InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Podání Jednotné žádosti 2024 bude zahájeno 15. 4. Mezi zemědělce se rozdělí okolo 30 miliard korun

10.04.2024
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zahájí podávání a přijímání Jednotných žádostí 15. dubna 2024. Již od 29. března si mohou žadatelé připravovat datové sady v předtiskových aplikacích LPIS a IZR. Stejně tak si žadatel může dopředu ověřit, na Portálu farmáře, zda plní podmínku Aktivního zemědělce. Doporučujeme odesílat připravené datové sady na Portál farmáře SZIF v ten samý den, kdy chce žadatel podávat Jednotnou žádost.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Prostřednictvím Jednotné žádosti (JŽ) je možné požádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost je nutné podat v řádném termínu prostřednictvím Portálu farmáře, a to do 15. května 2024. Po tomto termínu bude moci žadatel podat Jednotnou žádost až do 10. června 2024 se sankcí 1 % za každý den prodlení.

"Jednotná žádost pro letošní rok doznala řadu změn a zmírnění podmínek pro žadatele. Jedna ze zásadních je při vyčleňování neproduktivních ploch. Úprava je prozatím pro rok 2024, ale již v tuto chvíli běží na evropské úrovni jednání o dalších možnostech zjednodušení DZES (standardy dobrého zemědělského a enviromentálního stavu půdy)", říká generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.

"Při novém nastavování společné zemědělské politiky EU se projevila složitost a rozsah všech potřebných změn. Proto jsme po diskusích se zemědělci i odborníky na ochranu půdy stanovili, že nová protierozní pravidla pro hospodaření na orné půdě odložíme o rok, tedy na hospodářský rok 2025/2026. Posunem termínu na červenec příštího roku získáme my i zemědělci více času na přípravu, proškolení a také dokončení technického a metodického rámce podmínek, včetně nastavení kontrol. Odklad ale neoslabí protierozní ochranu. Stále platí dosavadní pravidla DZES 5, která se vztahují na čtvrtinu orné půdy v České republice, což je v porovnání s řadou členských zemí EU více než dvojnásobný rozsah," řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Od roku 2024 bude navíc možné nově žádat na intervenci Péče o založený agrolesnický systém u systémů založených v roce 2023 a intervenci AEKO - Omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě v okolí vodních nádrží Římov, Švihov, Vrchlice a Opatovice. Nově se v rámci JŽ deklarují závazky Péče a náhrady u nového zalesňování.

U žadatelů, kteří v rámci závazkových opatření (AEKO/EZ) mají specifický režim transformace nebo nestandardní změny, může dojít k dočasnému posunu přijmu Jednotné žádosti.

Novinky v JŽ 2024:


Pro opatření CIS Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka byla zavedena povinnost zapojení hospodářství k 31. březnu minimálně do jednoho ze schémat kvality. Žadatel splňuje schéma kvality i tehdy, pokud má alespoň jedno hospodářství s mléčnou produkcí (prvovýrobou mléka) evidované Státní veterinární správou. Tato povinnost platí pro žadatele, kteří podají žádost na více než 10 kusů dojnic.

U Opatření Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce došlo ke změně lhůty pro zahájení
zemědělského podnikání z 24 měsíců na max 5 let před podáním žádosti o poskytnutí doplňkové
podpory příjmu pro mladé zemědělce.

Budou zavedeny dvě nové dotační deklarace půdních bloků - deklarace pro Malého zemědělce,
deklarace pro Základní ekoplatbu.

V rámci Deklarace plodin bude žadatel uvádět nové údaje:

- meziplodiny a jejich datum výsevu a zapravení

- pomocnou plodinu

- plodinu podsevu

Změna podmínky týkající se požadavku na minimální procento plochy neprodukčních ploch pro DZES 8 a Základní ekoplatbu:

- DZES 8: 4 % libovolných neprodukčních ploch

- Základní ekoplatba: 5 % libovolných neprodukčních ploch

Praktické informace pro žadatele:


Pro žádosti 2024 platí, že pokud žadatel podal formulář Identifikace příjemců dotací (dále IPD) v předchozím roce, a nedošlo u něj ke změně struktury majetkových vazeb s dopadem na formulář IPD, nebude žadatel znovu vyplňovat a odesílat formulář na SZIF ani nebude dokládat povinné přílohy (seznam akcionářů, družstevníků nebo výpis z rejstříku u zahraničního subjektu). Žadatel v tomto případě pouze, při podání žádosti, potvrdí aktuálnost a správnost dat. Po ukončení příjmu žádostí provede Fond u všech žadatelů automatickou kontrolu vůči datům z dostupných rejstříků. Následně bude vybrán kontrolní vzorek žadatelů k provedení hloubkové kontroly úplnosti a správnosti dat formuláře IPD. Žadatel z vybraného vzorku, v jehož majetkové struktuře formuláře IPD se nachází akciová společnost nebo družstvo (případně zahraničí společnost), bude vyzván k doložení všech povinných příloh a k řádnému provedení kontroly.

Nově bude žadatel v rámci čestného prohlášení ke střetu zájmů povinen doplnit vazby/zájmy na zaměstnance SZIF, MZe, auditních orgánů apod. Osoba se střetem zájmů se musí zdržet účasti na administraci, kontrole či rozhodování o dané operaci (žádosti) včetně přidělení finančních prostředků.

SZIF prostřednictvím svých regionálních poboček poskytuje žadatelům součinnost a pomoc při podávání Jednotných žádostí. V případě, že bude žadatel chtít využít pomoci některého z našich 65 regionálních pracovišť, doporučujeme domluvit si telefonicky konkrétní termín konzultace. Naši zaměstnanci jsou připraveni podat profesionální pomoc a radu.

Zdroj: SZIF

Další články z rubriky Domácí

Polovina vozidel Českých drah je klimatizovaná, před létem prochází prohlídkou chladicího systému

Již více než 1 600 osobních vozů nebo vozů a článků elektrických a motorových jednotek Českých drah je na začátku letošního léta vybaveno klimatizací. Klimatizované vozy a jednotky obsluhují nejfrekventovanější spoje na páteřních dálkových i ...

Praktičtí lékaři pociťují horší spolupráci s pacienty spíše v Praze, ukazuje průzkum VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s agenturou ppm factum research s.r.o. zrealizovala na jaře průzkum mezi praktickými lékaři pro dospělé a ...

Čtvrtina českých řidičů přiznává, že při řízení čtou textové zprávy nebo sledují sociální sítě

Nevěnování se řízení je v Česku nejčastější příčinou nehod zaviněných řidičem motorového vozidla. Od ledna 2024 lze za držení telefonu nebo jiného hov ...

dTest otestoval složení energetických nápojů, některé obsahovaly více než 10 kostek cukru

Výživoví specialisté, psychologové i pedagogové v posledních letech varují před rostoucí oblibou energetických nápojů mezi dětmi. Důvodů pro to mají c ...

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V po ...

DoporučujemeÚterý 18.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »