InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Více než polovina kontrol České obchodní inspekce zjistila porušení zákazu prodeje alkoholu a tabáku nezletilým

14.03.2024
Česká obchodní inspekce v průběhu loňského roku kontrolovala, zda obchodníci na tuzemském trhu dodržují zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Provedla celkem 6 732 kontrol a nedodržování povinností v této oblasti zjistila při 3 464 kontrolách (51,46 %).
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování právních předpisů upravujících nabídku a prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku. V období od 2. ledna do 29. prosince 2023 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 6 732 kontrol. U 3 464 kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů. To představuje 51,46 % z celkového počtu kontrol.

"Výsledky kontrol potvrzují opodstatnění kontrolní akce. Nedostatky byly zjištěny ve více než polovině z nich. Ve 257 případech jsme zjistili prodej alkoholických nápojů mladistvým, to je i dlouhodobý společenský problém. Z těchto důvodů se Česká obchodní inspekce bude kontrolní činnosti v této oblasti věnovat i nadále," uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Ing. Jan Štěpánek.

V rámci kontrolní akce byly k 508 šetřením přizvány osoby mladší 18 let. Inspektoráty ČOI spolupracovaly při kontrolách i s dalšími dozorovými orgány, 191 kontrol bylo provedeno ve spolupráci s pracovníky živnostenských úřadů, 184 za účasti Policie ČR, 58 v součinnosti s inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 35 kontrol za účasti pracovníků hygienických stanic, 28 ve spolupráci s příslušníky Celní správy, 16 kontrol za účasti Městské policie, 4 kontroly společně s příslušníky HZS ČR a 7 kontrol s dalšími dozorovými orgány. Některých kontrol se zúčastnilo více orgánů státní správy současně.

Porušení některého z ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno v 789 případech. Z tohoto počtu:

- ve 257 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 11 odst. 5 - prodejci porušili zákaz prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let

- ve 110 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 13 odst. 1 - prodejci neumístili na místech prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje těchto nápojů osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm

- v 97 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 5 odst. 2 - prodejci na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku neumístili pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm

- v 71 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 3 odst. 4 - prodávající porušili zákaz prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku osobě mladší 18 let

- v 68 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 6 odst. 1 - prodejci tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prodávali tyto výrobky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, aniž by vyloučili jejich prodej osobám mladším 18 let; resp. prodejci těchto výrobků nebyli vybaveni počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele

- ve 30 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 6 odst. 2 - prodejci tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím komunikace na dálku, neinformovali o zákazu prodeje osobám mladším 18 let

- ve 28 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 15 odst. 2 - prodejci alkoholických nápojů při jejich prodeji prostřednictvím prostředku komunikace na dálku neinformovali o zákazu prodeje osobám mladším 18 let zjevně viditelným textem

- ve 26 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 15 odst. 1 - prodejci, prodávající alkoholické nápoje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nezajistili vyloučení prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let

- ve 21 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 3 odst. 4 - prodávající porušili zákaz prodávat kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let

- v 18 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 5 odst. 1 - prodejci nenabízeli tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku na vyčleněném místě odděleně od ostatního nabízeného sortimentu

- v 17 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) - prodejci písemně neoznámili údaje o systému ověřování věku a jeho fungování MZ, šlo-li o prodej tabákových výrobků a elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku na území ČR, a to do 15 dnů přede dnem zahájení tohoto prodeje

- ve 13 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 3 odst. 3 - prodejci tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku, kteří tyto výrobky nabízejí prostřednictvím prodejního automatu, nevyloučili jejich prodej osobě mladší 18 let

- v 11 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) - prodejci písemně neoznámili údaje o systému ověřování věku a jeho fungování MZ, šlo-li o prodej kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření, do 15 dnů přede dnem zahájení tohoto prodeje.

Další porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno v jednotkách případů.

Porušení některého z ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo zjištěno v 16 případech:

- v 9 případech se jednalo o porušení ustanovení § 107 odst. 6 - prodejci porušili povinnost prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení

- ve 3 případech byl zjištěn prodej cigaret konečnému spotřebiteli za cenu nižší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce, čímž došlo k porušení ustanovení § 110 odst. 1

- ve 2 případech byl zjištěn prodej cigaret konečnému spotřebiteli se slevou z ceny jednotkového balení, čímž došlo k porušení ustanovení § 110 odst. 2

- ve 2 případech byl zjištěn prodej cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce, čímž došlo k porušení ustanovení § 112

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno ve 3 547 případech. Mezi nejčastější patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb v souladu s ustanovením § 12 a neposkytnutí řádných informací o slevě z ceny výrobků podle § 12a, a to celkem v 1 351 případech; porušování zásad poctivosti prodeje ve smyslu ustanovení § 3 bylo zjištěno v 1 087 případech a nevydání dokladu o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí, v souladu s ustanovením § 16, bylo zjištěno v 541 případech. Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu.

Ve 222 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v 65 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků; v 246 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v 76 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a v 299 případech bylo kvalifikováno porušení dalších zákonů, resp. jejich jednotlivých ustanovení, v dozorové kompetenci ČOI. V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů, resp. jednotlivých ustanovení, současně.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce nabylo v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 právní moci 2 779 pokut v celkové hodnotě 20 245 500 Kč.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

ČNB odňala oprávnění k činnosti nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Česká národní banka informuje podle § 146 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru veřejnost, že pro opakované a závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem odňala společnosti Fair Credit Czech s.r.o., IČO 044 55 835 (dále jen "Fair Credit ...

dTest: Čtveřice leteckých společností dostala ve Španělsku pokutu 150 milionů eur. Zastaví rekordní pokuty nepovolené praktiky?

Španělské úřady vyměřily čtveřici leteckých společností, jmenovitě Ryanair, Easyjet, Vue-ling a Volotea, pokutu ve výši 150 milionů eur (3,7 miliardy ...

Prezident Pavel zakončil dvoudenní cestu do Ústeckého kraje

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zakončil dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. Byla to jeho druhá návštěva v tomto kraji od zvolení, první ale proběhla ...

SYRI: Historická hranice Sudet zůstává stále předělem

Hranice Sudet vytváří stále předěl mezi obyvatelstvem Česka. Přestože formálně od konce druhé světové války neexistuje, je stále viditelná v různých j ...

Podle průzkumu patří Česká televize společně s Českým rozhlasem mezi nejdůvěryhodnější tuzemská média

V nejnovějším průzkumu Vnímání veřejné služby hodnotí diváci Českou televizi jako důvěryhodnou, objektivní a vyváženou. Ve všech sledovaných bodech na ...

DoporučujemeÚterý 25.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »