InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

ÚOHS: ČEZ může převzít distribuci tepla v Chomutově, musí však do budoucna umožnit připojení dalších dodavatelů

25.04.2024
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil pod podmínkou splnění závazků spojení ČEZ Teplárenská, a.s., a ACTHERM Distribuce s.r.o. (dále jen ČEZ Teplárenská a ACTD). Rozhodnutí již nabylo právní moci.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Společnost ČEZ Teplárenská je součástí soutěžitele, v jehož čele stojí společnost ČEZ, a.s. Skupina ČEZ působí na území České republiky na elektroenergetickém trhu a zabývá se řadou různých činností, zejména výrobou elektrické energie a jejím prodejem ostatním obchodníkům s elektrickou energií a konečným zákazníkům. Rovněž působí na trhu výroby, rozvodu a prodeje tepelné energie a na trhu obchodování se zemním plynem. Společnost ČEZ Teplárenská se zabývá především nákupem, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem tepla (tepelné energie). V lokalitě města Chomutov, která je dotčena posuzovaným spojením soutěžitelů, je skupina ČEZ hlavním výrobcem tepla a provozovatelem primární rozvodné sítě, přičemž dodává teplo některým velkým odběratelům a provozovateli sekundární rozvodné sítě.

Nabývaná společnost ACTD je v rámci území České republiky činná v oblasti dodávek tepelné energie, přičemž provozuje výměníkové stanice a sekundární rozvody tepla ve městě Chomutov. ACTD odebírá tepelnou energii z primární rozvodné sítě a dále ji pomocí své sekundární rozvodné sítě distribuuje koncovým zákazníkům.

V průběhu správního řízení shledal Úřad vážné obavy, že by v důsledku spojení mohlo dojít k podstatnému narušení hospodářské soutěže na trhu centralizovaného zásobování teplem sekundární rozvodnou sítí v Chomutově, neboť po realizaci posuzované transakce by vzniklý soutěžitel na trhu centralizovaného zásobování tepelnou energií sekundární rozvodnou sítí v lokalitě města Chomutov získal možnost bránit vstupu nových či rozšíření působení stávajících výrobců tepla v Chomutově, což by mohlo mít negativní dopady na konečné spotřebitele.

Spojení tedy Úřad povolil pouze za podmínky splnění závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Ve stručnosti podle těchto závazků musí společnost ČEZ Teplárenská do konce roku 2028 umožnit soutěžitelům na trhu s teplem v Chomutově napojení jejich výrobních zdrojů výroby tepla na sekundární rozvodnou síť, kterou ke dni právní moci rozhodnutí provozuje společnost ACTD. Společnost ČEZ Teplárenská se dále zavázala, že z těchto zdrojů bude odebírat teplo za nediskriminačních podmínek a v rozsahu, který neohrozí spolehlivý a bezpečný provoz dotčené soustavy zásobování tepelnou energií nebo její části nebo neomezí využití obnovitelných zdrojů v jiném zdroji tepelné energie připojeném k rozvodnému tepelnému zařízení.

Bližší detaily předmětných závazků, stejně jako odůvodnění budou zveřejněny v rozhodnutí, které bude po odstranění obchodního tajemství zveřejněno ve sbírce rozhodnutí Úřadu.

Zdroj: ÚOHS

Další články z rubriky Regiony

Uranový důl Bytíz na Příbramsku se dočká kompletní rekonstrukce

Náročná obnova a rekonstrukce areálu započala již v roce 2018, do této chvíle byla provedena řada dílčích kroků, jako například oprava střech a elektroinstalace. Celková rekonstrukce proto bude zahrnovat kromě kompletní opravy budovy ...

Průlom pro kulturu v Praze. Systém Evaluart vyhodnocuje data z kulturních akcí

Hlavní město má díky sběru dat podrobnější informace o kulturních akcích, může je tak nyní plánovat lépe. Systém Evaluart sbírá data o návštěvnících k ...

První temelínský blok po odstávce opět vyrábí elektřinu

Včera večer začal první temelínský blok vyrábět elektřinu. Operátoři ho k přenosové soustavě připojili po výměně části palivových souborů. Energetici ...

SPŠ Ostrov již zná své letošní novodobé Prokopy Diviše

Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2023/24, který pro studenty elektro oborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již poosmé vyhlásila ČEZ Dis ...

Dopravce Eznis Airways nabídne přímé lety z Prahy do Mongolska

Letiště Václava Havla Praha nabídne poprvé v historii pravidelné přímé lety do Ulánbátaru. Dopravce Eznis Airways bude do mongolské metropole létat od ...

DoporučujemeÚterý 18.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »