InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

SP ČR: Zaměstnavatelé na tripartitě řešili strategické investice i změny v důchodovém systému

27.02.2024
Na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem projednala za zaměstnavatele otázky strategických investic, situaci ve zdravotnictví či důchodovou reformu.
Foto: spcr.cz

STRATEGICKÉ INVESTICE A PRORŮSTOVÁ OPATŘENÍ


"Shodujeme se s členy NERVu, že nejlepší konsolidací a zdrojem příjmů je ekonomický růst. A k tomu potřebujeme vytvářet vhodné podmínky pro podnikání a investice. Jako Svaz průmyslu řadu těchto opatření dlouhodobě navrhujeme a prosazujeme a jsme proto rádi, že ekonomičtí experti potvrdili významnost řady našich požadavků a zdůraznili jejich přínos, například u zefektivnění řízení státu včetně digitalizace, otázek kvalifikace zaměstnanců či u potřeby usnadnit a zatraktivnit firmám daňové odpočty na výzkum a vývoj. I zde dáváme konkrétní náměty směrem k vyšší atraktivitě daňových odpočtů pro firmy. Dlouhodobě je ale také třeba řešit udržitelné financování těchto změn a chceme od vlády slyšet jasnou informaci, která z navržených opatření NERVu se chystá realizovat," okomentoval bod prezident SP ČR Jan Rafaj.

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU


"Vnímáme potřebu zásadních parametrických změn v důchodovém systému směřujících k jeho udržitelnosti. Považujeme za klíčové, aby byla nadále aktualizována data a průběžně vyhodnocována příjmová a výdajová stránka důchodového systému. Za zásadní považujeme, aby návrh řešení týkající se snížení důchodového věku u tzv. namáhavých profesí byl před zařazením do legislativního procesu podrobně analyzován z hlediska dopadů na zaměstnavatele, sociální a zdravotní systém. Svaz se rovněž nedomnívá, že zavedení slevy na pojistném na straně zaměstnance bude nástrojem, který povede ke zvýšení zaměstnanosti poživatelů důchodu. Z našeho pohledu je hlavním problémem navrhované úpravy, že stát ukládá zaměstnavatelům další nové administrativní povinnosti. Vedle změn v prvním státním pilíři navrhujeme realizovat rovněž opatření na podporu spoření a budoucích doplňkových důchodů z důchodového spoření," okomentoval viceprezident SP ČR Bohdan Wojnar.

SITUACE VE ZDRAVOTNICTVÍ


"Žádáme, aby na úrovni sociálního dialogu (tripartity) se neprodleně otevřely otázky a řešení, která povedou k udržitelnosti financování a efektivity českého zdravotnictví založeného na solidárním a veřejném zdravotním pojištění s důrazem na digitalizaci zdravotnictví. Důležité je zajistit měření a zveřejňování kvality poskytovatelů zdravotní péče. Na základě dat realizovat opatření k optimalizaci sítě poskytovatelů a využití erudice zdravotnických profesionálů. Požadujeme rozšířit roli zaměstnavatelů v rozhodovacích procesech zdravotnictví jako největších plátců do všeobecného zdravotního pojištění. Mimo jiné účastí zástupců zaměstnavatelských svazů ve správní a dozorčí radě VZP. Nastartovat reformu zdravotního pojištění - zejména v oblasti diferenciace pojistek, konkurence zdravotních pojišťoven, stanovení zákonného rámce zdravotního pojištění stejného pro Všeobecnou i zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Žádáme řešení lékové politiky a zajištění dostatku léků v ČR a další podporu výzkumu a vývoje také v generickém průmyslu v rámci zajištění konkurenceschopnosti výroby k asijským zemím," okomentoval předseda expertního týmu zdravotnictví SP ČR Miroslav Palát.

Zdroj: SP ČR

Další články z rubriky Ekonomika

Úřad spouští novou kampaň proti kyberšmějdům

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se spojuje s policií a bankami (ČBA) v boji proti kybernetickým podvodníkům. Jejich společná osvětová kampaň "Velké odhalení" učí, jak se bránit proti rostoucímu trendu kybernetických ...

Příprava na sdílení elektřiny pokračuje. Vyhláška o měření elektřiny jde na Legislativní radu vlády

V druhé polovině letošního roku se spustí sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Detaily celkového řešení stanovuje vyhláška o měření elektři ...

Za dobu našeho členství v EU vzrostlo bohatství průměrného Čecha o více než 40 %, říká analýza

Od vstupu do Evropské unie (EU) nám vzrostl reálný HDP v přepočtu na obyvatele o více než 40 %, a to z 480 tisíc korun v roce 2004 na 675 tisíc korun ...

Česká vláda schválila regulaci trhu s kryptoaktivy včetně dohledu ČNB

Vláda včera schválila návrh zákona o digitálních financích, který předložilo Ministerstvo financí. Cílem zákona je implementace předpisů Evropské unie ...

Díky jednotným podmínkám budou stavební výrobky na českém trhu bezpečnější a kvalitnější

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda návrh novely o stavebních výrobcích. Jejím cílem je zajistit, aby všechny stavební výrobky pr ...

DoporučujemePondělí 22.4.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »