InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

AOPK: Druhý rok zkušeností se Skautskými patronáty

16.01.2024
Kraj Vysočina - Po loňském startu Patronátů Skautského institutu v CHKO Žďárské vrchy, se do této aktivity pilotně zapojily dva skautské oddíly. Je povzbudivé, že letos bylo zapojení oddílů ještě úspěšnější. Jednalo se o sedm oddílů z pěti skautských středisek, z nichž si každý oddíl vybral z lokalit navržených pracovníky RP SCHKO Žďárské vrchy místo svého Patronátu. Podle možností a hlavně v dostupné vzdálenosti od klubovny nebo tábořiště začali mladí skauti pečovat o pastviny na skále, podmáčené louky nebo o tůně a mokřady.
Vyhrabávání stařiny na Vávrově skále | Foto: Petr Piechula
Loni v září došlo mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny, organizací Junák-český skaut a Skautským institutem k sepsání Memoranda. V CHKO Žďárské vrchy se jako první přihlásil oddíl vlčat ze střediska Bílý štít z Nového Města na Moravě. Vzhledem k tomu, že se ve směru nad Pohledcem u Nového Města tyčí přírodní památka Vávrova skála obklopená bývalou pastvinou zarůstající náletovými dřevinami a křovinami a třtinou křovištní, místo pro kluky bylo téměř jasné. Vlastník pozemku pomoc uvítal a kluci se mohli na jaře pustit do redukce náletu a vyhrabávaní stařiny. Už po loňském zásahu bylo vidět, že třtiny ubylo a prostor celkově ožil.

Druhými, již od loňska fungujícími Patrony je oddíl Lekníny. Patří pod Přístav vodních skautů Racek, a tak byl výběr lokality taky prakticky jednoznačný. Skauti si vybrali nedalekou evropsky významnou lokalitu Dívka. Zde byly v minulosti vybudovány tůně pro obojživelníky - převážně kvůli hlavnímu druhu ochrany - kuňce obecné. Tůně ale začaly postupně zarůstat. Ukázalo se, že tůně jsou pro dětskou práci příliš hluboké. A to byla výzva právě pro vodní skauty. Disponují totiž plavidly, pomocí nichž se k vytrhávanému orobinci a rákosu bezpečně a suchou nohou dostanou.

Letos se do spolupráce zapojilo také středisko Klen z Bystřice nad Pernštejnem. Ke svým aktivitám si vybrali oblast kolem Vojtěchova, kde se podél toků hojně rozrostla invazní netýkavka žláznatá. Na jaře tedy skauti prosvětlili okolí přítoku Vojtěchovského potoka - vyřezali přebujelé vrby. V létě pak likvidovali výše zmíněnou invazní rostlinu.

Mimo CHKO Žďárské vrchy se do Patronátů přihlásil oddíl Kukačky z Chotěboře. Lokalita v jejich patronátu se nachází v sousední CHKO Železné hory. Je to přírodní památka Písník u Sokolovce. Na jarní výpravě byla skautům lokalita představena, včetně jejich obyvatel - dva druhy čolků a další vodní živočichové. Koncem léta pak děvčata dokonale zbavila lokalitu nežádoucích výmladků krušiny obecné a seznámila se s masožravou rosnatkou, která zde roste.

Dalším oddílem, který nedaleko CHKO pravidelně táboří, je 24. oddíl skautek a světlušek ze Střediska 24 Sever Praha. Se světluškami jsme společně vyrazili na výpravu, při které bylo plánováno seznámení se s invazní netýkavkou žláznatou a její redukce podél toku řeky Sázavy. Starší děvčata se vypravila na přenocování do evropsky významné lokality Babín, kde je hlavním předmětem ochrany vážka jasnoskvrnná. Zde odstraňovaly nedopasky, zejména náletové křoviny - krušinu a vrbu jívu. Obnovily také jednu z vyshlých tůní.

Díky spolupráci s oddílem vlčat, se k Patronátům přihlásil i oddíl Berušek ze střediska Bílý štít, jimž kolegyně botaničky vytipovali lokalitu přírodní památky Pernovka. Což je rašelinná prameništní louka, která trpí na zarůstání okrajů netýkavkou žláznatou a také zarůstáním křovinami. Letos na podzim došlo na seznámení se s lokalitou i na jednoduché managementové zásahy, které zde budou s jejich pomocí probíhat.

Nutno podotknout, že Patronáty nejsou jenom o zásazích pro udržení zvláště chráněných území. V průběhu dne se průvodce, který zásah vede, s účastníky vždy zastaví nad tím, proč a pro koho práci vykonáváme. Zkoumáme společně jaké rostliny a živočichové lokalitu a její okolí obývají. S oddílem vlčat jsme sledovali například ještěrky živorodé, s oddílem Leknínů jsme viděli desítky kuněk obecných, rosničky, objevili jsme také hnízdo slípky zelenonohé. S děvčaty z Prahy jsme se byli podívat na unikátní lokalitu výskytu čolka velkého, starší děvčata obdivovala obojživelníky, vážky a šídla na Babíně a viděly také hnízdo černého čápa i s mláďaty. Berušky z Nového Města na Moravě se dozvěděly více o masožravce rosnatce okrouhlolisté a hodně je zajímaly informace o zmiji obecné, která na rašelinných loukách Pernovky nachází ideální podmínky.

Zdroj: AOPK ČR

Další články z rubriky Regiony

Ministr Hladík navštívil Zlínský kraj. Debatoval se studenty, s firmami řešil zálohování PET lahví

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v pondělí navštívil Zlínský kraj. Na Univerzitě Tomáše Bati debatoval se studenty o udržitelném rozvoji a zavítal i do dvou firem, kde probíral hlavně připravovaný zákon o obalech včetně zálohování ...

ÚOHS povolil spojení společnosti Jan Becher-Karlovarská Becherovka se společností MASPEX

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení společností GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (MASPEX) ...

Navážení kontaminované zeminy do Trnové předala inspekce životního prostředí Policii ČR

Česká inspekce životního prostředí pokračuje v kontrolních úkonech v k.ú. Trnová u Jíloviště v lokalitě developerského projektu Fontána 5. Jak jsme ji ...

AOPK: Věk nejstarších stromů na Pradědu a Králickém Sněžníku přesahuje 400 let

Dva výzkumy se zaměřily na nejcennější lesní ekosystémy v rezervacích v oblasti Pradědu a na Králickém Sněžníku. Pomocí analýzy letokruhů popisují, ja ...

ÚOHS se dohodl s hl. m. Prahou na spravedlivé a nediskriminační regulaci venkovní reklamy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené s hlavním městem Prahou (dále jen "HMP"), poté co přijal závazky navržené hlavním ...

DoporučujemeÚterý 27.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »