InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Lesníci budou řešit adaptaci lesů v době globálních změn

19.09.2023
Adaptace lesů na klimatickou změnu, pěstování druhově, prostorově i věkově pestrých lesů a udržitelná produkce dřeva. Nejen tato témata budou lesníci řešit na mezinárodní konferenci Pěstování nestejnověkých lesů: pohled na adaptaci lesů v době globálních změn, kterou pořádá Lesnická a dřevařská fakulta se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny pod záštitou Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací IUFRO. Konference je součástí oslav u příležitosti 100. výročí založení ŠLP Křtiny.
Foto: mendelu.cz
"Na školním lesním podniku jdeme cestou porostů obhospodařovaných přírodě bližšími způsoby, které jsou bohatěji strukturované. Tato diverzita je zárukou větší stability do budoucna. Máme-li v každém porostu pět deset dřevin, se kterými dokážeme ve strukturně bohatém módu pracovat, a jedna z nich vypadne vlivem klimatické změny, nic se nestane. To se ale nedá říct o jednodruhovém a stejnorodém porostu," vysvětlil Tomáš Vrška, ředitel ŠLP Křtiny.

Univerzitní lesy jsou průkopníky v nových postupech hospodaření. Výsledky své práce sdílí školní lesní podnik i s kolegy z jiných lesních majetků, ale také se studenty. Jim i vědcům pak poskytuje zázemí. "Na ŠLP se nachází cvičné porosty pro studenty a lesníky, lesy MENDELU jsou totiž především přírodní laboratoří pro vědce i studenty a je v nich také řešena celá řada projektů jak národního, tak mezinárodního významu," řekl Vrška.

Konference bude z velké části postavena na praktických ukázkách přímo v porostech. "V rámci konferenční exkurze bude prezentován převod dříve stejnověkého pasečného lesa na les výběrný po 50 letech, úprava skladby dřevin v lesních porostech v důsledku klimatické změny a nejlepší příklady bukového hospodaření. Zaměříme se ale také na hospodářskou koncepci lesa trvale tvořivého, Dauerwaldu," nastínil Vrška.

Praktických ukázek a možností diskutovat přímo v porostech nabídne několikadenní setkání mnohem víc. Exkurze zavedou účastníky na majetek hraběte Kinského ve Žďáru nad Sázavou. Zde bude debata zaměřena na přeměnu stejnověkých smrkových porostů na nestejnověké smíšené lesy s bukem, jedlí a javorem a na zkušenosti vědců a provozních lesníků po 28 letech převodu. Další zastavení poskytne Národní park Podyjí. Jeho nárazníková zóna je ukázkou příkladu přeměny porostů borovice lesní ve smíšené lesy s převahou dubu. Oblast je také unikátní v podpoře biologické rozmanitosti.

Akce se koná pod záštitou Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO). Cílem je propagovat celosvětovou spolupráci v lesnických a jim příbuzných oborech a podporovat pochopení ekologických, ekonomických a sociálních aspektů lesa a stromů, ale také rozšiřovat vědecké poznání a podílet se na lesnické politice a managementu. V souladu s tím IUFRO rovněž reprezentuje názory svých členů v rámci mezinárodních fór a spolupracuje s dalšími celosvětovými organizacemi.

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Další články z rubriky Domácí

Čeští vojáci postavili v poničeném Slovinsku tři provizorní mosty

Čeští ženisté vyslaní do Slovinska se po třech týdnech vrátili zpět. Na severu země postavili tři provizorní mosty v místech, kde rozvodněné řeky Meža a Ljubnica strhly ty dosavadní. Obnovili tak dopravní spojení do některých obcí, které zůstaly po ...

AČR: Češi a Švédi si poprvé ujasňovali přesnou podobu CV90

Minulý týden se uskutečnilo první setkání českých a švédských odborníků v zařízení BAE Systems Hägglunds ve městě Örnsköldsvik. Bylo prvním z řady, kt ...

Česko, Dánsko a Nizozemsko podepsaly v Ramsteinu dohodu k dodávkám zbraní na Ukrajinu

Desítky států, které vojensky podporují Ukrajinu, se dnes znovu sešly na německé letecké základně Ramstein. Na programu jednání, které opět vedl minis ...

RegioJet zavádí nový standard první třídy v autobusové dopravě s novými dvoupodlažními autobusy Fun&Relax

Společnost RegioJet, největší český autobusový dopravce na dálkových a mezinárodních trasách, zahajuje novou éru ve svých službách. Ohlašuje uvedení d ...

Ministr zemědělství: Komise připravuje pravidla pro transport ukrajinské produkce do zemí, kde to je nejvíce potřeba

Otázky související s obchodem a dovozy z Ukrajiny, Směrnici o zdraví půdy, vize pro venkovské oblasti a budoucí zjednodušování zemědělských politik ře ...

DoporučujemeStředa 27.9.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »