InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Cizinci mají o studium v ČR zájem, cení kvalitu vzdělávání i života

14.02.2024
Dům zahraniční spolupráce (DZS) se v rámci iniciativy Study in Czechia již 20 let zabývá působením zahraničních studentů v Česku. V nejnovějším výzkumu se dozvídáme o jejich motivaci k výběru Česka jako studijní destinace a vnímání průběhu studia. Výzkum se zaměřil na témata podpory zahraničních studentů před příjezdem, kvalitu českých vysokoškolských studijních programů a na služby a životní podmínky pro zahraniční studenty.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Study in Czechia dlouhodobě reprezentuje Česko jako inovativní zemi pro studium i vědu. Skrze program Czechia Alumni udržuje také kontakt se zahraničními absolventy českých vysokých škol, rozvíjí jejich vztah k Česku a posiluje tak image země v zahraničí. Realizace výzkumu mezi zahraničními studenty českých vysokých škol patřila k stěžejním aktivitám roku 2023.

Kdo jsou zahraniční studenti v Česku?


Počet zahraničních studentů v Česku od roku 2002 konstantně stoupá. V době sběru dat tvořili z celkového počtu 304 518 studentů českých vysokých škol 18 % (54 770), dnes toto číslo narostlo na 55 493. Dvě třetiny z nich studují v českém jazyce. Největší část z nich studuje v bakalářském stupni studia (62 %), následně 32 % studuje v magisterském stupni a 6 % v doktorském. Studenti přicházejí nejčastěji ze Slovenska, následováni ruskými a ukrajinskými studenty. V žebříčku dvaceti nejzastoupenějších zemí, ze kterých studenti míří do Česka, stoupá také například Indie, Turecko nebo Bangladéš.

Proč si cizinci vybírají studium v Česku


Dotazníkové šetření se soustředilo na zahraniční studenty aktuálně studující na českých vysokých školách v prezenční formě studia ve všech stupních, tj. bakalářském, magisterském i doktorském, v českém i anglickém jazyce. Z výzkumu vyplývá, že jejich hlavním důvodem pro volbu studia na vysoké škole v Česku je kvalita vzdělání. 9 z 10 zahraničních studentů považuje svůj studijní program v Česku za kvalitní. 8 z 10 zahraničních studentů se domnívá, že na jejich studijním oboru se nachází 70 a více % kvalitních učitelů.

Zahraniční studenti také přicházejí za konkrétními studijními programy (32 %). Uváděli taktéž kulturní nebo jazykovou blízkost země a úroveň kvality života, kterou Česko nabízí. Jako studijní destinaci by si Česko vybralo znovu celkově 85 % zahraničních studentů. 9 z 10 zahraničních studentů by rovněž doporučilo studium v Česku svým kamarádům či rodině.

"Zajímavé je pozorovat i regionální rozdíly motivace studovat na českých vysokých školách. Zatímco pro studenty v Severní Americe je hlavním motivátorem vyváženost kvality studia a nákladů na studium, Střední a Latinská Amerika, západní Evropa a část Blízkého východu oceňuje příležitost studovat v angličtině," zhodnocuje Michal Uhl, ředitel DZS.

Podmínky pro studium a život zahraničních studentů v Česku


Většina zahraničních studentů považuje předpříjezdové procesy za jasné a srozumitelné. Jako problematický je ale vnímán vízový proces. Z dotazovaných studentů jich celkem 52 % pochází ze zemí mimo EU a žádalo o vízum k pobytu nad 90 dní (dlouhodobé za účelem studia). Až 75 % těchto studentů uvedlo, že byl pro ně proces podání žádosti o vízum časově či administrativně náročný. Ačkoliv došlo oproti roku 2020 ke zlepšení o 10 procentních bodů ve vnímání procesu, míra nespokojenosti je v této kategorii pořád nejvyšší.

V předpříjezdových procesech podle studentů pomáhá uznání předchozího studia. To je hodnoceno až o 23 % lépe než v minulém výzkumu z roku 2020, což je pravděpodobně zapříčiněno institucionální akreditací (kompetence v posuzovaní v rukách akreditovaných univerzit).

I přes některé výzvy jsou životní podmínky zahraničních studentů hodnoceny dobře. V rámci poskytovaných služeb pro studium a život oceňují zejména jasný a informativní přístup pracovníků na školách. Respondenti také vyjádřili spokojenost s vybavením vysokých škol.

Z hlediska integrace 8 z 10 zahraničních studentů uvedlo, že se cítí začleněni mezi ostatní zahraniční studenty. Výsledky však ukazují, že integrace je obtížnější pro studenty anglickojazyčných programů. Výzvou je také začlenění zahraničních studentů mezi lokální spolužáky, kde to pozitivně hodnotí pouze 6 z 10 respondentů. Většina nicméně považuje místní komunitu za přívětivou.

Proč je důležité mít zahraniční studenty na českých VŠ


"Zahraniční studenti přinášejí různorodost a kulturní obohacení do českých vysokých škol, což zvyšuje kvalitu vzdělávání. Jejich přítomnost také pozitivně ovlivňuje ekonomiku země. Během studia přispívají trhu práce skrze poplatky za studium, placení daní a pojištění, a po studiu svým zaměstnáním v českých firmách. Přijímání zahraničních studentů může také kompenzovat pokles demografického vývoje obyvatelstva," shrnuje hlavní důvody Soňa Lippmann, vedoucí sekce komunikační a analytické.

Z výzkumu DZS vyplývá, že 64 % zahraničních studentů pracuje již při studiu a 45 % absolventů zůstává po studiu v Česku z důvodu zaměstnání. Téměř polovina studentů tvrdí, že by v Česku ráda zůstala a prosadila se na trhu práce nebo dále studovala. Systematická práce je tak nadále nezbytná nejen se zahraničními studenty, ale i s absolventy.

"Jejich naturalizací získáváme vzdělané, integrované absolventy, kteří si zde utvoří vazby. Ti, kteří se vrátí do své země, pak pomáhají utvářet pozitivní obraz Česka v zahraničí a propagovat jej, z čehož následně těžíme dlouhodobě po zbytek života absolventa v rámci ekonomických, kulturních a diplomatických zájmů," tvrdí ředitel DZS odkazující se na program Czechia Alumni. Ten přispívá k udržení a lepšímu využití těchto vazeb s absolventy, podporuje retenci talentovaných lidí pro český pracovní trh a obecně propaguje české vysoké školství v zahraničí. Česko se tak stává pro zahraniční studenty chytrou volbou.

Zdroj: MŠMT

Další články z rubriky Domácí

Polovina vozidel Českých drah je klimatizovaná, před létem prochází prohlídkou chladicího systému

Již více než 1 600 osobních vozů nebo vozů a článků elektrických a motorových jednotek Českých drah je na začátku letošního léta vybaveno klimatizací. Klimatizované vozy a jednotky obsluhují nejfrekventovanější spoje na páteřních dálkových i ...

Praktičtí lékaři pociťují horší spolupráci s pacienty spíše v Praze, ukazuje průzkum VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s agenturou ppm factum research s.r.o. zrealizovala na jaře průzkum mezi praktickými lékaři pro dospělé a ...

Čtvrtina českých řidičů přiznává, že při řízení čtou textové zprávy nebo sledují sociální sítě

Nevěnování se řízení je v Česku nejčastější příčinou nehod zaviněných řidičem motorového vozidla. Od ledna 2024 lze za držení telefonu nebo jiného hov ...

dTest otestoval složení energetických nápojů, některé obsahovaly více než 10 kostek cukru

Výživoví specialisté, psychologové i pedagogové v posledních letech varují před rostoucí oblibou energetických nápojů mezi dětmi. Důvodů pro to mají c ...

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V po ...

DoporučujemeÚterý 18.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »