InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ÚOHS: Kofola může vstoupit do výroby piva, spojení s Pivovary CZ Group a FONTÁNA PCZG bylo schváleno

06.03.2024
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným rozhodnutím společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. získat výlučnou kontrolu nad soutěžiteli Pivovary CZ Group a.s. a FONTÁNA PCZG s.r.o. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Foto: kofola.cz
Společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. je součástí podnikatelské skupiny (dále jen skupina Kofola), která je aktivní především v oblastech výroby, velkoobchodního prodeje a distribuce nealkoholických nápojů (zejména kolových nápojů, limonád, přírodních vod, toniků, sirupů, nápojů pro děti, energetických nápojů, čerstvých šťáv, ledových a sportovních nápojů) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy.

Nabývaná společnost Pivovary CZ Group a.s. (dále jen PCZG) působí na území České republiky v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje piva. Provozuje pivovary Holba, Litovel a Zubr, které pod těmito značkami vyrábějí alkoholické, nealkoholické a ochucené pivo. Dále tyto pivovary vyrábí také nealkoholické kolové nápoje a limonády. Společnost FONTÁNA se na území České republiky zabývá velkoobchodním prodejem řady alkoholických a nealkoholických nápojů.

Při posuzování dopadů spojení se Úřad zabýval zaprvé horizontálními překryvy mezi aktivitami spojujících se soutěžitelů na jednotlivých produktových trzích v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů. Pokud se jedná o oblast výroby a velkoobchodního prodeje piva, působí v ní ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývané společnosti PCZG a FONTÁNA, zatímco skupina Kofola v důsledku akvizice uvedených dvou společností do oblasti výroby a velkoobchodního prodeje piva vstoupí. Při tomto hodnocení dopadů předmětného spojení v důsledku horizontálních překryvů mezi činnostmi spojujících se soutěžitelů (horizotální účinky spojení) Úřad na základě posouzení (i) výše tržních podílů spojujících se soutěžitelů a jejich srovnání s tržními podíly konkurenčních výrobců a prodejců, (ii) hospodářské a finanční síly spojujících se soutěžitelů, včetně jejich obratů dosahovaných ve zkoumaných oblastech a šíře jejich portfolií v oblasti nealkoholických nápojů a piva, a to ve srovnání s obraty a výrobkovými portfolii nejvýznamnějších konkurenčních producentů a dodavatelů nealkoholických nápojů a piva, dospěl k závěru, že posuzované spojení nenaruší hospodářskou soutěž na žádném z trhů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů a piva následkem horizontálních překryvů mezi spojujícími se soutěžiteli.

Zadruhé se Úřad zabýval tím, zda posuzované spojení naruší hospodářskou soutěž v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů a piva do tzv. on-trade distribučního kanálu (tj. zejména do restauračních zařízení a hospod) následkem konglomerátních účinků spojení. Úřad zde zkoumal, zda Kofola, resp. spojením vzniklý soutěžitel bude schopen vázáním dodávek svých nealkoholických nápojů (zejména kolových nápojů a limonád) s dodávkami piv nabývaných společností PCZG a FONTÁNA omezovat přístup konkurenčních výrobců a dodavatelů nealkoholických nápojů a piva do restauračních zařízení a hospod, a tím narušit hospodářskou soutěž. Úřad pro účely posouzení, zda jsou tyto konglomerátní účinky spojení pravděpodobné a zda by mohly narušit hospodářskou soutěž, provedl tržní šetření, při kterém obdržel odpovědi cca 90 provozovatelů hospod, hotelových a restauračních zařízení.

Úřad na základě posouzení řady faktorů, mezi kterými lze zmínit zejména (i) vyšší význam piva než nealkoholických nápojů pro hospody a restaurace a pro rozhodování provozovatelů těchto zařízení o tom, od kterých dodavatelů budou odebírat pivo a nealkoholické nápoje určené pro konzumaci v jejich hospodě či restauraci, (ii) nízké tržní podíly nabývaných společností PCZG a FONTÁNA na trzích dodávek piva do hospod a restauračních zařízení, a to nejen v rámci celé České republiky, ale i na území těch krajů, do nichž se činnost nabývaných soutěžitelů soustředí (jedná se o území Olomouckého kraje), nebo (iii) přítomnost několika velkých producentů piva, kteří v oblasti dodávek piva do hospod a restaurací představují silné konkurenty spojujících se soutěžitelů, od nichž provozovatelé hospod a restaurací ve významné míře odebírají pivo a budou tak činit i po realizaci spojení Kofola/PCZG, dospěl k závěru, že posuzované spojení nenaruší hospodářskou soutěž v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů a piva do tzv. on-trade distribučního kanálu (tj. zejména do restauračních zařízení a hospod) ani následkem konglomerátních účinků.

Zdroj: ÚOHS

Další články z rubriky Domácí

dTest otestoval složení energetických nápojů, některé obsahovaly více než 10 kostek cukru

Výživoví specialisté, psychologové i pedagogové v posledních letech varují před rostoucí oblibou energetických nápojů mezi dětmi. Důvodů pro to mají celkem dost. Energetický nápoj si děti mohou koupit stejně snadno jako limonádu, přestože jim může ...

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V po ...

České válečné veterány na oslavy Dne D nečekaně přepravily vrtulníky spojenců

Druhováleční veteráni Jiří Kafka a Charles Strasser se zúčastnili oslav 80. výročí vylodění v Normandii. Jejich cesta byla nezapomenutelná a plná dram ...

Kyberšmejdi hledají další cesty, jak zneužít klienty zdravotních pojišťoven

VZP ČR zaznamenala další formu podvodných zpráv, které mohou důvěřivým lidem vysát účet. Rozesílány jsou na mobilní telefony, a to přímo s odkazem na ...

MVM získala podíl v jednom z největších podmořských nalezišť zemního plynu na světě

Skupina MVM uzavřela s ázerbájdžánským státním podnikem Southern Gas Corridor CJSC (SGC) smlouvu o prodeji a koupi 5% podílu v podmořském plynovém lož ...

DoporučujemePátek 14.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »