InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

VZP jedná o obnově smluv s nemocnicemi, zohlední regionální potřeby pacientů i moderní trendy v medicíně

18.04.2024
Od začátku letošního roku zahájila VZP intenzivní jednání s poskytovateli i zřizovateli nemocnic o obnovení tzv. rámcových smluv. Platnost těch stávajících končí s rokem 2024.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Pro VZP ČR se tak otevřela příležitost promítnout do smluv platných od roku 2025 kapacity pro takové zdravotní služby akutní lůžkové péče, které odpovídají skutečným potřebám pacientů, zajistí jim kvalitní a dostupnou péči, reflektují současné trendy v medicíně a také demografický vývoj společnosti. "Nejdeme cestou plošných škrtů. Od počátku jednáme o každém poskytovateli individuálně, ať už přímo s managementem nemocnice, nebo s jejich zřizovateli. Zohledňujeme dispozice daného regionu i reálné potřeby lidí, kteří v něm žijí," vysvětluje Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. Nové rámcové smlouvy budou opět uzavírány na dobu pěti let s automatickou prolongací o jeden rok.

"V České republice máme k dispozici 47 900 akutních lůžek, jejich obložnost dosahuje necelých 60 %. I v mezinárodním srovnání je toto číslo poměrně nízké, 10 % pod průměrem OECD, a nám potvrzuje, že zde je prostor k optimalizaci využití lůžkového fondu," říká Zdeněk Kabátek. Pojišťovna chce v nových smlouvách zohlednit moderní trendy v medicíně, které vedou ke zkracování doby pobytu na lůžku, ke stále širšímu využití jednodenní péče a péče ambulantní. "Zohlednit musíme také rostoucí tlak na zajištění péče následné a dlouhodobé, který pramení z demografického vývoje společnosti. Našim cílem je posílení souvisejících zdravotních služeb, aby byla zajištěna kvalitní péče o seniory i v nadcházejících letech," vysvětluje Zdeněk Kabátek. Podle zveřejněných dat Českého statistického úřadu se do roku 2050 výrazně zvýší podíl seniorů. Zatímco vloni žilo v Česku 2,2 mil. osob starších 65 let, v roce 2050 by jich dle predikce ČSÚ mělo být 3,25 milionu.

"Jsme připraveni v souladu s demografickými trendy optimalizovat zdravotní služby v naší nemocnici," říká ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl a dodává: "S VZP ČR jsme si odsouhlasili střednědobý plán restrukturalizace. V průběhu letošního roku zavřeme celkem 105 lůžek napříč nemocnicí. Jedná se o lůžka intenzivní péče i lůžka standardní, většinou interní. Naopak jsme se dohodli na výrazném posílení financování péče o pacienty se zhoubnými nádory, pacienty s chorobami neurologickými, psychiatrickými, léčbu závislostí a paliativní péči. Jde o scénář, který naprosto zapadá do našich strategických plánů, včetně probíhajících i plánovaných investic."

VZP při jednáních s partnery vychází z regionálních analýz, jenž zpracovávají počty lůžek a jejich obložnost, strukturu či personální zabezpečení včetně souběhu úvazků. "Přihlížíme také k zajištění nepřetržitého provozu komplementu, kam patří obory klinické biochemie, radiologie nebo zobrazovacích metod, a dostupnosti centrové a jiné specializované péče," přibližuje Kabátek. V neposlední řadě bude pojišťovna zohledňovat také počet realizovaných klíčových výkonů.

Například podle České gynekologické a porodnické společnosti je pro udržení odborné erudice personálu, a tudíž zajištění bezpečnosti pro rodičku a novorozence nutné, aby v zařízení bylo provedeno alespoň 600 porodů ročně. Daný limit v Česku aktuálně splňuje 70 % porodnic, proto VZP zdůrazňuje, že vždy zohlední reálné potřeby daného regionu, odmítá jít cestou plošných škrtů. "Uvedená statistika v žádném případě neznamená, že by VZP neuzavřela smlouvu v daném oboru s 30 % poskytovateli zdravotních služeb. Ke každé nemocnici přistupujeme individuálně, na prvním místě řešíme dostupnost a kvalitu péče pro pacienta," vysvětluje principy jednání ředitel Kabátek.

VZP dokonce v oblastech, kde by došlo k výraznému zhoršení dostupnosti základních zdravotních služeb, už dnes vyplácí poskytovatelům akutní lůžkové péče bonifikace za dostupnost, a to zejména v oborech jako gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství.

Zdroj: VZP ČR

Další články z rubriky Domácí

ČNB odňala oprávnění k činnosti nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Česká národní banka informuje podle § 146 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru veřejnost, že pro opakované a závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem odňala společnosti Fair Credit Czech s.r.o., IČO 044 55 835 (dále jen "Fair Credit ...

dTest: Čtveřice leteckých společností dostala ve Španělsku pokutu 150 milionů eur. Zastaví rekordní pokuty nepovolené praktiky?

Španělské úřady vyměřily čtveřici leteckých společností, jmenovitě Ryanair, Easyjet, Vue-ling a Volotea, pokutu ve výši 150 milionů eur (3,7 miliardy ...

Prezident Pavel zakončil dvoudenní cestu do Ústeckého kraje

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zakončil dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. Byla to jeho druhá návštěva v tomto kraji od zvolení, první ale proběhla ...

SYRI: Historická hranice Sudet zůstává stále předělem

Hranice Sudet vytváří stále předěl mezi obyvatelstvem Česka. Přestože formálně od konce druhé světové války neexistuje, je stále viditelná v různých j ...

Podle průzkumu patří Česká televize společně s Českým rozhlasem mezi nejdůvěryhodnější tuzemská média

V nejnovějším průzkumu Vnímání veřejné služby hodnotí diváci Českou televizi jako důvěryhodnou, objektivní a vyváženou. Ve všech sledovaných bodech na ...

DoporučujemeSobota 22.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »