InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČOI v loňském roce kontrolovala dodržování zákona o výrobcích s ukončenou životností

07.05.2024
Česká obchodní inspekce se v roce 2023 zaměřila na kontrolu dodržování zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Celkem provedla 1 398 kontrol, přičemž porušení některého z ustanovení zákona o výrobcích s končenou životností zjistila v 640 případech. Nejčastěji poslední prodejce, distributor a výrobce neuvedl při prodeji nového elektrozařízení odděleně od jeho ceny náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení.
Foto: coi.cz
Celoroční kontrolní akce byla zaměřena na dodržování povinností právnických a podnikajících fyzických osob v postavení výrobce, distributora a posledního prodejce, vyplývajících jim ze zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a vztahujících se na vybrané výrobky jako jsou elektrozařízení, baterie, akumulátory a pneumatiky. V období od 2. ledna do 29. prosince 2023 bylo provedeno celkem 1 398 kontrol a při 802 kontrolách bylo zjištěno porušení právních předpisů (57,37 %). V rámci této kontrolní akce bylo ve 28 případech využito spolupráce se živnostenskými úřady.

Porušení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností bylo zjištěno v 640 případech, kdy z tohoto počtu:

- Ve 351 případu poslední prodejce, distributor nebo výrobce při prodeji nového elektrozařízení neuvedl odděleně od jeho ceny náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení na 1 ks nebo 1 kg nového elektrozařízení (§ 73 odst. 1);

- Ve 176 případech poslední prodejce, u něhož výrobce nezřídil místo zpětného odběru, neumístil viditelnou a čitelnou informaci ve svém prodejním místě o možnostech odevzdání odpadní baterie nebo akumulátoru, nebo kde je lze odevzdat k zpětnému odběru (§ 88 odst. 2);

- V 65 případech poslední prodejce písemně neinformoval konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru vybraných výrobků po ukončení jejich životnosti (§ 18 odst. 3);

- Ve 20 případech poslední prodejce, u něhož není zřízeno místo zpětného odběru odpadního elektrozařízení, neumístil v prodejním místě viditelnou a čitelnou informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení z domácnosti odevzdat ke zpětnému odběru (§ 66 odst. 4);

- Ve 12 případech bylo zjištěno porušení ust. § 73 odst. 2, které se týká povinnosti posledního prodejce a distributora při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny výrobku náklady dle § 73 odst. 1, které nesmějí převýšit náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh;

- Ve 12 případech bylo zjištěno porušení ust. § 88 odst. 1 písm. a), které se týká povinnosti posledního prodejce přenosných baterií nebo akumulátorů zpětně odebírat odpadní přenosné baterie nebo akumulátory od konečného uživatele přímo v prodejním místě po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu za tento odběr, bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nového výrobku, pokud jde o prodejní místo posledního prodejce, jehož ekonomická činnost je uvedena v příloze č. 4 k tomuto zákonu, a přenosné baterie nebo akumulátory jsou nabízeny jako stálá součást prodejního sortimentu;

- Ve 2 případech bylo zjištěno porušení ust. § 66 odst. 3, které se týká povinnosti posledního prodejce písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení a označení místa jejich odevzdání;

- Ve 2 případech bylo zjištěno porušení ust. § 99 odst. 1, které se týká povinnosti posledního prodejce uvádět odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik na 1 ks či 1 kg.

Dále bylo porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zjištěno v 554 případech. Jednalo se především o:

- 144 případů porušení ust. § 3 odst. 1, kdy byly zaznamenány nedostatky spojené s dodržováním poctivosti při prodeji výrobků;

- 110 případů porušení ust. § 12, kdy spotřebitel nebyl řádně seznámen s cenou výrobku platnou v okamžiku nabídky;

- 92 případy porušení ust. § 16, kdy byly zaznamenány nedostatky při vystavení dokladů o zakoupení výrobku, popř. nedostatky v jejich náležitostech;

- 21 případů porušení ust. § 12a odst. 1, kdy informace o slevě z ceny výrobku neobsahovala údaj o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával.

- Ve 203 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh; ve 121 případu se jednalo o porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

V četných kontrolách bylo zjištěno porušení více zákonů, resp. jednotlivých ustanovení současně.

Na základě zjištěných porušení právních předpisů bylo ve sledovaném období uloženo pravomocně 623 sankcí v celkové výši 3 882 000 korun.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

Moody's potvrdila rating Českých drah v investičním pásmu se stabilním výhledem

Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná ratingová agentura ocenila především silné postavení společnosti na českém železničním trhu a ...

Úřad vlády se tradičně zapojí do festivalu Open House

Do jubilejního 10. ročníku festivalu pražské architektury Open House se Úřad vlády ČR zapojí otevřením Hrzánského paláce v sobotu 18. května a v neděl ...

ČOI: Hračka na baterie AKU vrtačka T1401 představuje vážné riziko pro životní prostředí

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko kvůli možnému znečištění životního prostřed ...

Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu - to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíc ...

Spotřebitelská organizace dTest podala stížnost na Temu

Čínské online tržiště Temu působící na trhu od roku 2023 se těší velké popularitě mezi spotřebiteli. Jen v EU má totiž přes 75 milionů uživatelů měsíč ...

DoporučujemePátek 24.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »