InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Úřad práce ČR mění systém odměňování a motivuje zaměstnance k lepším výkonům

31.07.2023
Efektivní nastavení a redesign pracovních postupů, pokračující digitalizace, optimalizace vnitřní struktury, odměňování podle výkonu a v neposlední řadě odpovídající výše mzdy. To jsou hlavní kroky, jejichž prostřednictvím se Úřad práce ČR postupně mění v moderní instituci 21. století. Tím posledním je upravená systemizace, díky které dojde od 1. 8. 2023 ke zvýšení platů téměř 4 tisíc, zejména, prvoliniových zaměstnanců.
Ilustrační snímek | Foto: MPSV
Úřad práce ČR je klíčovou institucí, která nemá v celé republice alternativu. Pomáhá lidem napříč celou populací. Je proto třeba zajistit, aby její zaměstnanci pracovali v důstojných podmínkách a jejich práce byla náležitě oceněna. A to jak společenským uznáním, tak odpovídajícím platovým ohodnocením. Zaměstnanci ÚP ČR byli dlouhodobě podfinancováni a jejich příjmy patřily k nejnižším v rámci státní i veřejné sféry. Aby byl tento stav napraven, došlo v oblasti odměňování hned k několika významným změnám.

"Ve spolupráci s MPSV jsme připravili nové schéma odměňování, které by mělo vést k výrazně vyššímu a zároveň spravedlivému ohodnocení výkonů a zároveň k co nejefektivnějšímu hospodaření s penězi daňových poplatníků," vysvětluje zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš.

Od dubna letošního roku se do výše platů zaměstnanců Úřadu práce ČR výrazně promítá, jak dobře odvádějí svou práci. Čím lépe ji vykonávají, tím vyšší může být jejich odměna. Aby tento systém fungoval, předcházela mu několikaměsíční intenzivní úprava interních procesů. Změna přinesla prokazatelné výsledky.

"S postupující digitalizací se nám mění i charakter práce. Postupně automatizujeme dosavadní manuální činnosti, a to nám umožňuje se lépe soustředit na práci s klientem, jemuž začínáme skutečně poskytovat poradenství. Od srpna proto převádíme celkem 3 919 služebních míst do vyšších platových tříd, které novému charakteru práce odpovídají. Druhá vlna přesunu, zejména dalších prvoliniových, zaměstnanců, pak proběhne na podzim. Průměrný plat v rámci Úřadu práce ČR tak přesáhne 41 000 korun a počítáme s tím, že poroste i v příštím roce," shrnuje Karel Trpkoš.

Poslední měsíce ukázaly, že motivovat zaměstnance k poskytování co nejlepších proklientských služeb se daří. Výrazně klesl podíl žádostí zpracovaných po zákonné lhůtě, včetně hlavního města. Tak například u příspěvku na bydlení zpracovává ÚP ČR 78 % žádostí do 30 dnů od jejich přijetí. U rodičovského příspěvku je to 86 % žádostí. V tomto ohledu významně pomáhá i nově zřízené specializované pracoviště. To zpracovává příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek z on-line podání v rámci celé ČR, stejně jako příspěvek na bydlení a přídavek na dítě pro nejvytíženější pražská pracoviště. Pokud dojde ke zpoždění, z velké části se jedná o žádosti, kdy je třeba, aby klient něco doplnil nebo upravil na základě výzvy, kterou mu ÚP ČR zaslal. Žádosti, jež úřad z uvedených příčin vyřídí po lhůtě 60 dnů, tvoří přibližně 2 % z celkového počtu přijatých formulářů.

Zároveň začal Úřad práce ČR jako první veřejná instituce systematicky pracovat i se zpětnou vazbou od klienta. Od začátku roku 2023 zjišťuje "Klientskou zkušenost" a na jejím základě přijímá opatření a připravuje další změny.

"Praxe potvrzuje, že v oblastech, kde jsme již aplikovali změny v procesech, se situace výrazně zlepšuje. Opožděná výplata dávek, zejména v oblasti státní sociální podpory, bez objektivního důvodu začíná být minulostí. V porovnání s loňským rokem jsme v Praze na třetinových lhůtách. I v tomto ohledu sehrává značnou roli probíhající digitalizace. Čím dál více lidí využívá on-line podání. V hlavním městě tuto cestu volí až ? klientů žádajících o rodičovský příspěvek," vyzdvihuje zastupující generální ředitel ÚP ČR.

Dalším podstatným krokem v rámci transformace Úřadu práce ČR je tzv. vyvažování pobočkové sítě. Snahou je nastavit efektivní a rovnoměrnou vytíženost ve všech agendách a na všech pracovištích napříč celou ČR. Jinak řečeno - jde o další fázi úprav vnitřních postupů, nastavení procesů a také standardizace pracovišť v jednotlivých oblastech. Dochází k přesunům neobsazených pracovních míst z regionů, kde se je obsadit nedaří, do regionů, kde je naopak disponibilní pracovní síla. Přesun míst souvisí vždy též s přesunem výkonu činností, s cílem optimálního vytížení pracovišť a řešení nedostatku pracovní síly v některých regionech, především v hlavním městě.

V tuto chvíli se tedy Úřad práce ČR zaměřuje primárně na zefektivnění všech procesů, a to nejen prostřednictvím intenzivní digitalizace. Cílem je, aby se veškeré služby výrazně posunuly proklientským směrem a zlepšila se také interní administrace. S tím do budoucna souvisí i částečná restrukturalizace pobočkové sítě, která přinese mimo jiné také finanční úspory. Dostupnost služeb ale zůstane zachována. Především díky tomu, že lidé vyřídí vše potřebné prostřednictvím on- line podání, tedy bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Dostupnost služeb zajistí i připravovaná spolupráce s Českou poštou.

"Jde o jednu z klíčových rozvojových aktivit, která pomůže jak Úřadu práce ČR, tak našim občanům, včetně těch, kteří aktuálně naše služby nevyužívají. Uvědomujeme si, že část klientů bude vždy preferovat fyzické podání před elektronickým. I jim chceme dále nabízet komfort, který jim zajistí, že si budou moci vyřídit své záležitosti, zejména pak podat žádosti a další podklady, co nejblíže místu svého bydliště. V důsledku digitalizace, ale bude klesat vytížení našich stávajících pracovišť. A to až do té míry, že část z nich už nebude smysluplné dále provozovat. To je realita, s níž se musíme vypořádat. Zpřístupněním našich služeb přes Českou poštu zachováme jejich širokou dostupnost. Zároveň poskytneme České poště novou náplň práce, tak aby i ona mohla v budoucnu zachovat pro veřejnost svou síť v co největším objemu," uzavírá zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš.

Výběr pracovišť, kterých se zeštíhlení dotkne, bude ÚP ČR konzultovat s řadou dalších partnerů. Velmi významnou roli při tom bude hrát hlavně oblast bezpečnosti. Její zajištění ve vztahu k zaměstnancům i klientům patří mezi klíčové priority Úřadu práce ČR.

Zdroj: Úřad práce ČR

Další články z rubriky Domácí

On-line služby objednalo v červnu nejvíce Čechů v letošním roce

Nákup služeb v on-line prostředí provedlo nejvíce spotřebitelů v dosavadním průběhu roku. Podle pravidelného výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) to v červnu bylo více než 28 % internetových uživatelů. V předchozích měsících byla ...

Ordinace Armády spásy významně přispívají k ochraně veřejného zdraví

Hlavním cílem zpřístupnění zdravotní péče lidem bez domova je bezpochyby zlepšení jejich zdravotního stavu. Nesmíme ale také zapomínat na fakt, že v p ...

ČEZ v 1. pololetí postavil téměř stovku nových veřejných dobíjecích stojanů pro elektroauta

Takřka 100 nových dobíjecích stojanů, celkový výkon všech stanic téměř 58 MW a více než 50procentní meziroční růst celkově načerpané bezemisní elektři ...

Vláda se bude zabývat technickým zhodnocením darovaných vrtulníků systému H-1

Na středečním zasedání vlády se budou ministři zabývat technickým zhodnocením 8 kusů vrtulníků systému H-1 darovaných České republice Spojenými státy ...

Kultura hlásí více než desítiprocentní nárůst návštěvnosti

Návštěvnost kulturních zařízení vzrostla podle předběžných údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) v roce 2023 o víc ...

DoporučujemeStředa 24.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »