InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Úřad práce: Nezaměstnanost v dubnu klesla na 3,7 procenta, pomohl rozjezd sezónních prací

10.05.2024
Úřad práce České republiky evidoval k 30. 4. 2024 celkem 280 078 uchazečů o zaměstnání, o 8 545 méně než v březnu a o 18 395 více než v dubnu 2023. Podíl nezaměstnaných tak ke konci dubna činil 3,7 %, meziměsíčně poklesl o 0,2 procentního bodu a v meziročním srovnání s dubnem 2023 byl vyšší o 0,1 proc. bodu. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR druhá nejnižší v celé Evropské unii. Nezaměstnanost proti březnu klesla ve všech 14 krajích a v 72 ze 77 okresů Česka. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v dubnu o 12 032 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Úřad práce zároveň umí najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí - v dubnu takto pomohl 28 325 uchazečům o zaměstnání, což je o ? více proti stejnému období loni. Proti loňsku o polovinu vzrostl i počet rekvalifikací.
Ilustrační snímek | Foto: MPSV
V dubnu pokračoval pozitivní trend poklesu míry nezaměstnanosti, který byl z velké části znovu způsoben pokračujícím nástupem sezónních prací v oblasti stavebnictví, zemědělství, případně služeb a opětovným návratem k živnostem, které byly přes zimu přerušeny. Opětovné započetí živnosti je i v tomto měsíci v některých okresech nejčastějším důvodem odchodu z evidence uchazečů o zaměstnání. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti je téměř výlučně způsoben snížením nezaměstnanosti mužů, u kterých poklesl podíl nezaměstnaných z 3,6 % na 3,4 %, zatímco podíl nezaměstnaných žen zůstal na 4,1 %, tedy na stejné úrovni, jako v přechozím měsíci. V absolutním vyjádření poklesl počet mužů v evidenci Úřadu práce ČR o 6,7 tis. a v případě žen to bylo pouze o 1,8 tis. Ženy tak ze sezónních prací profitují výrazně méně než muži.

"Česká republika si dlouhodobě drží jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU. Stále je vysoká poptávka po nových zaměstnancích, za což patří poděkování hlavně zaměstnavatelům, kteří umí vytvářet nová pracovní místa. Další sílu na domácím pracovním trhu chceme aktivizovat například pomocí podpory částečných úvazků a zvýhodnění pro pracující důchodce. Naše ekonomika potřebuje také kvalifikované pracovníky ze zahraničí, abychom mohli plně využít jejího potenciálu," uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

"Nezaměstnanost klesla ve všech krajích a v drtivé většině okresů naší země. Sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství, ale i službách hrají velkou roli, stejně jako to, že se lidé opět vracejí ke svým živnostem. Počet volných pracovních míst v podstatě stagnuje již čtvrtý měsíc po sobě. Proto znovu připomínám jedinečnou možnost pro všechny, kteří chtějí něco udělat pro posílení svých šancí najít lepší práci. Úřad práce má nyní díky Ministerstvu práce a sociálních věcí k dispozici 5 miliard korun z EU na digitální a rekvalifikační kurzy, které jsou určeny všem, tedy nejen nezaměstnaným lidem. Stačí se podívat na www.jsemvkurzu.cz, většinu kurzů hradíme," konstatuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Druhou květnovou neděli se již tradičně slaví Svátek matek. Přitom ženy s malými dětmi jsou vůbec nejohroženější skupinou na trhu: "Mnoho žen má problém najít uplatnění na trhu práce po mateřské nebo rodičovské dovolené a registrují se tak na Úřadě práce. V dubnu počet těchto žen meziměsíčně vzrostl a překročil 10 000. Ženy s malými dětmi jsou vůbec nejohroženější skupinou na trhu práce. Stále ještě vidím prostor a příležitost k tomu, aby zaměstnavatelé využili jejich potenciál a vytvořili více pracovních míst na částečný pracovní úvazek, případně se zaměřili na sdílená pracovní místa, práci na ranní směny atd. Úřad práce se snaží maminkám, případně tatínkům, na rodičovské dovolené usnadnit návrat na pracovní trh. Výrazně například roste zájem o rekvalifikace a vzdělávací kurzy a díky projektům spolufinancovaným Evropskou unií dokážeme tyto ohrožené skupiny podpořit i po skončení rekvalifikace, třeba v rozjetí jejich podnikání či jejich zapojení do projektů. Potřebujeme ale co největší spolupráci zaměstnavatelů a jsem rád, že v tomto dochází ke zlepšení, byť bych byl radši, kdyby to bylo rychleji a ve větším rozsahu," říká generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

"Na trhu práce pozorujeme mírné oživení jak díky sezónním pracím, tak se i zmírňují obavy zaměstnavatelů z vývoje ekonomiky a otevírají více trvalých pracovních míst, než tomu bylo v 1. čtvrtletí roku. Jarní a letní období je také příznivé pro aktivaci podzaměstnaných skupin populace, jakou jsou například matky s malými dětmi. Ty v důsledku (v evropském měřítku) malé nabídky částečných úvazků těžko hledají zdroje příjmů a sezónní brigády jsou pro ně alespoň částečným řešením. Jedná se ale často o práce, které neodpovídají jejich kvalifikaci. Pokud by se firmy více otevřely ženám s nabídkou pracovní a časové flexibility, získaly by přístup ke zdroji motivovaných talentů," upozorňuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

V evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) bylo v dubnu 2024 nově registrováno 36 203 lidí. V rámci krajského srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve všech 14 regionech, nejvíce v kraji Jihočeském, Vysočina a v Pardubickém kraji. V absolutní hodnotě ubylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském, v Jihočeském a ve Středočeském kraji. Oproti předchozímu měsíci mírně klesl počet volných pracovních míst, a to na 268 046 (v březnu to bylo 268 660 míst).

V Česku pracuje přes 118 tisíc uprchlíků, klíčový je jazyk


Z dat Úřadu práce ČR vyplývá, že od vypuknutí konfliktu (24. 2. 2022) do konce dubna 2024 získalo práci již celkem 414 951 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (280 304 z nich jsou ženy, tedy téměř 68 %). Někteří uprchlíci se mezitím již vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci dubna jich na území ČR pracovalo 118 163. Nejvíce ve Středočeském (20 954 osob) a Plzeňském kraji (16 766 osob) a v Praze (14 489 osob). Nejčastěji pak jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě, dále také jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

Ke konci dubna evidoval ÚP ČR celkem 16 204 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (v březnu 16 044 osob), kteří si podali žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání (1 825 zájemců o zaměstnání, v březnu 1 792 zájemců o zaměstnání) nebo žádost o zprostředkování zaměstnání (14 379 uchazečů o zaměstnání, v březnu 14 252 uchazečů o zaměstnání) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak občané Ukrajiny s dočasnou ochranou tvořili 5,1 % (v březnu 4,9 %). Od vypuknutí války na Ukrajině do 30. 4. 2024 se na Úřadu práce ČR zaevidovalo celkem 54 811 (v březnu 53 475) osob s dočasnou ochranou.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 12 336 lidí a 9 919 z nich ho také už absolvovalo. V dubnu 2024 kurz zahájilo 849 cizinců (v březnu to bylo 926, v únoru 903, v lednu 544) a rekvalifikaci v tomto měsíci 568 osob úspěšně ukončilo.

Pokles nezaměstnanosti ve všech krajích: Vysočina dohnala Prahu a má nejméně nezaměstnaných v Česku


Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let) byl v dubnu v Ústeckém kraji (5,9 %) a Moravskoslezském kraji (5,3 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze a v kraji Vysočina (2,8 %). Meziročně se situace nejvíce změnila v kraji Vysočina, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti dubnu 2023 o 0,3 procentního bodu. Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci dubna v okresech Praha-východ (1,5 %), Praha-západ (1,6 %), Benešov a Pelhřimov (2,0 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,1 %), Most (7,8 %), Chomutov a Bruntál (6,9 %).

Podíl žen mezi nezaměstnanými roste


Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo 150 163 žen, ty tak tvořily 53,6 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,4 %, u žen zůstal na 4,1 %. Průměrný věk nezaměstnaných byl v dubnu 42,8 roku, loni to bylo 43,3 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání v dubnu vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let o 1,1 procentního bodu. Naopak v kategorii 50 plus došlo k jeho poklesu o 1 procentní bod. V evidenci ÚP ČR bylo k 30. 4. 2024 celkem 101 065 uchazečů nad 50 let a tvořili 36,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Z hlediska stupně vzdělání byli bez práce nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především vyučení bez maturity a se základním vzděláním.

V uplynulém měsíci hledalo práci 37 445 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10 273 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky ostrahy, uklízeče a pomocníky v domácnosti nebo montáží dělníky.

Změny ve struktuře nezaměstnaných podle stupně vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním (o 5 949) a uchazečů se střední školou (o 4 743). Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci dubna bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 86 107.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 13 724 mladistvých (věk 15- 18 let) a absolventů škol všech stupňů vzdělání. Meziměsíčně je to méně o 332 osob, meziročně pak více o 1 810 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,9 % (březen - 4,9 %, duben 2023 - 4,6 %). V rámci této kategorie absolventů a mladistvých evidoval Úřad práce ČR celkem 8 513 absolventů a celkem 5 243 mladistvých (březen - 5 281, duben 2023 - 4 450), mladiství tvořili 1,9 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Stejně jako jiným skupinám uchazečů o zaměstnání, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, věnuje ÚP ČR i těmto klientům zvýšenou péči. Speciálně mladistvým věnují velkou pozornost kariéroví poradci z Informačních a poradenských středisek, kteří si je zvou na individuální schůzky a s uchazeči intenzivně pracují. Je-li to jen trochu možné, snaží se je nasměrovat zpět ke studiu na střední škole, tedy udržet je ve vzdělávacím procesu, případně jim nabízí například vhodnou rekvalifikaci. Informační a poradenská střediska mají přehled o školách v jednotlivých regionech a dokážou v tomto smyslu velmi efektivně pomoci.

Dále roste dlouhodobá nezaměstnanost: třetina lidí je v evidenci déle než rok


Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce méně než 3 měsíce, na celkovém počtu nezaměstnaných o 0,6 procentního bodu na 28,6 %. Jde celkem o 80 224 osob. Naopak podíl uchazečů, kteří jsou v evidenci více než 12 měsíců, vzrostl o 1,7 procentního bodu na 30,6 % (85 749 osob). Průměrná délka evidence ve srovnání s březnem vzrostla o 24 dnů na 489.

Úřad práce umí najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí - v dubnu takto pomohl 28 325 lidem, což je o 76 % více než vloni


Během dubna se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 36 203 lidí. To je meziměsíčně více o 3 184 osob (o 9,6 %) a meziročně více o 4 399 (o 13,8 %) osob. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 723) a Jihomoravský kraj (4 263). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1 147). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (4 034) a nejméně v okrese Rokycany (127). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době zejména lidé, kteří přicházejí např. z oblasti maloobchodu a velkoobchodu, veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, vzdělávání výroby kovových konstrukcí, vzdělávání nebo výroby strojů, zařízení a motorových vozidel. Úřadu práce ČR se v dubnu podařilo na trh práce umístit 28 325 lidí (v březnu to bylo 26 382, v dubnu 2023 celkem 16 075 lidem).

Naopak z evidence odešlo 44 748 uchazečů, tj. o 4 245 osob (o 10,5 %) více než v předchozím měsíci a o 1 149 osob (o 2,6 %) více než v dubnu 2023. Novou práci získalo 34 814 lidí. Řada z nich našla uplatnění ve veřejné správě, v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, vzdělávání, inženýrského stavitelství, ve výrobě kovových konstrukcí nebo v rostlinné a živočišné výrobě.

Podporu v nezaměstnanosti pobírá necelá třetina registrovaných uchazečů


Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v dubnu 85 128 osob, což představuje 30,4 % všech uchazečů o zaměstnání (březen 2024 - 32,1 %, duben 2023 - 28,5 %).

Počet uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně vzrostl o 10 419 osob. Uchazeči v průměru pobírali 11 103 Kč měsíčně (březen - 10 778 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč pobíralo 6 486 (7,6 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 24 608 Kč, pak ÚP ČR v dubnu vyplácel 3 430 (4,0 %) uchazečům o zaměstnání.

V dubnu 2024 vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 1 117 190 tis. Kč (v březnu 2024 - 1 201 263 tis. Kč).

Počet volných míst stagnuje, na jedno volné místo připadá zhruba jeden uchazeč, největší problém mají příhraniční okresy


Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 268 046 volných pracovních míst, o 614 méně než v březnu a o 16 484 méně než před rokem (pokles o 6 %). Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v ČR v průměru zhruba 1 uchazeč o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10,8), Bruntál (6,8), Hodonín (5,8) a Děčín (5,2). Na přibližně 73,1 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 67,4 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, o obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, o montážní dělníky, kuchaře, o řidiče nákladních automobilů a tahačů, nebo uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (80 064 míst) a ve Středočeském kraji (53 159 míst). ÚP ČR pomáhá v rámci klíčové aktivity, kterou je monitoring pracovního trhu, zaměstnavatelům s obsazováním volných míst, stejně jako uchazečům o zaměstnání se zprostředkováním práce. Mimo jiné pořádá pro firmy výběrová řízení, tematické semináře nebo třeba pomůže s rekvalifikací.

Zdroj: Úřad práce ČR

Další články z rubriky Domácí

Moody's potvrdila rating Českých drah v investičním pásmu se stabilním výhledem

Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná ratingová agentura ocenila především silné postavení společnosti na českém železničním trhu a ...

Úřad vlády se tradičně zapojí do festivalu Open House

Do jubilejního 10. ročníku festivalu pražské architektury Open House se Úřad vlády ČR zapojí otevřením Hrzánského paláce v sobotu 18. května a v neděl ...

ČOI: Hračka na baterie AKU vrtačka T1401 představuje vážné riziko pro životní prostředí

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko kvůli možnému znečištění životního prostřed ...

Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu - to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíc ...

Spotřebitelská organizace dTest podala stížnost na Temu

Čínské online tržiště Temu působící na trhu od roku 2023 se těší velké popularitě mezi spotřebiteli. Jen v EU má totiž přes 75 milionů uživatelů měsíč ...

DoporučujemePondělí 27.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »