InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

EU: Globální digitální firmy budou muset dodržovat nová pravidla normy DMA

07.09.2023
Globální digitální firmy budou muset dodržovat nová pravidla, jejichž smyslem je lépe ochraňovat podnikání jejich menší konkurence. Evropská komise to ve středu uvedla v tiskové zprávě.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Evropská komise označila podle nařízení o digitálních trzích šest strážců přístupu - společnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft. Celkem bylo označeno 22 hlavních služeb platforem poskytovaných strážci přístupu. Těchto šest strážců přístupu bude mít nyní šest měsíců na to, aby pro každou ze svých určených hlavních služeb platforem zajistilo plný soulad s povinnostmi uvedenými v nařízení o digitálních trzích.

Podle nařízení o digitálních trzích může Evropská komise jako strážce přístupu označit digitální platformy, pokud poskytují klíčovou bránu mezi podniky a spotřebiteli v souvislosti s hlavními službami platforem. Dnešní rozhodnutí o označení následují po přezkumu, který trval 45 dní a který Komise provedla poté, co společnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft a Samsung oznámily svůj potenciální status strážců.

Souběžně s tím Komise zahájila čtyři šetření trhu, aby mohla dále posoudit podání společností Microsoft a Apple, které uvádějí, že navzdory dosažení prahových hodnot se některé z jejich hlavních služeb platforem nepovažují za brány:

- Microsoft: Bing, Edge a Microsoft Advertising
- Apple: iMessage

Podle aktu o digitálních trzích mají tato šetření zjistit, zda dostatečně podložené protiargumenty, které společnosti předložily, prokazují, že dotčené služby by neměly být označeny. Šetření by mělo být ukončeno nejpozději do pěti měsíců.

Kromě toho Komise zahájila šetření trhu, jehož cílem je dále posoudit, zda by iPadOS společnosti Apple měl být označen za strážce, i když nedosáhl prahových hodnot. Podle nařízení o digitálních trzích by šetření mělo být ukončeno nejpozději do 12 měsíců.

Kromě toho Komise dospěla k závěru, že ačkoli Gmail, Outlook.com a Samsung Internet Browser prahové hodnoty podle nařízení o digitálních trzích splňují, takže by mohly být považovány za strážce, společnosti Alphabet, Microsoft a Samsung poskytly dostatečně odůvodněné argumenty prokazující, že tyto služby nelze považovat za brány pro příslušné hlavní služby platforem. Komise se proto rozhodla Gmail, Outlook.com a Samsung Internet Browser za hlavní služby platforem neoznačit. Z toho vyplývá, že společnost Samsung není v souvislosti s žádnou hlavní službou platformy označena za strážce.

Další kroky pro označené strážce přístupu


Po označení mají nyní strážci přístupu šest měsíců na to, aby splnili úplný seznam povinností a zákazů podle nařízení o digitálních trzích, což koncovým uživatelům a podnikatelským uživatelům jejich služeb umožní větší výběr a větší svobodu. Některé povinnosti však začnou platit hned po označení, například povinnost informovat Komisi o každém zamýšleném spojení. Je na označených společnostech, aby zajistily a prokázaly účinný soulad s nařízením. Za tímto účelem mají 6 měsíců na předložení podrobné zprávy o dodržování nařízení o digitálních trzích, v níž uvedou, jak plní jednotlivé povinnosti z něj vyplývající.

Komise bude účinné provádění a dodržování těchto povinností kontrolovat. V případě, že strážce neplní povinnosti stanovené v nařízení, může Komise uložit pokuty až do výše 10 % celkového celosvětového obratu společnosti. Pokud jsou povinnosti porušovány opakovaně, mohou pokuty dosáhnout až 20 %. V případě systematického porušování nařízení je Komise rovněž zmocněna přijmout další nápravná opatření, jako je uložení povinnosti strážci přístupu, aby svůj podnik nebo jeho část odprodal, nebo zákaz, aby strážce získal jakékoli další služby, u nichž dochází k systematickému nedodržování povinností.

V budoucnu by mohly na základě vlastního posouzení příslušných prahových hodnot Komisi předkládat oznámení podle nařízení o digitálních trzích další společnosti. Se všemi příslušnými společnostmi vede Komise v tomto směru konstruktivní jednání.

Zdroj: Evropská komise

Další články z rubriky Domácí

Čeští vojáci postavili v poničeném Slovinsku tři provizorní mosty

Čeští ženisté vyslaní do Slovinska se po třech týdnech vrátili zpět. Na severu země postavili tři provizorní mosty v místech, kde rozvodněné řeky Meža a Ljubnica strhly ty dosavadní. Obnovili tak dopravní spojení do některých obcí, které zůstaly po ...

AČR: Češi a Švédi si poprvé ujasňovali přesnou podobu CV90

Minulý týden se uskutečnilo první setkání českých a švédských odborníků v zařízení BAE Systems Hägglunds ve městě Örnsköldsvik. Bylo prvním z řady, kt ...

Česko, Dánsko a Nizozemsko podepsaly v Ramsteinu dohodu k dodávkám zbraní na Ukrajinu

Desítky států, které vojensky podporují Ukrajinu, se dnes znovu sešly na německé letecké základně Ramstein. Na programu jednání, které opět vedl minis ...

Lesníci budou řešit adaptaci lesů v době globálních změn

Adaptace lesů na klimatickou změnu, pěstování druhově, prostorově i věkově pestrých lesů a udržitelná produkce dřeva. Nejen tato témata budou lesníci ...

RegioJet zavádí nový standard první třídy v autobusové dopravě s novými dvoupodlažními autobusy Fun&Relax

Společnost RegioJet, největší český autobusový dopravce na dálkových a mezinárodních trasách, zahajuje novou éru ve svých službách. Ohlašuje uvedení d ...

DoporučujemeStředa 27.9.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »