými odvedenci a spojenci z Rýnského spolku (německých knížectví), ale jeho protivníci nezaháleli. V roce 1813 vytvořili šestou koalici proti Francii, kterou vedl rakouský císař František I., bratr Napoleonovy manželky Marie Luisy. Koalice měla podporu Velké Británie, která financovala válku proti Napoleonovi.

V první polovině roku 1813 probíhaly boje mezi Francouzi a koalicí v Německu. Napoleon dokázal zvítězit v několika bitvách, jako byly bitvy u Lützenu, Budyšína a Drážďan, ale nebyl schopen rozhodně porazit své nepřátele. Ti se stahovali na sever k Berlínu a k Baltu, kde čekali na posily z Ruska a Švédska. Napoleon se ocitl v izolované pozici na jihu Německa, kde musel čelit nedostatku zásob a dezercím.

Průběh bitvy


V říjnu 1813 se Napoleon rozhodl zaútočit na spojeneckou armádu pod velením rakouského knížete Karla Filipa ze Schwarzenberga, která se shromáždila u Lipska. Myslel si, že má převahu nad nepřítelem, který měl asi 200 000 mužů. Neuvědomoval si však, že k Lipsku mířily další spojenecké armády: pruská armáda pod velením generála Gebharda Leberechta von Blüchera z jihu, ruská armáda pod osobním velením cara Alexandra I. ze severu a švédsko-rusko-německá armáda pod velením švédského korunního prince Karla Jana Bernadotta (bývalého francouzského maršála) ze severozápadu.

Napoleon měl k dispozici asi 190 000 mužů a 700 děl. Jeho armádu tvořili hlavně čerství odvedenci a trpěla nedostatkem koní. Část jeho sil tvořili Poláci a Italové, některé země Rýnského spolku (Sasko a Württembersko) v průběhu bitvy přešly k nepříteli.Bitva začala 16. října útokem 78 000 spojeneckých vojáků z jihu a 54 000 ze severu. Napoleon měl větší množství své armády na jihu, kde se snažil prorazit spojeneckou linii. Spojenecký útok nebyl příliš úspěšný a byl přinucen ustoupit, ale ani Napoleonovy oddíly nebyly schopné prolomit přesilu na protivníkově linii. Výsledkem prvního dne bojů byl pat.

Následující den byl v celku klidný, protože obě strany organizovaly svoje posily. Francouzi posílili o 14 000 mužů zatímco spojenci o 145 000. Spojenci tak měli k dispozici asi 355 000 mužů a 1 500 děl proti Napoleonovým 205 000 mužům a 700 dělům.

18. října spojenci zahájili masivní ofenzivu na všech frontách, jejímž výsledkem byla devítihodinová řež a těžké oboustranné ztráty. Když Napoleon viděl, že bitva je ztracená, zahájil v noci z 18. na 19. ústup přes řeku Elster. Vše šlo dobře, až do ranních hodin, kdy kvůli chybě sapérů došlo k předčasnému zničení mostu (jediná volná cesta k úniku). Několik tisíc mužů bylo odříznuto. Někteří se snažili přeplavat přes rozvodněnou řeku a zaplatili za to životem. Mezi nimi byl také maršál (jmenován právě předešlého dne) francouzského císařství, polský kníže Józef Poniatowski, bratranec vítězného Karla Schwarzenberga.

Důsledky bitvy


Bitva u Lipska byla pro Napoleona katastrofou. Ztratil asi 60 000 mužů, z toho 38 000 zajatých, a všechna svá děla. Spojenci ztratili asi 54 000 mužů, z toho 16 000 zajatých. Bitva také znamenala konec Napoleonových spojenectví s německými státy a Polskem. Německo se osvobodilo od francouzské nadvlády a Polsko bylo znovu rozděleno mezi Rusko, Prusko a Rakousko.


Památník Bitvy národů z roku 1913 se nachází jihovýchodně od centra Lipska | Foto: Pixabay

Napoleon se stáhl do Francie, kde se pokusil znovu obnovit svou armádu. Spojenci ho však pronásledovali a v roce 1814 pronikli do Paříže. Napoleon byl nucen abdikovat a byl poslán do vyhnanství na ostrov Elba. O rok později se vrátil do Francie a znovu se chopil moci, ale jeho poslední pokus o vládu skončil porážkou u Waterloo.

Bitva u Lipska byla jednou z nejdůležitějších bitev evropských dějin. Změnila politickou mapu Evropy a ukončila éru napoleonských válek.

Autor: M. Kaska
Fotogalerie:

Další články z rubriky Koktejl

AV ČR: Embrya čolka jsou nečekaně odolná vůči extrémním teplotám

Zvládnou přečkat i opakované extrémní teploty okolí. Vystavení vysokým teplotám však u embryí čolka výrazně ovlivňuje délku vývoje, velikost vylíhlých larev a jejich pohybovou aktivitu, což může nepřímo působit na jejich přežívání. Překvapivé ...

Za útokem na mnichovské sídlo Rádia Svobodná Evropa stála rumunská tajná služba Securitata, provedl ho Šakal

V roce 1981 se odehrál jeden z největších teroristických útoků proti Rádiu Svobodná Evropa (RFE), které bylo symbolem svobody slova a informací pro ob ...

AOPK: Po dlouhé době se tuto zimu v ČR objevili brkoslavi severní

Tito krasavci hnízdí na dalekém severu v tajze a u nás se objevují jen v zimě. Dříve přilétali v pravidelných cyklech a někdy až v tisícihlavých hejne ...

AV ČR: Rostliny se mohou přizpůsobit klimatickým změnám, aniž by změnily svoji DNA

Klonální rostliny se mohou adaptovat na změny klimatu, aniž by změnily svoji DNA. Umožňuje jim to epigenetická paměť, díky které se dokáží rychleji př ...

AV ČR: Kolébkou biologické rozmanitosti hmyzožravců v Africe je Etiopská vysočina

Průlomový výzkum vedený českými vědci odhalil, jakým způsobem vznikala biologická rozmanitost v Africe. Na příkladu drobných hmyzožravců bělozubek exp ...

DoporučujemeÚterý 5.3.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »