InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje sektorové šetření odpadového hospodářství

18.04.2024
ÚOHS zahajuje rozsáhlé sektorové šetření v oblasti nakládání s odpady. V průběhu následujících dvou let získá informace od všech relevantních subjektů působících v tomto sektoru a vyhodnotí je z hlediska fungování hospodářské soutěže na těchto trzích.
Ilustrační snímek | Foto: ÚOHS
Odpadové hospodářství prochází v současné době zásadními změnami, zejména v souvislosti s přechodem k ekologické a udržitelné ekonomice. Z tohoto důvodu je podstatné, aby v odvětví probíhala účinná hospodářská soutěž, díky níž budou soutěžitelé v tomto odvětví fungovat efektivněji a s nižšími náklady pro spotřebitele.

Úřad vybral uvedenou oblast jako předmět sektorového šetření jednak kvůli tomu, že se zde v posledních letech zabýval opakovanými podněty a dále z důvodu chystaných zásadních změn právní úpravy. V přípravě je jednak zavedení zálohového systém na PET lahve a kovové obaly na nápoje a rovněž změna pravidel skládkování spalitelného komunálního odpadu, k níž má dojít v roce 2030. Obě tyto změny budou mít zásadní dopad do sféry hospodářské soutěže. Z těchto důvodů se Úřad rozhodl daný sektor podrobně prověřit.

V rámci šetření bude sledováno a vyhodnoceno desetileté období od roku 2013 do roku 2023, a to v oblastech svozu, třídění, spalování a skládkování odpadů, se zaměřením výhradně na komunální odpad a odpady z obalů.

V první fázi šetření Úřad provede analýzu aktuálních plánů odpadového hospodářství krajů a dále osloví krajské úřady s žádostí o informace. Dále zmapuje fungování jednotlivých trhů, identifikuje subjekty působící ve výše uvedených oblastech a vyžádá si od nich informace. Půjde zejména o veřejné zadavatele, svozové společnosti, provozovatele skládek a třídících linek, spalovny, zařízení energetického využití odpadů a sdružení subjektů působících v této oblasti. Podrobně se bude analyzovat právní úprava dopadající na odpadový sektor, to vše se zaměřením na soutěžní aspekty.

V další fázi bude provedena analýza získaných dat a dojde k jejich porovnání s daty Českého statistického úřadu a dalších zdrojů. Jestliže v mezidobí dojde k přijetí novely zákona o obalech zavádějící v ČR zálohový systém na PET lahve a kovové obaly na nápoje, zaměří se Úřad na postavení nově vzniklého operátora a případně i další aspekty s touto problematikou související.

Cílem šetření je zmapovat trh, jeho strukturu a úroveň hospodářské soutěže, identifkovat případné dysfunkce trhu, zformulovat doporučení pro řešení soutěžních problémů (na legislativní či nelegislativní bázi) a pro posílení soutěže na šetřených trzích, s přihlédnutím k doporučením adresovatelným veřejným zadavatelům (zejména městům a obcím), popř. spotřebitelům.

Zdroj: ÚOHS

Další články z rubriky Domácí

ČNB odňala oprávnění k činnosti nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Česká národní banka informuje podle § 146 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru veřejnost, že pro opakované a závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem odňala společnosti Fair Credit Czech s.r.o., IČO 044 55 835 (dále jen "Fair Credit ...

dTest: Čtveřice leteckých společností dostala ve Španělsku pokutu 150 milionů eur. Zastaví rekordní pokuty nepovolené praktiky?

Španělské úřady vyměřily čtveřici leteckých společností, jmenovitě Ryanair, Easyjet, Vue-ling a Volotea, pokutu ve výši 150 milionů eur (3,7 miliardy ...

Prezident Pavel zakončil dvoudenní cestu do Ústeckého kraje

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zakončil dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. Byla to jeho druhá návštěva v tomto kraji od zvolení, první ale proběhla ...

SYRI: Historická hranice Sudet zůstává stále předělem

Hranice Sudet vytváří stále předěl mezi obyvatelstvem Česka. Přestože formálně od konce druhé světové války neexistuje, je stále viditelná v různých j ...

Podle průzkumu patří Česká televize společně s Českým rozhlasem mezi nejdůvěryhodnější tuzemská média

V nejnovějším průzkumu Vnímání veřejné služby hodnotí diváci Českou televizi jako důvěryhodnou, objektivní a vyváženou. Ve všech sledovaných bodech na ...

DoporučujemeÚterý 25.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »