InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Firmě z Chrudimska byla uložena pokuta 800 tisíc korun za nepovolené kácení náletových dřevin

25.01.2024
Inspektoři České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany přírody v Hradci Králové uložili pokutu 800 tisíc korun společnosti za to, že svým aktivním jednáním směřujícím k realizaci zamýšleného stavebního záměru způsobila pokácení 34 396 m2 zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les v uzavřeném areálu u Třemošnice na Chrudimsku bez povolení orgánu ochrany přírody.
Foto: cizp.cz
V rámci řízení pokutovaná společnost mimo jiné argumentovala svojí dobrou vírou, kterou spatřovala v tom, že o povolení kácení dřevin rozhoduje orgán ochrany přírody v rámci svého správního uvážení, přičemž ze stanovisek Městského úřadu Chrudim, který je také orgánem ochrany přírody, nevyplynula potřeba povolení ke kácení pro předmětný záměr získat. Firma dále uvedla, že kácení porostů dřevin bylo v daném případě provedeno za účelem umožnění výstavby a provozu zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tedy v rámci takového typu záměru, který je v současnosti podporován především s ohledem na energetickou nezávislost a bezpečnost.

Tyto argumenty však byly ze strany inspekce označeny za nepodstatné, a to jednak proto, že stanoviska Městského úřadu Chrudim vydaná pro účely běžícího územního a stavebního řízení nejsou samostatně způsobilá nahradit povolení ke kácení dřevin, tudíž ani založit zmiňovanou dobrou víru, jednak proto, že záměr posuzovaný v řízení před stavebním úřadem nijak neřešil přípravu pozemků před započetím stavby, tj. ani potřebu pokácení dřevin, a v neposlední řadě také proto, že Městský úřad Chrudim není oprávněn vyjadřovat se v rámci obdobných stanovisek ke kácení dřevin v daném území (k tomu je příslušný Městský úřad Třemošnice). "Argument, že výstavba fotovoltaické elektrárny, jakožto obnovitelného zdroje energie, je společensky podporovaným záměrem, jsme ve vztahu k posouzení zákonnosti kácení dřevin také museli odmítnout. Ani v rámci takových záměrů nelze rezignovat na zákonnou ochranu jednotlivých složek životního prostředí, v tomto případě ochranu dřevin před poškozováním a ničením," vysvětluje ředitelka oblastního inspektorátu Hradec Králové Jana Štěpánková.

Rozhodnutí inspekce, kterým byla uložena pokuta při horní hranici stanovené zákonem, bylo následně potvrzeno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, které nabylo právní moci 11. ledna 2024.

Zdroj: ČIŽP

Další články z rubriky Regiony

Ministr Hladík navštívil Zlínský kraj. Debatoval se studenty, s firmami řešil zálohování PET lahví

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v pondělí navštívil Zlínský kraj. Na Univerzitě Tomáše Bati debatoval se studenty o udržitelném rozvoji a zavítal i do dvou firem, kde probíral hlavně připravovaný zákon o obalech včetně zálohování ...

ÚOHS povolil spojení společnosti Jan Becher-Karlovarská Becherovka se společností MASPEX

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení společností GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (MASPEX) ...

Navážení kontaminované zeminy do Trnové předala inspekce životního prostředí Policii ČR

Česká inspekce životního prostředí pokračuje v kontrolních úkonech v k.ú. Trnová u Jíloviště v lokalitě developerského projektu Fontána 5. Jak jsme ji ...

AOPK: Věk nejstarších stromů na Pradědu a Králickém Sněžníku přesahuje 400 let

Dva výzkumy se zaměřily na nejcennější lesní ekosystémy v rezervacích v oblasti Pradědu a na Králickém Sněžníku. Pomocí analýzy letokruhů popisují, ja ...

ÚOHS se dohodl s hl. m. Prahou na spravedlivé a nediskriminační regulaci venkovní reklamy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené s hlavním městem Prahou (dále jen "HMP"), poté co přijal závazky navržené hlavním ...

DoporučujemeÚterý 27.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »