InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

V letech 2021 až 2023 poskytlo Ministerstvo zemědělství na ochranu životů a majetku před povodněmi 2,9 miliardy korun

09.05.2024
Zejména zvyšování retence vodních děl, zvyšování kapacity koryt vodních toků a budování ochranných protipovodňových hrází v letech 2021 až 2023 poslouží jako prevence před povodněmi. Informuje o tom aktuální zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jde v pořadí o osmou hodnotící zprávu od roku 2000, kdy vláda schválila Strategii ochrany před povodněmi na území ČR.
Foto: kdu.cz
Na protipovodňová opatření vznikající v letech 2021 až 2023 na území České republiky vynaložilo MZe 2,9 miliardy korun a MŽP 1,9 miliardy korun. Dohromady tedy oba resorty přispěly na prevenci před povodněmi téměř 5 miliardami korun. Na systému prevence před povodněmi se finančně podílí též ochráněné subjekty (zejména města a obce), samotní investoři (státní podniky Povodí a Lesy ČR) a soukromí investoři podnikající v rybnikářství.

"Téměř třímiliardovou dotací pomohlo v uplynulých třech letech Ministerstvo zemědělství například s výstavbou protipovodňových hrází, rekonstrukcemi a odbahněními rybníků, odstraňováním povodňových škod, zvýšením retence nebo odstraňováním havarijních situací na rybnících a malých vodních nádržích," řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Mezi lety 2021 a 2023 skončil program Podpora prevence před povodněmi III a na něj navázal program Podpora prevence před povodněmi IV. Cílem dotačního titulu je především zvýšení retence, tedy budování opatření k řízeným rozlivům povodní, poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory, a to zejména v oblastech, kde hrozí povodně nejvíce.

Za dobu trvání programu III (2014-2022) se podařilo například postavit 17 a rekonstruovat 11 kilometrů ochranných hrází, zpevnit více než 20 kilometrů vodních toků a zvýšit celkový retenční objem o 27 milionů m3. Díky všem vybudovaným opatřením se zlepšila ochrana před povodněmi pro téměř 201 tisíc obyvatel. Mezi nejvýznamnější stavby z poslední doby patřilo dokončení protipovodňové ochrany Olomouce a Žamberka. Státní rozpočet se na programu podílel částkou téměř 2,8 miliardy korun.

V navazujícím programu IV (2018-2028) je alokována celková státní podpora 4,8 miliardy korun. V plánu je pokračovat s výstavbou ochranných hrází, zvyšováním retenčních prostor nebo stabilizací řek a potoků. K významným stavbám zahájeným v posledních třech letech patří rekonstrukce vodních děl Harcov, Morávka a Orlík nebo zkapacitnění jezu a stavba rybího přechodu na Bečvě u města Hranice.

"Úspěšně pokračujeme i v obnovování, odbahňování a rekonstrukcích rybníků. Na to po celou dobu trvání programu mezi lety 2016 a 2024 poskytneme souhrnný příspěvek ve výši jedné miliardy korun. Zaměřujeme se na zlepšení schopnosti krajiny zadržovat vodu, protože rybníky dokážou zmírňovat zejména lokální povodně způsobené přívalovými srážkami. Což je v posledních letech stále častější jev," uvedl ministr Výborný.

S podporou programu je záměrem vybudovat 163 hektarů vodních nádrží s retenčním prostorem 904 tis. m3 a odstranit 1 373 634 m3 sedimentu. Dokončena už je například rekonstrukce výpusti, hráze a odbahnění rybníka Dobevský u Písku a obnova rybníka Blatec u Stráže nad Nežárkou.

"Obnova vodního režimu je kvůli postupující změně klimatu jedním ze základních úkolů Ministerstva životního prostředí. A to jak z důvodů prevence proti povodním, tak kvůli suchu a obecně adaptačním opatřením. V praxi to znamená nekončící práce při navracení vodních toků do jejich přirozeného stavu, dále pak revitalizaci říček, potoků nebo mokřadů, stejně jako realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a správné hospodaření se srážkovými vodami ve městech a obcích. Další investice poskytujeme z Operačního programu Životní prostředí 2021 až 2027. Jen na opatření ve volné přírodě máme pro obce, podnikatele, nevládní organizace, ale i občany celkem k dispozici téměř 5,4 miliardy korun," řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Další články z rubriky Domácí

Moody's potvrdila rating Českých drah v investičním pásmu se stabilním výhledem

Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná ratingová agentura ocenila především silné postavení společnosti na českém železničním trhu a ...

Úřad vlády se tradičně zapojí do festivalu Open House

Do jubilejního 10. ročníku festivalu pražské architektury Open House se Úřad vlády ČR zapojí otevřením Hrzánského paláce v sobotu 18. května a v neděl ...

ČOI: Hračka na baterie AKU vrtačka T1401 představuje vážné riziko pro životní prostředí

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko kvůli možnému znečištění životního prostřed ...

Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu - to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíc ...

Spotřebitelská organizace dTest podala stížnost na Temu

Čínské online tržiště Temu působící na trhu od roku 2023 se těší velké popularitě mezi spotřebiteli. Jen v EU má totiž přes 75 milionů uživatelů měsíč ...

DoporučujemePátek 24.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »