InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČOI realizovala v závěru loňského roku 159 kontrol prodejců pyrotechniky, téměř u poloviny z nich zjistila pochybení

13.03.2024
Česká obchodní inspekce v závěru loňského roku realizovala pravidelnou kontrolní akci, zaměřenou na nabídku, prodej a skladování pyrotechnických výrobků. V období od 13. listopadu do 31. prosince 2023 provedly její regionální inspektoráty celkem 159 kontrol, pochybení zjistily při 78 z nich (49,06 %).
Foto: coi.cz
"Vysokou závažnost spatřujeme v tom, že stále dochází k prodeji pyrotechnických výrobků osobám mladším, než u jednotlivých kategorií pyrotechnických výrobků připouští zákon o pyrotechnice," zhodnotil průběh a výsledky kontrolní akce úřední ředitel ČOI Ing. Jan Štěpánek.

Česká obchodní inspekce v období od 13. listopadu do 31. prosince loňského roku, tedy v období zvýšené poptávky po výrobcích zábavní pyrotechniky, v rámci kontrolní akce realizovala celkem 159 kontrol. Na kontrolní akci se podílely všechny regionální inspektoráty ČOI, které se zaměřily mimo jiné i na tržnice v příhraničí. Hlavním cílem kontrolní akce bylo ověření dodržování povinností fyzických a právnických osob při nabídce, prodeji a skladování pyrotechnických výrobků, vyplývajících ze zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi náležejících do dozorové působnosti ČOI a dalších právních předpisů upravujících prodej výrobků.

Porušení právních předpisů bylo zjištěno při 78 kontrolách, což představuje 49,06 % z celkového počtu 159 provedených kontrol. V 9 případech spolupracovala ČOI s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, v 5 případech s Policií ČR a ve 2 případech s živnostenským úřadem.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s kontrolní akcí bylo v období od 13. 11. do 31. 12. 2023 pravomocně uloženo 35 pokut v celkové výši 106 500 korun.

Během kontrolní akce bylo v dozorové působnosti České obchodní inspekce zjištěno porušení zákona
č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi v 58 případech:

- v 5 případech byl porušen § 5 odst. 1, kdy byly pyrotechnické výrobky kategorií F2 a F3 prodány osobám mladším 18 let, respektive 21 let nebo bez odborné způsobilosti

- v 8 případech bylo zjištěno porušení § 26 odst. 1, jenž se týká obecných požadavků na skladování pyrotechnických výrobků

- ve 38 případech bylo kvalifikováno porušení § 26 odst. 3, kdy byly zjištěny nedostatky ve vedení evidence skladovaných pyrotechnických výrobků

- ve 2 případech bylo zjištěno porušení § 27 odst. 1, kdy byla porušena povinnost, týkající se množství skladovaných pyrotechnických výrobků v prodejní místnosti

- v 5 případech bylo zjištěno porušení § 29 odst. 1, kdy byly mimo sklad nebo příruční sklad skladovány, nebo mimo prodejní místnost prodávány a skladovány pyrotechnické výrobky jiné kategorie než kategorie F1.

V rámci kontrolní akce bylo zjištěno ve 36 případech porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nejčastějším zjištěním bylo v 18 případech porušení § 16 odst. 1, kdy prodávající porušil povinnost vydat na požádání doklad o zakoupení výrobku, a v 18 případech porušení § 12, kdy spotřebitel nebyl řádně informován o ceně prodávaných výrobků.

Zákon o pyrotechnice, mimo jiné, upravuje věkové hranice pro zpřístupnění pyrotechnických výrobků osobám z řad široké veřejnosti. Podle této právní úpravy smí hospodářských subjekt, nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupnit pyrotechnické výrobky:

- kategorie F1 - osobě, která dosáhla věku 15 let
do této kategorie patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov;

- kategorie F2, T1 nebo P1 (vyjma výrobků určených k použití ve vozidlech) - osobě, která dosáhla věku 18 let
do kategorie F2 patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,
do kategorie T1 patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí,
do kategorie P1 patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí;

- kategorie F3 - osobě která dosáhla věku 21 let, nebo získala osvědčení o odborné způsobilosti
do této kategorie patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

Pro doplnění je potřeba uvést, že pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí dodávat na trh nebo jinak zpřístupnit pouze osobám s odbornou způsobilostí.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

ČNB odňala oprávnění k činnosti nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Česká národní banka informuje podle § 146 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru veřejnost, že pro opakované a závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem odňala společnosti Fair Credit Czech s.r.o., IČO 044 55 835 (dále jen "Fair Credit ...

dTest: Čtveřice leteckých společností dostala ve Španělsku pokutu 150 milionů eur. Zastaví rekordní pokuty nepovolené praktiky?

Španělské úřady vyměřily čtveřici leteckých společností, jmenovitě Ryanair, Easyjet, Vue-ling a Volotea, pokutu ve výši 150 milionů eur (3,7 miliardy ...

Prezident Pavel zakončil dvoudenní cestu do Ústeckého kraje

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zakončil dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. Byla to jeho druhá návštěva v tomto kraji od zvolení, první ale proběhla ...

SYRI: Historická hranice Sudet zůstává stále předělem

Hranice Sudet vytváří stále předěl mezi obyvatelstvem Česka. Přestože formálně od konce druhé světové války neexistuje, je stále viditelná v různých j ...

Podle průzkumu patří Česká televize společně s Českým rozhlasem mezi nejdůvěryhodnější tuzemská média

V nejnovějším průzkumu Vnímání veřejné služby hodnotí diváci Českou televizi jako důvěryhodnou, objektivní a vyváženou. Ve všech sledovaných bodech na ...

DoporučujemeNeděle 23.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »