InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministerstvo životního prostředí podpoří partnery projektů LIFE 20 miliony korun

26.03.2024
Třetím rokem mohou partneři projektů LIFE žádat o podporu z národních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo další národní výzvu k předkládání žádostí o podporu na spolufinancování účasti partnerů v běžících projektech podpořených v evropské výzvě unijního programu LIFE. Díky tomu mají české projekty výrazně vyšší šanci uspět.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Výzva LIFE Partner je určena pro spolufinancování českých partnerů tradičních, standardních akčních projektů, koordinačních a podpůrných akcí a integrovaných projektů podpořených z unijního programu LIFE v rámci výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014-2020 v podprogramech Životní prostředí a Klima a v letech 2021-2022 v oblastech Životní prostředí a Opatření v oblasti klimatu.

"Celková alokace pro tuto výzvu činí v letošním roce dvacet milionů korun," říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: "Výše podpory udělená žadateli činí maximálně 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na rozpočet partnera a zároveň ne více než 1 000 000 korun. Maximální výše příspěvku pro spolufinancování projektu v součtu grantu poskytnutého Evropskou komisí a podpory přidělené z národní výzvy koordinujícímu příjemci a partnerům může činit nejvýše 95 % celkových způsobilých výdajů projektu."

Uzávěrka již 7. května


Žádost o podporu musí být podána nejpozději do 7. května 2024. Oprávnění žadatelé, jejichž žádosti splní formální náležitosti, budou vyzváni k předložení projektové dokumentace nejpozději 7. června 2024. Uzávěrka příjmu kompletní dokumentace je 31. července 2024. Výsledky žadatelům sdělíme písemně do 31. října 2024. Podíl partnera na projektu ve finančním vyjádření se posuzuje podle aktuálního stavu čerpání rozpočtu projektu ke dni vyhlášení výzvy, tzn., že výchozím podkladem pro určení výše podpory bude stav rozpočtu schváleného Evropskou komisí ke dni vyhlášení výzvy.

Výplata podpory i zpětně


Finanční prostředky z národní výzvy LIFE Partner míří nejen na úhradu budoucích způsobilých výdajů v rámci grantové smlouvy, tedy výdajů uhrazených do konce realizace projektu, ale i některých způsobilých výdajů již zaplacených v průběhu realizace projektu, jako například mzdové náklady, služby nebo nákup a pořízení materiálu a vybavení. O finanční prostředky na krytí výdajů lze možné žádat v obou kategoriích. Podpora bude obecně poskytnuta v režimu dvou plateb. První platba, ve výši 80 % udělené částky, bude příjemci poskytnuta po schválení podpory, resp. po podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Druhá, závěrečná platba ve výši až 20 %, bude vyplacena po ukončení projektu a schválení závěrečné monitorovací zprávy. Oprávněným žadatelem je každá právnická osoba se sídlem na území České republiky, s právní subjektivitou a identifikačním číslem organizace, která je v pozici partnera projektu, který je ke dni vyhlášení výzvy v realizaci a zároveň plánovaný termín ukončení je nejdříve po 31. 12. 2024. Termínem ukončení je míněn aktuální termín platný v době podání žádosti. Žadatelé se musí na projektu podílet věcně, tj. přímou účastí na realizaci aktivit, a finančně tím, že vkládají do rozpočtu projektu vlastní finanční příspěvek.

Další pomoc z národních zdrojů


Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE je součástí dlouhodobé ministerské podpory českých žadatelů v programu LIFE prostřednictvím nejen finanční, ale i informační a konzultační pomoci. Podpora poskytovaná z národních zdrojů usnadňuje zapojení českých subjektů do přípravy a realizace opatření, která mají pozitivní dopady v oblasti životního prostředí a klimatu. "Chceme finančně ulehčit českým partnerům v projektech a jsme opravdu rádi, že můžeme tuto výzvu vyhlásit i v letošním roce," říká na závěr ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. "Chceme tak přispět ke zvýšení absorpční schopnosti programu LIFE ve prospěch příjemců z České republiky."

Informace a podmínky výzvy jsou ke stažení na: www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

Zdroj: MŽP ČR

Další články z rubriky Domácí

Polovina vozidel Českých drah je klimatizovaná, před létem prochází prohlídkou chladicího systému

Již více než 1 600 osobních vozů nebo vozů a článků elektrických a motorových jednotek Českých drah je na začátku letošního léta vybaveno klimatizací. Klimatizované vozy a jednotky obsluhují nejfrekventovanější spoje na páteřních dálkových i ...

Praktičtí lékaři pociťují horší spolupráci s pacienty spíše v Praze, ukazuje průzkum VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s agenturou ppm factum research s.r.o. zrealizovala na jaře průzkum mezi praktickými lékaři pro dospělé a ...

Čtvrtina českých řidičů přiznává, že při řízení čtou textové zprávy nebo sledují sociální sítě

Nevěnování se řízení je v Česku nejčastější příčinou nehod zaviněných řidičem motorového vozidla. Od ledna 2024 lze za držení telefonu nebo jiného hov ...

dTest otestoval složení energetických nápojů, některé obsahovaly více než 10 kostek cukru

Výživoví specialisté, psychologové i pedagogové v posledních letech varují před rostoucí oblibou energetických nápojů mezi dětmi. Důvodů pro to mají c ...

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V po ...

DoporučujemeÚterý 18.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »