InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

SZÚ: Začínají plošné jarní deratizace, toxické chemikálie vyžadují dodržení předepsaných postupů

18.03.2024
Přítomnost hlodavců je v městském prostředí víceméně stálá v závislosti na charakteru okolního stanoviště. Deratizace, která slouží k hubení hlodavců, cílí na ochranu veřejného zdraví, životních a pracovních podmínek před těmito škůdci. Ve městech deratizaci zařizují správy obcí či městských částí a plánují její realizaci většinou dvakrát ročně, zpravidla v jarních a podzimních termínech. Státní zdravotní ústav v této souvislosti připomíná potřebu striktně dodržovat předepsané postupy. Nejčastěji používané rodenticidní přípravky jsou totiž klasifikovány jako toxické pro reprodukci a toxické pro specifické cílové orgány. Při neodborné aplikaci mohou hrozit rizika primárních či sekundárních otrav necílových druhů živočichů.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
"Hlodavci, kteří se nacházejí v městském prostředí a žijí v okolí člověka, představují riziko pro jeho zdraví, jelikož mohou být přenašeči různých infekčních onemocnění. Nejčastějším městským druhem je potkan, dále se v budovách a jejich okolí vyskytují myši domácí nebo krysy. Velikost populací těchto hlodavců je těžké odhadovat. Neexistují žádné databáze, ve kterých by povinně byly zaznamenávány rostoucí či klesající trendy výskytu," vysvětluje zástupkyně vedoucího Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci Ing. Terezie Arnoldová, PhD.

"Z nemocí, které mohou hlodavci přenášet na člověka, jmenujme například Leptospirózu, Salmonelózu nebo Opičí neštovice. Stačí být v kontaktu s materiály, které škůdci kontaminovali, nebo třeba sníst hlodavci znečištěné potraviny. Infekce od krys či potkanů dále šíří také členovci, kteří na nich parazitují. Klíšťata, blechy či komáři mohou pak na člověka přenést například Toxoplazmózu, Lymeskou boreliózu či Klíšťovou encefalitidu," připomíná ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková, MHA.

Ve městech proto správy obcí či městských částí pravidelně deratizují, a to většinou dvakrát ročně, zpravidla v jarních a podzimních termínech. Při této deratizaci jsou pak obvykle plošně vykládány rodenticidy, které slouží k hubení hlodavců. Je důležité, aby tyto deratizace byly prováděny podle přesně stanovených postupů, jelikož rodenticidy mohou být při nesprávné aplikaci nebezpečné.

"Účinné látky rodenticidních přípravků ze skupiny antikoagulantů, které jsou k městským deratizacím nejčastěji používány, dlouho přetrvávají v prostředí, kde byly použity (jsou perzistentní) a hromadí se v organizmu (bioakumulativní). Jsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci a toxické pro specifické cílové orgány. Při neodborné aplikaci mohou hrozit rizika primárních či sekundárních otrav necílových druhů živočichů. Proto je mimořádně důležité, aby při deratizaci byly dodržovány postupy správné praxe," zdůrazňuje doktorka Arnoldová.

Postupy správné praxe s rodenticidy jsou specifikovány v jejich etiketách a dále v metodickém pokynu Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace. Základem pro správný deratizační postup za použití rodenticidů je to, že deratizace by se neměla opírat o pouhé vyložení rodenticidů, ale musí se jednat o komplex ucelených postupů, které zajistí účelnost a bezpečnost deratizace.

Při důkladné prohlídce stanoviště v návaznosti na monitoring výskytu škůdců nemusí být v některých případech a na některých stanovištích nezbytné plošné použití rodenticidů. Z hlediska deratizace musí být jednoznačně řešena příčina výskytu hlodavců a činnosti by měly být kombinovány s ohledem na integrovanou ochranu proti škůdcům při zapojení jednotlivých postupů, které na sebe budou navazovat.

Postup deratizace v městském prostředí by se měl skládat z následujících úkonů:

1.) Zahájení deratizace

- Prohlídka stanoviště
- Determinace škůdce
- Stanovení úrovně zamoření
- Analýza hlavních příčin výskytu
-. Posouzení rizik na stanovišti
- Vytvoření plánu deratizace

2.) Provedení vlastní deratizace

- Výběr vhodného rodenticidu
- Označení místa deratizace
- Správná aplikace rodenticidů
- Označení deratizačních staniček

3.) Kontrola probíhající deratizace

- Frekvence kontrol dle pokynů etikety rodenticidu
- Vyhodnocení průběhu deratizace
- Stanovení doporučení

4.) Ukončení deratizace

- Zhodnocení deratizace
- Nastavení postupů podle výsledků deratizace
- Ukončení deratizace: kontrola účinnosti, sběr uhynulých hlodavců, návrhy opatření, vytvoření potřebné dokumentace (zpráva, protokol), správná likvidace odpadu (organického, anorganického)

5.) Monitoring

- Zvážení následného monitorování stanoviště

Jednotlivé úkony v sobě zahrnují účelné postupy a při jejich dodržení je možné dosáhnout cílů deratizace.

Zdroj: SZÚ

Další články z rubriky Domácí

dTest otestoval složení energetických nápojů, některé obsahovaly více než 10 kostek cukru

Výživoví specialisté, psychologové i pedagogové v posledních letech varují před rostoucí oblibou energetických nápojů mezi dětmi. Důvodů pro to mají celkem dost. Energetický nápoj si děti mohou koupit stejně snadno jako limonádu, přestože jim může ...

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V po ...

České válečné veterány na oslavy Dne D nečekaně přepravily vrtulníky spojenců

Druhováleční veteráni Jiří Kafka a Charles Strasser se zúčastnili oslav 80. výročí vylodění v Normandii. Jejich cesta byla nezapomenutelná a plná dram ...

Kyberšmejdi hledají další cesty, jak zneužít klienty zdravotních pojišťoven

VZP ČR zaznamenala další formu podvodných zpráv, které mohou důvěřivým lidem vysát účet. Rozesílány jsou na mobilní telefony, a to přímo s odkazem na ...

MVM získala podíl v jednom z největších podmořských nalezišť zemního plynu na světě

Skupina MVM uzavřela s ázerbájdžánským státním podnikem Southern Gas Corridor CJSC (SGC) smlouvu o prodeji a koupi 5% podílu v podmořském plynovém lož ...

DoporučujemePátek 14.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »