InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČOI: Vloni nevyhovělo celkem 12 kontrolovaných vzorků pohonných hmot z 2 542 odebraných

15.03.2024
Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje a vyhodnocuje jakost pohonných hmot na českém trhu. Vloni odebrala na tuzemských čerpacích stanicích celkem 2 542 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 12 vzorků (0,5 %). ČOI uložila zákaz prodeje na 29 360,71 litrů pohonných hmot v hodnotě 1 057 070,89 korun. Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke zlepšení, kdy v roce 2022 z 2 545 odebraných vzorků jich jakostním požadavkům nevyhovělo 18 (0,7 %).
Ilustrační snímek | Foto: picjumbo.com
Česká obchodní inspekce kontroluje a sleduje jakost pohonných hmot /motorové benziny, motorové nafty, FAME, směsná motorová nafta, motorová nafta B10, motorová nafta s vysokým obsahem FAME, parafinická motorová nafta (HVO), LPG, CNG, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanol E85/ formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 12 vzorků, což v celkovém hodnocení představuje 0,5 % nevyhovujících vzorků.

V průběhu roku 2023 uložila ČOI podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v 6 případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na:

- 17 227,71 l motorové nafty v hodnotě 582 437,99 Kč,

- 12 133,00 l motorových benzinů v hodnotě 474 632,90 Kč,

vše v celkovém množství 29 360,71 l pohonných hmot a celkové hodnotě 1 057 070,89 Kč. V rámci výkonu dozoru nad trhem byl vydán i zákaz prodeje CNG, jehož množství a hodnotu nebylo možné vzhledem k použité technologii (čerpání a úprava CNG z potrubí) vyčíslit.

Motorové benziny


V roce 2023 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 001 vzorků motorových benzinů. Česká obchodní inspekce přehodnotila 3 nevyhovující vzorky motorových benzinů, které nevyhověly v jakostním parametru "tlak par". Vzorky byly přehodnoceny na vyhovující na základě směšovacího efektu, kdy naměřená hodnota tlaku par byla nižší než maximální povolená hodnota s připočtenou odchylkou. Stanovené požadavky technické normy na jakost motorových benzinů nesplnily 4 vzorky. Zbývajících 997 vzorků motorových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2: 2020 - Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty


V roce 2023 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 200 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 6 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy, což činí 0,5 % z odebraných vzorků příslušného druhu. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru "bod vzplanutí". Zbývajících 1 194 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590: 2022 a ČSN EN 590/O1: 2023 - Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)


V roce 2023 bylo odebráno a kontrolováno celkem 300 vzorků LPG. Všechny odebrané a kontrolované vzorky splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589+A1: 2022 - Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)


V roce 2023 bylo odebráno a kontrolováno celkem 41 vzorků tohoto motorového paliva. Z tohoto počtu vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy, což činí 4,9 % z odebraných vzorků příslušného druhu. Kontrolované vzorky CNG nevyhověly v jakostním parametru "voda" (v případě jednoho nevyhovujícího zjištění se jednalo o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody). Zbývajících 39 vzorků CNG vyhovělo všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517: 2009 a ČSN 65 6517/Z1: 2023 - Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách


Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 1 200 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 1 000 vzorků z 1 001 odebraných (u 1 vzorku se jednalo o opakovaný odběr na téže čerpací stanici, u kterého nebyl obsah ethanolu kontrolován). Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u 2 vzorků motorového benzinu.

V porovnání výsledků s rokem 2022 bylo v roce 2023 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků motorových benzinů (z 0,5 % na 0,4 %), motorové nafty (z 1,0 % na 0,5 %) a LPG pro pohon (z 0,3 % na 0,0 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků CNG pro pohon (z 0,0 % na 4,9 %, výsledek je ovlivněn opakovaným odběrem vzorku, který byl opakovaně vyhodnocen jako nevyhovující právním předpisům).

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v roce 2023 odebrány.

Na základě podnětů, které byly v roce 2023 České obchodní inspekci doručeny, bylo neprodleně odebráno a kontrolováno 65 vzorků pohonných hmot. Všechny tyto analyzované vzorky splnily jakostní parametry stanovené příslušnými technickými normami.

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot ČOI úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií ČR. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

dTest otestoval složení energetických nápojů, některé obsahovaly více než 10 kostek cukru

Výživoví specialisté, psychologové i pedagogové v posledních letech varují před rostoucí oblibou energetických nápojů mezi dětmi. Důvodů pro to mají celkem dost. Energetický nápoj si děti mohou koupit stejně snadno jako limonádu, přestože jim může ...

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V po ...

České válečné veterány na oslavy Dne D nečekaně přepravily vrtulníky spojenců

Druhováleční veteráni Jiří Kafka a Charles Strasser se zúčastnili oslav 80. výročí vylodění v Normandii. Jejich cesta byla nezapomenutelná a plná dram ...

Kyberšmejdi hledají další cesty, jak zneužít klienty zdravotních pojišťoven

VZP ČR zaznamenala další formu podvodných zpráv, které mohou důvěřivým lidem vysát účet. Rozesílány jsou na mobilní telefony, a to přímo s odkazem na ...

MVM získala podíl v jednom z největších podmořských nalezišť zemního plynu na světě

Skupina MVM uzavřela s ázerbájdžánským státním podnikem Southern Gas Corridor CJSC (SGC) smlouvu o prodeji a koupi 5% podílu v podmořském plynovém lož ...

DoporučujemePátek 14.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »