InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministerstva loni poskytly na rozvoj vodního hospodářství více než 11 miliard korun

14.09.2023
Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022, označovanou jako Modrá zpráva. Loni se českým domácnostem podařilo výrazně snížit spotřebu vody o 3,8 litru na 89,4 litru na osobu a den. Zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů je téměř 96 % obyvatel ČR. Ministerstvo zemědělství (MZe), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo dopravy (MD), která se o vodní hospodářství v ČR starají, vynaložila na jeho rozvoj dohromady 11,2 miliardy korun.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Ročenka podává komplexní přehled o činnostech souvisejících s vodním hospodářstvím v působnosti MZe, MŽP a MD. Uvádí porovnání, trendy vývoje, seznamuje s aktuálním hospodařením s vodou, využíváním vodních zdrojů, zajištěním vody, informuje o aktuálních hydrologických extrémech, aktuálním vývoji v oblasti vodovodů a kanalizací a poskytnutých finančních podporách.

"O České republice se říká, že je střechou Evropy, tedy, že téměř veškerá povrchová voda z našeho území odtéká do okolních zemí. O to více si musíme vážit práce vodohospodářů, jimž vděčíme za vodní blahobyt, který máme i přesto, že jsou naše vodní zdroje omezené. Voda je základem života a povinností nás všech je ji chránit, zadržet a zajistit její kvalitu a dostatek pro budoucí generace. Mým cílem je i nadále prodlužovat vodovodní a kanalizační síť, aby mělo stále více lidí přístup ke zdravé pitné vodě," řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

"Obnova rašelinišť, realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, to jsou příklady opatření, která musíme podporovat, abychom udrželi vodu v krajině, protože nejen v České republice musíme čelit vlnám veder a sucha. Neméně důležitá jsou pak adaptační opatření, která dokáží naši přírodu a krajinu připravit na probíhající klimatickou změnu, jako příklad lze uvést budování přírodě blízkých rybích přechodů, podpory samovolného rozlivu a obnovení samovolného vývoje vodního toku v říčním prostoru posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů. Voda je nenahraditelný zdroj, o který musíme pečovat, i proto ve spolupráci s MZE pracujeme na takzvané havarijní novele vodního zákona, která například zvyšuje sankce za způsobení havárie a zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů," doplnil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

V rámci vodního hospodářství byly v roce 2022 použity finanční prostředky ve výši téměř 11,2 miliardy korun. Podpořily vodovody a kanalizace, protipovodňová opatření, zadržení vody v krajině, závlahy, opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží nebo přípravu nových vodních děl. Dotace MZe představovaly 42 % (4,6 miliardy korun), dotace v gesci MŽP 53 % (téměř 6 miliard korun), pěti procenty se podílelo i Ministerstvo dopravy (577 milionů korun). Na vědu a výzkum v této oblasti šlo téměř 256 milionů korun, z toho 35 % z rozpočtu MZe (91 milionů), 40 % z MŽP (102 milionů) a 25 % z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (63 milionů).

"Důležitou prioritou podpory našeho ministerstva jsou pozemkové úpravy. Hlavním cílem v roce 2022 bylo dlouhodobé zadržení vody v krajině a protierozní ochrana, tedy budování rybníků, malých vodních nádrží nebo mokřadů. K loňskému roku jsme v rámci pozemkových úprav řešených od roku 1991 vybudovali vodohospodářská opatření na ploše více než 793 hektarů a protierozní opatření na asi 885 hektarech. Celkem jsme tato opatření podpořili 406 miliony korun," uvedl ministr zemědělství Výborný.

Rok 2022 byl pátým nejteplejším rokem od roku 1961. Hydrologicky byl loňský rok většinou průměrný nebo podprůměrný, přesto na povodňové situace poměrně bohatý.

Loni klesla spotřeba vody v českých domácnostech, a to o 3,8 litru na 89,4 litru na osobu a den. V porovnání s vyspělými společnostmi světa jde o nízkou spotřebu vody, kterou může být problematické do budoucna dále snižovat, především z hygienických důvodů. Průměrná cena bez DPH pro vodné byla loni 46,10 korun za metr krychlový, pro stočné 41 korun za kubík. Výši cen výrazně ovlivňuje přístup vlastníků vodovodů a kanalizací k obnově a zajištění technického stavu této infrastruktury.

Díky dalšímu prodloužení vodovodní sítě v loňském roce o 808 kilometrů dosáhla délka vodovodních řadů 81 005 kilometrů. V roce 2022 tak bylo v České republice zásobováno z vodovodů 10,1 milionu obyvatel, tj. téměř 96 %. Délka kanalizační sítě se loni prodloužila o 1014 kilometrů, a dosáhla tak délky 51 568 kilometrů. V domech napojených na kanalizaci žilo v loňském roce téměř 9,2 milionu obyvatel, což je 87,3 % z celkového počtu obyvatel.

Ročenku ve své tiskové podobě budou obohacovat snímky nominovaných prací letošního ročníku dětské soutěže vyhlášené Ministerstvem zemědělství v rámci Světového dne vody. Tématem soutěže bylo Ctíme vodu - Zapoj se a ukaž, co umíš.

Zdroj: MŽP ČR

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeNeděle 21.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »