InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministerstvo vnitra nesouhlasí se závěry NKÚ týkajícími se modernizace veřejné správy

23.01.2024
V době, na kterou se zaměřila kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, realizovalo Ministerstvo vnitra mnoho aktivit, které přispěly k modernizaci veřejné správy. Podařilo se úspěšně realizovat 91 % opatření v rámci realizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy. Zprávu NKÚ lze v některých aspektech považovat minimálně za zavádějící a neaktuální.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Ministerstvo vnitra nesouhlasí s tvrzením, že by od roku 2018 nedošlo k žádným pokrokům v modernizaci veřejné správy v České republice, jak ve své zprávě 22. ledna 2024 tvrdí NKÚ. V uplynulé době došlo k celé řadě kroků, které přispěly ke zlepšení života občanů ve vztahu k veřejné správě.

Jednalo se mimo jiné o omezení místní příslušnosti např. u občanských průkazů nebo řidičských průkazů, lidé tak nemusí řešit tyto agendy pouze v místě svého trvalého pobytu. Přistoupilo se také k daleko většímu sdílení údajů. Fungují např. základní registry a další centrální informační systémy, díky nimž nemusejí lidé duplikovaně zadávat stejné údaje. Díky posílení elektronizace agendy v podobě digitální identity, rozvoje datových schránek a Portálu občana došlo ke snížení nutnosti občanů navštěvovat úřady a tedy ke snížení administrativní zátěže. Rovněž v systému veřejné správy došlo k přijetí nového zákona o územněsprávním členění státu nebo zavedení výkonových plateb pro vybrané agendy veřejné správy, což přispívá k větší efektivitě systému. Při realizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy byla naprostá většina opatření, konkrétně 91 %, úspěšně realizována.

Projekt Procesní modelování agend


Pokud jde o závěry projektu Procesní modelování agend, ten už od roku 2023 nespadá pod resort vnitra, ale pod Digitální a informační agenturu. Projekt byl původně zaměřený na procesní popisy agend, v průběhu jeho realizace došlo ke změně jeho pojetí a projekt sloužil jako podpora procesů pro digitalizaci vybraných agend. NKÚ však posuzoval projekt na základě jeho podoby z roku 2014 a nevzal v potaz změnu jeho směrování na základě rozhodnutí vlády z roku 2019. Zmiňovaný popis agend slouží jako návod pro orientaci občana na Portálu veřejné správy. MV rovněž neuznává konstatování o porušení rozpočtové kázně. Hospodárnost výdajů byla naopak dodržena, a to i dle metodik Operačního programu Zaměstnanost. K jednání svědčícímu o porušení rozpočtové kázně nedošlo tedy ani věcně, ani formálně.

Řešení životních situací a oběh dat "only once"


Zprávu NKÚ lze v některých aspektech považovat minimálně za zavádějící a neaktuální. Např. ke zrušení kolkových známek jako platebního prostředku došlo od 1. ledna 2024 s přechodným obdobím do roku 2025. Data o narozených se z registru obyvatel automaticky přenášejí do Centrálního registru pojištěnců v gesci VZP. V případě úmrtí zase matriční úřad informaci hlásí do Evidence obyvatel, odkud se automaticky dostane k ČSSZ. S ohledem na zákonné lhůty je ze strany ČSSZ nastaveno opatření, že oznamovací povinnost má jak stát, tak příbuzní a to z důvodu, aby nedocházelo k neoprávněnému čerpání veřejných prostředků, např. vyplácení důchodů, pokud je osoba již po smrti. Některé návrhy pak nebyly přijaty z důvodu, že nedošlo k legislativní změně v daných oblastech, kde Ministerstvo vnitra není ani gestorem, v jiných agendách se připravují nové informační systémy, které mohou avizované problémy pomoci vyřešit. Takovým příkladem je projekt eMatrika.

Ministerstvo vnitra rovněž nesouhlasí s tím, že nefunguje oběh dat "only once". Ten zajišťuje tzv. Propojený datový fond, který obstarává komunikaci mezi základními registry a systémy napojenými na tzv. eGon Service Bus. Proto v agendách, které jsou napojeny na tyto kanály není nutné zadávat údaje o klientovi, ale dochází k jejich automatickému přejímání. V praxi to znamená propojení několika tisíc informačních systémů. Na základní registry jsou napojené i vybrané soukromoprávní subjekty, např. banky.

Rozdělení finančních prostředků na výkon státní správy


Z hlediska rozdělení finančních prostředků na výkon státní správy pak došlo od roku 2018 k prokazatelnému zlepšení, zvýšení adresnosti a transparentnosti. Bylo zavedeno výkonové financování na 11 agend, což je více než 18 % objemu příspěvku pro obce a Prahu. Výkonové financování lze zavést na agendy, které jsou jednoznačně určitelné, mají rozvolněnou místní příslušnost a jsou vnitřně homogenní. Jde např. o matriky, veřejné opatrovnictví, doklady či zkoušky pro získání řidičských oprávnění. Do budoucna se počítá s dalším rozšířením, např. o agendu stavebních úřadů.

Některé agendy však z povahy věci nelze financovat výkonově, např. odvolací řízení, pořizování změn v územních plánech nebo sociální práce. Tyto agendy se financují na základě objektivního ukazatele, konkrétně počtu obyvatel v daném správním obvodu. Aby došlo k posílení znalosti státní správy o agendách v gesci samospráv, připravuje se pak tzv. Jednotný informační systém sběru dat.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Další články z rubriky Domácí

CzechInvest upozorňuje na podvodné e-maily a zprávy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jako "Agentura") varuje před případy, kdy se neznámí pachatelé nebo osoby s falešnou identitou vydávají za zaměstnance agentury či přímo generálního ředitele agentury a rozesílají podvodné ...

Sněmovna ustanovila vyšetřovací komisi ke střelbě na fakultě v Praze, fungovat by měla půl roku

Při Poslanecké sněmovně začala dnes 12. července zvolením předsedy Pavla Kašníka fungovat vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerz ...

Nákupem speciálního piva můžete podpořit sbírku na opravu parní lokomotivy Šlechtična

ČD Minibary, železniční muzeum v Lužné u Rakovníka a nově i restaurace Zastávka by Pivstro na plzeňském hlavním nádraží. Tam všude najdete pivní speci ...

Předseda vlády Fiala jednal s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ohanou

Ve čtvrtek 11. července 2024 přijal ve Strakově akademii premiér Petr Fiala předsedu Knesetu Státu Izrael Amira Ohanu. Ten přijel do Česka na pozvání ...

Vláda se zabývala návrhy k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky

Návrhy opatření, které předložila ministerstva vnitra a spravedlnosti, souvisí jak se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak s posilo ...

DoporučujemeSobota 13.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »