InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Hlavní město Praha systematicky podpoří mladé lidi opouštějící náhradní péči

27.06.2022
Rada hl. m. Prahy schválila na pondělním jednání Koncepci podpory mladých lidí opouštějících náhradní péči hl. m. Prahy pro roky 2022-2027. Vůbec poprvé se tak řeší tato problematika komplexně, kdy hlavní město bude podporu mladým lidem zajišťovat napříč gescemi v oblastech vztahů, bydlení, vzdělávání i práce.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Mladí lidé, kteří odcházejí z náhradní péče, mívají podstatně ztížené podmínky pro vstup do dospělosti. V průměru opouští náhradní péči o osm let dříve než jejich vrstevníci z rodin, což je vystavuje mnohým rizikům. Služeb pražského nízkoprahového denního centra organizace Naděje využívá každoročně kolem 200 mladých lidí bez domova. Až polovina z nich má zkušenost s ústavní péčí. Podle nedávného výzkumu je přes 70 % dětí z ústavů fixováno na vychovatelky a nejčastěji se s problémy svěřují jim. Důsledkem toho často mají v omezené míře nebo nemají po odchodu z ústavu nikoho, na koho by se mohly nebo chtěly obrátit se svými potřebami.

Schválený návrh koncepce reaguje především na možné problémy spojené s odchodem mladých lidí po dosažení plnoletosti ze zařízení poskytujících náhradní péči, jako jsou dětské domovy, výchovné ústavy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc apod., případně od osob pečujících o děti v náhradní rodinné péči.

Na přípravě na přechod do dospělého života spolupracují s dospívajícími dětmi pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sociálními kurátory a neziskovým sektorem. Jedná se však pouze o činnosti sociální práce.

"Systém podpory mladých lidí opouštějících náhradní péči donedávna v Čechách prakticky neexistoval. Až v tomto roce začal stát nabízet podporu v podobě zaopatřovací dávky a nároku na pomoc sociálního pracovníka. Tato pomoc, ač vítaná, je ale stále nedostatečná, a navíc se týká pouze těch, kteří chtějí pokračovat ve studiích a není jim více než 26 let. V Praze přitom máme několik desítek mladých lidí, kteří vyrostli v ústavní péči a dnes jsou bez domova. Dalším stovkám hrozí podobná situace," uvádí radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová a dodává: "Pro řešení a prevenci těchto problémů jsme například vytvořili zvláštní program v Sociálním nadačním fondu a navázali spolupráci s neziskovými organizacemi. S pomocí Koncepce budeme vytvářet další komplexní nabídku pomoci, od bydlení, přes finanční pomoc až po stáže, aby mladí lidé mohli mít konečně domov a zázemí, které jako děti neměli."

Praha chce být městem, které řeší podporu mladých lidí opouštějících náhradní péči komplexně. A to zejména v oblastech běžného života, které bývají nejvíce zasaženy riziky a nežádoucími dopady. Konkrétně se jedná o oblasti vztahů, bydlení, vzdělávání a práce.

"Mladí dospělí, kteří opouští ústavní či pěstounskou péči, čelí vysokému riziku sociálního propadu a bezdomovectví, které souvisí s nedostatečným rodinným a sociálním zázemím, ale i systémem náhradní péče, který není optimálně nastaven. Jako jeden z cílů této strategie jsme proto nastavili, že Praha bude vytvářet nabídku dostupného bydlení, ať už v podobě cvičných, tréninkových či startovacích bytů pro osoby, které jsou v náhradní péči nebo samostatného bydlení pro mladé lidi, kteří již náhradní péči opustili. Praha ostatně již dlouhou dobu pronajímá startovací a cvičné byty dětským domovům a neziskovým organizacím," dodává radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Právě navržená koncepce, která obsahuje analytickou a návrhovou část, podrobně popisuje celou problematiku, a především pak navrhuje pro každou z rizikových oblastí vhodné způsoby podpory. Ta by předcházela vzniku možných problémů a toto náročné životní období by mladým dospělým opouštějícím náhradní péči ulehčila. Navržená opatření budou v praxi uskutečňovat dotčené odbory Magistrátu hl. m. Prahy a také Sociální nadační fond hl. m. Prahy.

Zdroj: Hlavní město Praha

Další články z rubriky Regiony

Na Vysočině se orlům daří vyvést mladé také díky ohleduplnosti lesníků

Kroužkování mláďat orlů mořských hnízdících v lesích na Vysočině dokončí v tomto týdnu ornitologové. Lesníci kvůli hnízdění chráněných druhů ptáků omezují své hospodaření. S ornitology ale spolupracují i při ochraně porostů obnovených po ...

Francouzi budou moct poznat netradiční Česko prostřednictvím trhů z Jihomoravského a Zlínského kraje

Brněnský Zelný trh včetně podzemních prostor, vinařství Ilias v Pavlově nebo Luhačovice. Místa, která se ještě letos představí divákům francouzských t ...

Páteční Muzejní noc láká i na Hučák v centru Hradce Králové

Hradec Králové - Letošní ročník celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2023 se v Hradci Králové a okolí uskuteční už po šestnácté, tentokrát 19. k ...

Dopravní podnik města Brna má již 15 retrovozidel. Sbírku doplnil nově zrekonstruovaný trolejbus Škoda 22Tr

Dopravní podnik města Brna (DPMB) rozšířil svoji sbírku retro vozidel. Nově do ní přibyl trolejbus Škoda 22Tr. Práce, které kompletně probíhaly ve voz ...

Moravskoslezští záchranáři otevřeli své základny veřejnosti

V pondělí 15. května, proběhl na dvanácti výjezdových základnách ZZS MSK Den otevřených dveří. Datum nebylo zvoleno náhodou, protože si v něm každoroč ...

DoporučujemeNeděle 28.5.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »