InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

V loňském roce zjistila Česká obchodní inspekce celkem 8 případů diskriminace

25.04.2024
Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku kontrolovala, zda nedochází ze strany obchodníků k diskriminaci spotřebitelů. Provedla celkem 136 kontrol, z toho bylo 50 kontrol se zjištěním porušení právních předpisů a v 8 případech bylo kvalifikováno podezření na některou z forem diskriminačního jednání.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 29. prosince 2023 provedla kontrolní akci zaměřenou na ochranu spotřebitele. Konkrétně se jednalo o kontroly zaměřené na dodržování § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tedy na prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k diskriminaci spotřebitelů. Součástí kontrol bylo též ověřování plnění dalších povinností prodávajících, vyplývajících z právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem dozorové činnosti ČOI. Provedeno bylo celkem 136 kontrol, z toho bylo 50 se zjištěním porušení právních předpisů (36,79 %). Podezření na porušení ustanovení § 6, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, (tj. zakazuje odlišné zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru atd.), bylo inspektory kvalifikováno celkem v 8 případech (5,88 %). V tomto vyčíslení nejsou zahrnuty rozpracované kontroly.

Jednalo se o následující případy diskriminace:

Diskriminace národnostní

- Realitní kancelář neumožnila spotřebitelce prohlídku bytu z důvodu, že její manžel nebyl české národnosti.

- Ke kontrolní konzumaci, která byla realizována v anglickém jazyce, byla přiúčtována částka 134,- Kč jako servis, avšak spotřebitelům hovořícím česky servis účtován nebyl.

Diskriminace z důvodu zdravotního postižení

- Osobě se zdravotním postižením, v doprovodu asistenčního psa, nebyl umožněn vstup do provozovny.

- Spotřebitelce s postiženým synem nebyl umožněn vstup do provozovny vzhledem k tomu, že je doprovázel asistenční pes.

- Nevidomému spotřebiteli, v doprovodu asistenčního psa, bylo odmítnuto provedení pedikúry.

Diskriminace rasová a na základě etnického původu

- Osobě romského původu byla odmítnuta jízda taxíkem.

Diskriminace z hlediska věku

- Kontrolovaná osoba na svých webových stránkách uvedla, že "využít službu online nákupů je oprávněna pouze fyzická osoba starší 18 let", a členem klubu společnosti se rovněž může stát osoba starší 18 let, čímž porušila zákaz diskriminace, stanovení věkového omezení však nesledovalo žádné relevantní objektivní a rozumné důvody.

Jeden případ se týkal odmítnutí obsloužení spotřebitele z jiných než výše uvedených důvodů.
Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace bylo součástí kontrolní akce rovněž ověřování plnění ostatních povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i dalších právních předpisů. Nejčastěji, ve 23 případech, byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje ve smyslu ustanovení § 3 a v 15 případech bylo kvalifikováno porušení ustanovení § 12, neboť prodávající neseznámili spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy. Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů bylo zjištěno v menším rozsahu.

Na základě zjištěných porušení právních předpisů v dozorové působnosti ČOI, nabylo v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 právní moci 44 pokut v celkové výši 362 000 korun. V souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním, nabylo právní moci 5 pokut v celkové výši 221 000 Kč. Z tohoto počtu se 3 pokuty vztahovaly ke kontrolám provedeným v roce 2022.

Z podání spotřebitelů a z výsledků kontrol provedených v roce 2023 vyplývá, že procentuální poměr porušení § 6 zákona o ochraně spotřebitele vykazuje pokles oproti předcházejícímu období. Poměr zjištění činí 5,88 % z celkového počtu 136 provedených kontrol. Vzhledem k závažnosti dopadu na spotřebitele bude této problematice věnována ze strany ČOI náležitá pozornost i v letošním roce.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

Moody's potvrdila rating Českých drah v investičním pásmu se stabilním výhledem

Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná ratingová agentura ocenila především silné postavení společnosti na českém železničním trhu a ...

Úřad vlády se tradičně zapojí do festivalu Open House

Do jubilejního 10. ročníku festivalu pražské architektury Open House se Úřad vlády ČR zapojí otevřením Hrzánského paláce v sobotu 18. května a v neděl ...

ČOI: Hračka na baterie AKU vrtačka T1401 představuje vážné riziko pro životní prostředí

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko kvůli možnému znečištění životního prostřed ...

Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu - to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíc ...

Spotřebitelská organizace dTest podala stížnost na Temu

Čínské online tržiště Temu působící na trhu od roku 2023 se těší velké popularitě mezi spotřebiteli. Jen v EU má totiž přes 75 milionů uživatelů měsíč ...

DoporučujemePondělí 27.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »