InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČSSZ: Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání

12.02.2024
NEMOCENSKÉ je dávka z nemocenského pojištění určená k finančnímu zabezpečení pojištěnce v době, kdy nemůže z důvodu nemoci, karantény nebo úrazu pracovat. Existují ovšem situace, kdy klient, přestože se nemocenského pojištění (ať dobrovolně, nebo ze zákona) účastní, nárok na dávku nesplní, způsobí svým činem její krácení anebo získá jen omezený nárok.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Důvody krácení nemocenského o 50 %

Výše nemocenského se ze zákona krátí o 50 % ve třech případech:

1. Pokud si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost vlastním zaviněním ve rvačce, vzájemném napadení nebo fyzickém střetu osob. Výjimkou je sebeobrana nebo pomoc napadenému.

2. Pokud jde o bezprostřední následek opilosti pojištěnce nebo zneužití omamných prostředků či psychotropních látek.

3. Pokud si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

Důvody krácení, až úplného odnětí dávky nemocenského

Pokud osoba, která pobírá nemocenské, poruší ošetřujícím lékařem nařízený režim nebo nesplní součinnost při kontrole vykonávané pracovníkem okresní správy sociálního zabezpečení, může jí být dávka zkrácena nebo odebrána, a to až na 100 kalendářních dní ode dne porušení nebo nesplnění výše uvedené povinnosti.

Případy kratší doby pobírání nemocenského

Nemocenské náleží od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Maximální doba výplaty nemocenského je 380 kalendářních dnů od vzniku DPN. Výjimkou jsou pojištěnci, kteří jsou zároveň poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně - jejich maximální doba výplaty nemocenského je 70 kalendářních dnů během kalendářního roku i v rámci jedné DPN. Nemocenské se pak těmto poživatelům důchodů vyplácí nejdéle do skončení zaměstnání.

Studenti zaměstnaní po dobu školních prázdnin mohou pobírat nemocenské, pokud zaměstnavatel odvádí z jejich výplaty pojistné na nemocenské pojištění, pobírat ho však mohou jen po dobu trvání tohoto zaměstnání. Stejný princip se uplatňuje i u zaměstnání, které si pojištěnci sjednávají na dobu dovolené z jiného zaměstnání. Také zde dávka náleží jen do dne, kdy toto zaměstnání mělo skončit.

Nemocenské se rovněž nevyplácí za dobu volna bez náhrady příjmu, pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa po dni nástupu na toto volno.

Informace o vyřizování nároku na dávku nemocenského pojištění

Klienti mohou zjistit informace o stavu DNP po přihlášení na ePortál ČSSZ - Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Případné dotazy lze směrovat na call centrum nemocenského pojištění 800 050 248.

Zdroj: ČSSZ

Další články z rubriky Domácí

Arnika: Stromy řidičům pod kola neskáčou, nejčastěji je zabíjí nepozornost a nesprávný způsob jízdy

Řidiči motorových vozidel zavinili v roce 2023 82,3 % dopravních nehod. Dokládají to statistiky Policie České republiky. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod byly nesprávný způsob jízdy a nepozornost. Důsledkem nehody, která může být i tragická, ...

ČSÚ: Ekonomika cestovního ruchu v roce 2022 znovu nabrala na síle

Cestovní ruch se po období pandemie koronaviru, kdy se stal jedním z nejvíce zasažených sektorů, postupně zotavuje v hodnotách makroekonomických ukaza ...

Policejní psovodi a psi trénovali na hokejové MS, připojili se i kolegové z armády

Psovodi a psi Centra vojenské kynologie Chotyně se zapojili do společného výcviku s kolegy z Ředitelství služby cizinecké policie Policie České republ ...

Dřívější odchod do důchodu pro náročné profese, zvýhodnění pro pracující důchodce. MPSV odesílá na vládu důchodovou reformu

Po vypořádání meziresortního připomínkového řízení odesílá MPSV důchodovou reformu na vládu. Ta by celý materiál měla projednat do konce března. Do ná ...

Povolení nadrozměrných nákladů je jednodušší, Ministerstvo dopravy spustilo nový informační systém NADR

Ministerstvo dopravy spustilo nový informační systém, skrze který si dopravci mohou zažádat o povolení nadrozměrné přepravy elektronicky. Díky elektro ...

DoporučujemeÚterý 5.3.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »