InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Dopravní podnik hl. m. Prahy zprovoznil ve vozovně Hloubětín nové energocentrum

08.10.2021
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v těchto dnech dokončil v Hloubětíně výstavbu první etapy nové vozovny, v rámci které vybudoval a uvedl do zkušebního provozu samostatné energocentrum. Jeho základní součástí je trafostanice, měnírna a rozvodna pro okolní tramvajové tratě a budoucí novou vozovnu. Stavba trvala dle plánu 10 měsíců, jejím zhotovitelem bylo sdružení společností Elektrizace železnic Praha a OHL ŽS, přičemž celkové stavební náklady činily 120 milionů Kč. Na jaře 2022 plánuje DPP zahájit výstavbu dalších etap nové vozovny Hloubětín, především haly pro odstavování a údržbu tramvají. Na zhotovitele této stavby DPP dokončuje veřejnou zakázku, ve které obdržel celkem sedm nabídek.
Foto: DPP, Daniel Šabík
Nové energocentrum ve vozovně Hloubětín tvoří dvoupatrová budova, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Budou v něm umístěny technologie odpovídající za zásobování energiemi jak pro budoucí vozovnu, tak i přilehlé tramvajové tratě či okolní zástavbu. V současnosti je již v provozu měnírna pro zajištění stejnosměrného trakčního napětí 660 voltů pro samotnou vozovnu, tramvajové tratě v Kolbenově ulici a v úseku po smyčku Starý Hloubětín; dále rozvodny jak DPP, tak i Pražské energetiky (PRE) sloužící k napájení měnírny a obytných domů v okolní zástavbě. Kromě energocentra DPP v Hloubětíně vybudoval nový kabelovod pro PRE, dále dráhový kabelovod od přilehlých tramvajových tratí, zrealizoval přeložky kanalizací a dalších inženýrských sítí.

"Nové energocentrum v Hloubětíně je sice zdánlivě malé svou velikostí, ale velké svým významem, protože v dohledné době budeme moci na něj navázat výstavbou nové vozovny, zejména haly pro odstavování, údržbu a opravy tramvají, kterou pro provoz tramvají v Praze velmi nutně potřebujeme," uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP - Povrch a dodal: "Veškerá technologie silové elektřiny a výměníky tepla byly doposud ve vozovně Hloubětín umístěny v západním přístavku bývalé deponovací haly. Ten přijde zbourat, nicméně jsme tak doposud nemohli učinit, než vybudujeme nové energocentrum. To jsme v těchto dnech uvedli do zkušebního provozu, napájení přilehlých tramvajových tratí je tak zajištěno. Jakmile bude podepsána smlouva se zhotovitelem dalších etap a připravena realizační dokumentace, můžeme dokončit bourací práce v areálu a následně zahájit výstavbu nové vozovny Hloubětín, která potrvá dva roky. Předpokládáme, že se stavbou začneme v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku."

V hloubětínském energocentru DPP během výstavby nové vozovny nainstaluje také tepelná čerpadla, která budou sloužit k vytápění areálu, dále výměníkovou stanici napojenou na existující horkovod pro vykrytí špičkových potřeb. V novém energocentru budou především umístěny velkokapacitní baterie pro ukládání energie z fotovoltaických panelů, které DPP plánuje umístit na střeše budoucí haly pro odstavování a údržbu tramvají.

Nejmladší ze 41 pražských tramvajových měníren


Nejmladší měnírna DPP v Hloubětíně patří mezi středně velké měnírny trakčního napětí pro tramvajové tratě v Praze. DPP jich má v hlavním městě celkem 41. Tou největší je měnírna Holešovice ve Strojnické ulici, nejstarší je objekt měnírny na Smíchově z roku 1922. Úplně nejstarší z dob Františka Křižíka se bohužel už nedochovaly s jedinou výjimkou v Holešovicích, která je součástí areálu tamní teplárny, a již neslouží svému původnímu účelu. Zajímavostí je, že Hloubětín, Strašnice a Ústřední dílny Hostivař, jsou jediné tři tramvajové měnírny v Praze umístěny v areálu vozoven. Raritou je tramvajová měnírna v autobusových garážích Vršovice, která napájí tramvajovou trať na Spořilov, v minulosti sloužila i pro napájení trakčního trolejbusového vedení a DPP ji bude od prosince využívat také pro dobíjení nových elektrobusů Škoda E?City.

Z nedávné historie vozovny Hloubětín


Původní vozovna Hloubětín, zprovozněna v roce 1951, přestala sloužit svému účelu v lednu 2018, kdy několik let nepřetržitě sledované závady střešní konstrukce deponovací haly dospěly do stádia, kdy již nebylo možné v hale garantovat bezpečný provoz. Na jaře 2019 DPP v areálu Ústředních dílen v Hostivaři vybudoval a zprovoznil odstavné kolejiště, kde jsou od té doby dočasně odstavovány hloubětínské tramvaje. Střechu deponovací haly vozovny nechal DPP odstřelit v srpnu 2019 a následující měsíce v areálu probíhaly bourací práce a odvoz sutě. Na projektu nové vozovny Hloubětín začal DPP pracovat v roce 2014 studií proveditelnosti, na začátku loňského roku získal všechna pravomocná stavební povolení a mohl začít s přípravami realizační fáze. Na začátku loňského listopadu DPP zahájil výstavbu energocentra, tj. 1. etapy nové vozovny Hloubětín.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Další články z rubriky Regiony

Vláda se na výjezdním zasedání ve Vimperku zabývala regionálními tématy Jihočeského a Plzeňského kraje

Vláda Petra Fialy uskutečnila ve středu 7. června 2023 druhé z plánované série výjezdních zasedání. Po severomoravském Jeseníku tentokrát jednala ve Vimperku na pomezí Jihočeského a Plzeňského kraje. Na schůzi vlády, v jejímž programu převládala ...

V rámci cvičení Karlovarská putovní 155 byla poprvé prověřena Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem

Koncepci řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ...

Univerzita obrany zamíří na Veletrh vědy Akademie věd ČR

Ve dnech 8. až 10. června 2023 se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční další ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR, kterého se tradičně zúčastn ...

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce let ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

DoporučujemeNeděle 11.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »