InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Navážení kontaminované zeminy do Trnové předala inspekce životního prostředí Policii ČR

27.02.2024
Česká inspekce životního prostředí pokračuje v kontrolních úkonech v k.ú. Trnová u Jíloviště v lokalitě developerského projektu Fontána 5. Jak jsme již informovali, na tuto lokalitu bylo navezeno enormní množství zejména odpadních výkopových zemin a také dalších stavebních odpadů za účelem provádění nepovolených terénních úprav. ČIŽP a orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví) tímto informují veřejnost o výsledcích dosavadních zjištění.
Foto: cizp.cz
Během kontroly provedené inspekcí byly identifikovány plochy, na které se měly navážet odpadní zeminy pocházející pravděpodobně z lokality TEBAS na Praze 9. Dne 8. 2. 2024 byly odebrány vzorky těchto zemin, které byly odeslány do akreditované laboratoře k rozborům na obsah kontaminujících látek. Dle výsledků z laboratoře se na části lokality nachází zemina s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) výrazně nad úroveň limitů stanovených příslušnou legislativou, tyto limity byly překročeny mnohonásobně. ČIŽP po obdržení výsledků obratem podala orgánům činným v trestním řízení oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu ve věci neoprávněného nakládání s odpady popř. jiných trestných činů.

Z odebraných vzorků vzhledem k rozsahu ovzorkované plochy a typu kontaminantu nyní nelze dovodit přímé ohrožení zdraví lidí. Rovněž však dopad nelze zcela vyloučit, proto inspekce informovala orgány ochrany veřejného zdraví, které se budou kauzou zabývat, a to zejména z hlediska možné kontaminace zdrojů pitné vody.

Situaci zásobení obyvatelstva pitnou vodou dle zjištění Ministerstva zdravotnictví velmi ulehčuje skutečnost, že v obci je vybudován veřejný vodovod, kterým přitéká voda z úpravny Želivka. Orgány ochrany veřejného zdraví situaci velmi detailně analyzují a jsou připraveny v celé věci spolupracovat, jak s ČIŽP, tak s vedením dotčené obce. Proto je nyní prověřováno riziko ohrožení veřejných studen a individuálních zdrojů pitné vody v podobě domácích studní. Vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem PCB, jako je malá rozpustnost ve vodě a snadná adsorbovatelnost na pevných částicích, se však přímé ohrožení v podobě kontaminace zdrojů podzemních vod na základě dosavadních zjištění nepředpokládá. Dle výsledků místních šetření a dostupných informací bude rozhodnuto o dalším postupu, kterým může být například provedení kontrolních odběrů vzorků vod z místních studní a jejich rozborů.

Subjekty odpovědné za provádění terénních úprav a stavebních prací byly vyzvány příslušnými stavební úřady k ukončení nelegálně prováděných stavební prací. Tento zákaz však dle dosavadních informací inspekce nebyl respektován. Také proto se ČIŽP obrátila na Policii ČR. V intenzivním šetření celého případu bude inspekce pokračovat.

Zdroj: ČIŽP

Další články z rubriky Regiony

Univerzita obrany v Brně nacvičovala, jak reagovat na útočníka

Řada vysokých škol v souvislosti s loňským tragickým útokem, který se odehrál na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, přistoupila k úpravě svých bezpečnostních pravidel. To se týká také Univerzity obrany (UO) v Brně, kde došlo k ...

Praha opět získá přímé spojení s Čínou. Dopravce Hainan Airlines spojí třikrát týdně Prahu a Peking

Do Prahy se vrací přímé lety do Číny. Dopravce Hainan Airlines od 24. června obnoví svoji přímou linku z Prahy do Pekingu, kterou bude celoročně provo ...

Unikátní projekt v Pardubicích: Výstavba nejdelšího zavěšeného mostu v Česku pokračuje podle plánu

Výstavba severovýchodního obchvatu Pardubic pokračuje podle plánu a minulý týden byla zaznamenána další klíčová fáze projektu. Byl vysunut další segme ...

Czech Cybertron 2024: Ve Dvoře Králové nad Labem se poprvé představil nový kybernetický polygon

SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem vytvořila s krajskou podporou Kybernetický polygon na řešení kybernetických útoků. Krátce po jeho slavnostním otevřen ...

Nádražní budovu v Čáslavi čeká celková rekonstrukce

Historický objekt nádražní budovy v Čáslavi, který pochází z roku 1867 a je významným příkladem drážní architektury, se brzy dočká celkové rekonstrukc ...

DoporučujemeSobota 13.4.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »