InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Léky na eRecept si Češi vyzvednou i v Polsku

13.06.2023
Evropská komise prostřednictvím eHealth Network (Sítě pro elektronické zdravotnictví) vydala České republice souhlasné stanovisko, díky kterému bude 12. června 2023 možné spustit přeshraniční elektronickou preskripci s Polskem. Polsko je tak prvním státem, kde si Češi budou moci vyzvednout předepsané léky nejen na listinný předpis, ale i na eRecept. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) má za sebou také testování, které je potřebné ke spuštění přeshraničního eReceptu v Chorvatsku a testy probíhají i s dalšími zapojenými státy.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Čeští pacienti si od 12. června 2023 budou moci vyzvednout své léky na elektronický recept v Polsku a polští pacienti v České republice, umožnuje to projekt přeshraniční výměny, do které se nyní aktivně připojuje také systém eRecept. "Aktuálně si pacienti mohou vyzvednout v zahraničí léky pouze s listinným receptem. V Polsku bude od příštího týdne možné předložit také identifikátor eReceptu, který zašle lékař z Česka. eRecept tak poprvé překročí hranice České republiky, což mě velice těší, jde totiž o další krok, kterým naplňujeme slib, že tento systém budeme stále rozvíjet," říká Irena Storová, ředitelka SÚKL a doplňuje: "pacienty prosíme o shovívavost, zapojení do přeshraniční výměny je pro lékárny dobrovolné, ne všechny tedy tuto službu budou ihned po spuštění přeshraniční preskripce poskytovat."

Jak přeshraniční eRecept funguje?


Český pacient v zahraniční lékárně předloží svůj identifikační doklad, tzn. pas nebo občanský průkaz a také identifikátor eReceptu (stejně jako v ČR ze SMS, e-mailu nebo aplikace).

Lékárník v zahraničí se spojí s českým systémem eRecept a ověří identitu pacienta, platnost a "vydatelnost" elektronického receptu. Při výdeji se pak farmaceut bude orientovat podle léčivé látky, obchodní názvy léčiv se totiž mohou v různých zemích lišit. Díky centrálním evropským číselníkům a katalogům dostane lékárník prostřednictvím systému kompletní informace o účinných látkách, formě, množství a dávkování tak, aby mohl spolehlivě posoudit, jaký lék vydat. Vše bude uvedeno v úředním jazyce dané země. Lékárník bude mít ale k dispozici i originál eReceptu, což např. pro polské lékárny může být užitečné.

Jakmile farmaceut provede výdej léčiva, odešle se informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu. Předepisující lékař tak bude mít v lékovém záznamu možnost ověřit, zda si pacient léky vyzvedl.

Pacient v zahraniční lékárně vyzvednuté léky zaplatí a obrátí se na svou pojišťovnu


Stejně jako u léků vydaných na listinný recept pacient za léky v lékárně zaplatí a následně bude kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu. Technicky je do budoucna možné přejít i na automatizovanou formou elektronického vyúčtování.

Stejným způsobem si cizinci budou moci vyzvednout své léky v České republice. Důležité je však upozornit, že zapojení do přeshraniční preskripce je dobrovolné, a ne všechny lékárny v Česku a dalších zapojených státech budou na vydávání léků na přeshraniční eRecept připraveny. I po spuštění elektronické preskripce nadále zůstane zachována možnost předepisování listinných receptů, které je možné uplatnit ve všech zemích EU.

eRecept v Chorvatsku


Druhou zemí v pořadí, kde by přeshraniční eRecept mohl být spuštěn, je Chorvatsko. Právě s touto zemí jsou již provedeny potřebné testy a čeká se na technické posouzení Expertní skupinou zemí EU pro elektronické zdravotnictví, což je poslední krok, kterým je nutné před spuštěním projít.

Dalšími zeměmi, kde Česká republika usiluje o zavedení přeshraniční výměny elektronických receptů, je Finsko, Estonsko, Portugalsko a Španělsko. Zapojení jednotlivých států je zcela dobrovolné a má na něj vliv především úroveň elektronizace zdravotnictví v dané zemi. Rozvinutá elektronická preskripce je podmínkou pro zapojení do přeshraniční výměny. První kroky ke spuštění přeshraniční preskripce už podniklo také Švédsko, Řecko, Irsko, Maďarsko, Lotyšsko, Itálie, Litva a Kypr.

Spuštění přeshraničního eReceptu v jednotlivých státech předcházejí testy, audity a schvalování


Proces schvalování, který umožní České republice vstoupit do produkčního prostředí s jednotlivými státy, je poměrně složitý a zahrnuje mnoho postupných kroků, které je nutné splnit. Po absolvování testů a auditu přichází klíčová fáze tohoto procesu, a to je technické schválení ze strany eHMSEG (Expertní skupiny zemí EU pro elektronické zdravotnictví). Pro spuštění přeshraničního eReceptu v prvním státě je potřebné také souhlasné stanovisko eHealth Network (Sítě pro elektronické zdravotnictví) spadající pod Evropskou komisi. Při rozšíření přeshraniční preskripce do dalších států Síť pro elektronické zdravotnictví již stanovisko nevydává, je pouze členským státem informována.

SÚKL na projektu spolupracuje s Krajem Vysočina


Na projektu přeshraniční preskripce spolupracuje SÚKL s Krajem Vysočina, který je provozovatelem Národního kontaktní místa pro elektronické zdravotnictví - informačního systému, který kromě eReceptu provozuje a připravuje přeshraniční služby eHealth. Správcem tohoto informačního systému, je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

"Přeshraniční eRecept je další důležitou službou elektronického zdravotnictví, kterou Kraj Vysočina ve spolupráci se SÚKL bude zprostředkovávat českým občanům i evropským turistům, kteří Českou republiku navštíví. Pokračujeme tak v rozšiřování služeb Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví, které bude v našem zdravotnictví hrát stále důležitější roli, obzvlášť ve světle připravovaného nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data, v rámci kterého budou výše uvedené služby pro všechny státy EU povinné," uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

"Připojení České republiky ke státům s přeshraniční preskripcí předcházelo mnoho testování a náročný audit, vše navíc komplikovala pandemie onemocnění covid-19. Ráda bych tedy kolegům z Kraje Vysočina poděkovala, že spolu s námi překonávali všechny překážky a společně jsme došli ke spuštění této služby v Polsku. Věřím, že přeshraniční preskripce se bude rozšiřovat i do dalších členských států EU a lékáren, kde bude možné přeshraniční eRecept uplatnit, bude nadále přibývat," shrnula Irena Storová.

Zdroj: SÚKL

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemePondělí 22.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »