InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Vláda se zabývala vyhodnocením plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a rozhodla zařadit HHC na seznam návykových látek

15.02.2024
Vláda Petra Fialy na jednání 14. února 2024 schválila novelu zákona, která má zavést tzv. Registr zastupování, zabývala se vyhodnocením plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, rozhodla o zařazení HHC, HHC-O a THCP na seznam návykových látek a schválila nařízení vlády stanovující výši sazeb mýtného od 1. března 2024.
Foto: vlada.cz
Vláda schválila návrh novely zákona o základních registrech. Vytvoření registru je jedním z návazných bodů na schválený zákon o právu na digitální služby. Hlavním cílem novely je zavést do našeho právního řádu tzv. Registr zastupování, který bude řešit problematiku zastupování v digitálním prostředí veřejné správy. V registru by měly být informace o oprávněních k zastupování existujících ze zákona či na základě smlouvy. Registr zastupování umožní veřejné správě automatizovat řadu úkonů, umožní vyřizovat věci digitálně i pro jinou osobu a odstraní zbytečné úkony, například výzvy k odstranění nedostatků plné moci. Uživatelům nový registr přinese zásadní zjednodušení.

Vláda se zabývala vyhodnocením plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou. Následně vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporučení se opírá o zjištění obsažená v dokumentu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Ten od vstupu ČR do Evropské unie objektivně hodnotí ekonomickou připravenost České republiky k přijetí eura. Vláda zároveň uložila ministru financí, aby ve spolupráci s ČNB připravil jeho aktualizaci a předložil ji vládě do konce prvního čtvrtletí 2025. Uložila také Národní ekonomické radě vlády vypracovat hodnocení přínosů a rizik vstupu České republiky do Evropského mechanismu směnných kurzů (ERM II), a předat jej předsedovi vlády k předložení pro jednání vlády do 31. října 2024.

V souvislosti s eskalací situace, kdy nezletilé děti končí v nemocnici po požití bonbonů a cukrovinek s obsahem HHC, rozhodla vláda o zařazení HHC, HHC-O a THCP na seznam návykových látek, a to s účinností od momentu notifikace Evropskou komisí, nejdříve však od 1. března. Jde o zařazení na seznam do konce roku 2024. Během tohoto období je nutné přijetí novely zákona o návykových látkách, která má regulovat prodej HHC, kratomu a podobných látek, aby nebyly dostupné nezletilým dětem, obdobně jako je tomu u alkoholu a tabáku.

Vláda schválila nařízení vlády stanovující výši sazeb mýtného od 1. března 2024, kdy nabývá účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích. Ta umožňuje zvýšit sazby mýta zavedením tzv. čtvrté složky mýta jako poplatku za znečištění produkcí CO2 u vozidel podléhajících zpoplatnění. Změna je zavedena v souvislosti s implementací evropské směrnice, jejímž cílem je podpořit další snižování emisí CO2.

Vláda také vzala na vědomí aktualizaci studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii a schválila další krok pro obnovu a rozvoj pevnostních měst Terezín a Josefov.

Zdroj: Vláda ČR

Další články z rubriky Domácí

ČNB odňala oprávnění k činnosti nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

Česká národní banka informuje podle § 146 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru veřejnost, že pro opakované a závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem odňala společnosti Fair Credit Czech s.r.o., IČO 044 55 835 (dále jen "Fair Credit ...

dTest: Čtveřice leteckých společností dostala ve Španělsku pokutu 150 milionů eur. Zastaví rekordní pokuty nepovolené praktiky?

Španělské úřady vyměřily čtveřici leteckých společností, jmenovitě Ryanair, Easyjet, Vue-ling a Volotea, pokutu ve výši 150 milionů eur (3,7 miliardy ...

Prezident Pavel zakončil dvoudenní cestu do Ústeckého kraje

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zakončil dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. Byla to jeho druhá návštěva v tomto kraji od zvolení, první ale proběhla ...

SYRI: Historická hranice Sudet zůstává stále předělem

Hranice Sudet vytváří stále předěl mezi obyvatelstvem Česka. Přestože formálně od konce druhé světové války neexistuje, je stále viditelná v různých j ...

Podle průzkumu patří Česká televize společně s Českým rozhlasem mezi nejdůvěryhodnější tuzemská média

V nejnovějším průzkumu Vnímání veřejné služby hodnotí diváci Českou televizi jako důvěryhodnou, objektivní a vyváženou. Ve všech sledovaných bodech na ...

DoporučujemeNeděle 23.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »