InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Realizace integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027 je v plném proudu

03.11.2021
Ministerstvo pro místní rozvoj právě vyhlásilo dvě výzvy k předkládání integrovaných strategií územního rozvoje pro implementaci tzv. integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027. Integrované nástroje - Integrované územní investice (ITI) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) - představují soubor provázaných a územně zacílených intervencí podpořených z programů fondů EU. Realizace strategií významně přispěje k naplnění rozvojových potřeb a využití rozvojového potenciálu v městských i venkovských územích.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Prvním krokem pro čerpání prostředků z vybraných programů fondů EU je schválení integrovaných strategií územního/místního rozvoje. Na základě schválených strategií budou v regionech připravovány integrované projekty, které budou následně překládány do specifických výzev řídících orgánů programů.

ITI bude realizován v pěti programech


Nástroj ITI bude v ČR implementován ve 13 metropolitních oblastech/aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústí na Labem-Chomutov, Hradec Králové-Pardubice, Mladá Boleslav, Jihlava, České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín a Liberec-Jablonec nad Nisou), které představují póly růstu a rozvoje území. Nástroj ITI bude v ČR realizován v pěti programech (Integrovaném regionálním operačním programu, Operačním programu Doprava, Operačním programu Jan Amos Komenský, Operačním programu Životní prostředí a Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Na financování implementace strategií se bude podílet Operační program Technická pomoc. ITI bude významnou měrou navazovat na výsledky realizace nástroje z období 2014-2020 s cílem podpory rozvojového potenciálu urbánních funkčních území a řešení identifikovaných bariér, např. v oblasti udržitelné městské mobility, dobudování veřejné infrastruktury, podpory mezisektorové spolupráce, předcházení změnám klimatu a prevenci sucha adaptačními opatřeními či zavádění moderních technologií pro zlepšení výkonu územní veřejné správy a zvyšování kvality života občanů.

CLLD se zaměřuje hlavně na venkov


Druhý nástroj, Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), je na rozdíl od ITI zaměřen zejména na venkovské oblasti, resp. obce do 25 tis. obyvatel. Nositeli strategií komunitně vedeného místního rozvoje jsou místní akční skupiny (MAS), jež zpracovávají pro území své působnosti víceodvětvovou strategii se zapojením různých místních aktérů, což představuje jeden z hlavních principů metody LEADER, na které je tento nástroj založen. Strategie CLLD zohledňuje místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spolupráci místních aktérů. MAS při přípravě strategií navazují na strategie CLLD realizované v programovém období 2014-2020, jejichž realizace se blíží k závěru.

Po schválení strategií a zahájení jejich realizace budou projekty žadatelů z území působnosti MAS podpořeny z pěti programů - Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost plus, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Provoz MAS bude podpořen z Operačního programu Technická pomoc. Na území ČR v současné době působí 180 místních akčních skupin, jež sdružují přes 8300 partnerů. Území působnosti MAS pokrývá 92,7 % území ČR, žije zde cca 60,4 % obyvatel ČR v 6004 obcích.

Proces vyhlášení výzvy, zpracování a hodnocení strategií upravuje Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, účinný od 1. 11. 2021. Na přípravě tohoto pokynu se podílelo široké spektrum zástupců ministerstev i územních partnerů.

Realizace strategií významně přispěje k naplnění rozvojových potřeb a využití rozvojového potenciálu v městských i venkovských územích, a k zapojení municipalit a dalších místních aktérů do procesu rozvoje regionů. Nástroj ITI posílí konkurenceschopnost funkčních regionů pólů růstu a zároveň i celé ČR, zatímco CLLD především posílí soudržnost území.

Zdroj: MMR ČR

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeNeděle 21.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »