InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Svatojakubská cesta Pardubickým krajem je lemovaná 17 patníky

20.10.2023
Značení Svatojakubské trasy Pardubickým krajem je hotové. Celkem 17 svatojakubských patníků lemuje 53 km dlouhou trasu od Bukoviny nad Labem po skalní útvar Obří postele u Zdechovic.
Foto: Matěj Pešta
Svatojakubská cesta prochází v Pardubickém kraji celkem 14 obcemi (Bukovina nad Labem, Dříteč, Němčice, Ráby, Brozany, Pardubice - Svítkov, Lány na Důlku, Srnojedy, Valy - Lepějovice, Přelouč, Semín, Kladruby nad Labem, Řečany nad Labem, Zdechovice. Centrum svatojakubských poutníků Přelouč se na podzim 2022 domluvilo s vedením těchto obcí a Pardubickým krajem na větší propagaci a zviditelnění Svatojakubské cesty. Výsledkem byl společný projekt 17 svatojakubských patníků podél trasy, které ukazují směr poutníkům a také údaj, kolik kilometrů je to ke hrobu sv. Jakuba v Compostele. Město Přelouč, Řečany nad Labem a Zdechovice si objednali a zafinancovali patníky dva. Poslední patník v Pardubickém kraji je u obce Zdechovice u Obřích postelí. Speciální patník je v Kladrubech nad Labem, který ukazuje i směr do Národního hřebčína, který je rovněž zapsán v seznamu UNESCO. Autorem uměleckých patníků i svatojakubské mušle u kostela sv. Jakuba v Přelouči je kamenosochař Roman Morcinek z Hradce Králové.

Svatojakubské patníky v jednotlivých obcích jsou pozváním i pro místní, jednou se vydat na tuto cestu. Na cestu stačí málo - dobré boty, baťoh a pár nejnutnějších věcí. Důležitý je ale CREDENCIÁL, průkaz poutníka, který je možné si objednat na webu spolu Ultreia. Do něj se cestou sbírají razítka z míst, kterými poutník prochází. Tím se pak prokazuje, kolik kilometrů prošel. Za 100 km pěšky, nebo 200 km na kole obdrží certifikát poutníka.

Kde jsou momentálně k dispozici razítka?


V Přelouči v kostele sv. Jakuba, v Semíně v Taverně, V Kladrubech/L. na OÚ, v Řečanech n/L. v Kavárně a pivnici pod lipou, ve Zdechovicích v dřevěné budce přímo u patníku v obci a stejně tak i u patníku u Obřích postelích.

Kancelář poutníků v Santiagu de Composlela vede podrobné statistiky o poutnících, kteří dorazí do města. V roce 2022 jich bylo 437 507.

Svatojakubská cesta (španělsky Camino de Santiago) je název historické sítě poutních cest, které vedou ke hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. V roce 1993 byla Svatojakubská cesta zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

POHLED DO HISTORIE


Apoštol Jakub Starší zemřel patrně v roce 44 mučednickou smrtí, byl pohřben v Jeruzalémě, ale později byly jeho ostatky přeneseny do Španělska a pohřbeny na tehdy pustém místě dnešního Santiaga.
Podle španělské tradice byl v roce 813 poustevník Pelayo přilákán jasnými světly ve tvaru hvězdy k hoře Libredon, kde se nacházela stará opevnění. Biskup Teodomir se o tento jev začal zajímat a objevil, že se na tomto místě nachází hrob se třemi těly, z nichž jedno bylo sťato. Nad hrobem bylo napsáno: "Zde leží Jakub, syn Zebedeův a Salome." Název SANTIAGO DE COMPOSTELA znamená SVATÝ JAKUB NA HVĚZDNÉM POLI a odkazuje na světla ukazující na místo jeho hrobu.

Roku 899 byl na tomto místě vysvěcen nový kostel, který se stal poměrně brzy významným evropským poutním místem. Ve středověku byly pro křesťany nejdůležitější 3 poutní místa: Řím, Jeruzalém a Santiago de Compostela.

Podél cesty byly postupně vztyčovány orientační kameny, kamenné kříže, boží muka a upravovány studánky. Vznikla radiální síť 12 poutních cest vedoucích z Itálie, Francie i Portugalska. Dále byly při cestách zřizovány kaple, kostely a kláštery, poskytující poutníkům zázemí. Symbolem poutě se již ve středověku stala mušle hřebenatka.

ZNAČENÍ TRAS


Od roku 1987 je v celé Evropě platný systém značení pomocí směrových značek se symbolem žluté svatojakubské mušle na modrém poli a žlutých šipek. O značení českých tras se zasloužil spolek českých svatojakubských poutníků Ultreia, který působí od roku 2008. Při hledání historických tras pomohli kostely zasvěcené svatému Jakubovi, které tyto trasy přibližně vytyčují.

Co čeká poutníka na cestě? Tím, že je na cestě od rána do večera, poznává nově krajinu a místa, kudy prochází, prožívá pokoj, redukuje své životní potřeby, zažívá sílu společenství s druhými. Nachází novou cestu pro svůj vlastní život, obnovuje zdroje svojí životní síly. Poutník nemusí nutně dojít až do Santiaga de Compostela, i české trasy nabízejí krásnou přírodu, dobrodružství a nečekané zážitky...

Autor: Matěj Pešta
Fotogalerie:

Další články z rubriky Regiony

Železniční muzeum v Rosicích nad Labem se rozšíří, v plánu je i vlečka

Pardubický spolek historie železniční dopravy je veřejně prospěšná nezisková organizace, která vznikla v roce 1990. Stará se o Železniční muzeum v Rosicích nad Labem už od roku 1999. V letech 2021 až 2023 byl provoz kvůli zdvoukolejnění trati mezi ...

Ústecký kraj spustil příjem žádostí o dotace pro malé a střední podnikatele

Ústecký kraj spustil příjem žádostí o dotace pro malé a střední podnikatele z Operačního programu spravedlivá transformace 2021-2027. Jedná se o celke ...

V Olomouci začnou velké opravy komunikací už v půli března. Město pošle na opravy 130 milionů

Bezmála 130 milionů korun letos město pošle na opravy či úpravy vozovek, chodníků, autobusových zastávek, mostů, lávek a podchodů. Část peněz směřuje ...

Turistický ruch v Olomouckém kraji chytá druhý dech

Vloni se v Olomouckém kraji ubytovalo téměř 800 tisíc hostů. Je to o pět procent víc než v předcovidovém roce 2019 a zároveň jde o nejvyšší hodnotu od ...

Vodní elektrárna Hučák připravila na sobotu speciální program pro rodiny s menšími dětmi

Speciální naučné prohlídky Informačního centra pro rodiny s menšími dětmi si pro vás na tuto sobotu připravili průvodci na Hučáku. V sobotu 24. února ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »