InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Vláda připravila novelu liniového zákona

16.03.2023
Podpořit výstavbu klíčových železničních a dálničních tahů a mezistátní spolupráci při jejich přeshraničním propojování do transevropské dopravní sítě má novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, jejíž návrh schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 15. března 2023.
Foto: vlada.cz
Novela tzv. liniového zákona reaguje na nové evropské předpisy, především na evropskou směrnici o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T). Vytvoření TEN-T má přispět k vytvoření jednotného evropského prostoru dopravy a mobility, a posílit tak vnitřní trh a sociální, hospodářskou a územní soudržnost EU. Evropská unie předpokládá, že hlavní síť má být dokončena do roku 2030 a globální do roku 2050. Novela mimo jiné vymezuje časový rámec pro ukončení správních řízení relevantních pro uskutečnění staveb vybrané transevropské dopravní infrastruktury, řeší zajištění informování příslušného stavebního úřadu coby určeného orgánu dle směrnice o těchto řízeních a jiných správních postupech a zakotvuje dohled stavebního úřadu nad dodržováním stanoveného časového rámce.

Vláda schválila také další dvě nařízení, která se týkají zemědělských dotací z nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027. První stanovuje podmínky provádění opatření lesnicko-environmentální platby, kam patří tři podopatření: zachování porostního typu hospodářského souboru, ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin a zachování habitatových stromů. Na dotační program bude k dispozici celkem 18,6 milionu korun. Druhé nařízení stanovuje pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, tedy základní podmínky v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, které musí příjemci dotací splnit. Zároveň nařízení stanovuje i sankce ve formě procentuálního snížení dotace, pokud jejich příjemce tyto minimální požadavky poruší.

Kabinet projednal také materiál o koordinaci rozvoje kvantových technologií v České republice a uložil mimo jiné řediteli Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, aby neprodleně uzavřel delegační dohodu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, která povede k realizaci investice Vybudování kvantové komunikační infrastruktury v rámci Národního plánu obnovy, a to v podobě CZQCI (Czech National Quantum Communication Infrastructure).

Zdroj: Vláda ČR

Další články z rubriky Domácí

ERÚ: Spotřeba tepla ze soustav zásobování loni klesla o 12 %

Stejně jako plynem a elektřinou, i teplem se loni výrazně šetřilo. Spotřeba tepla ze soustav zásobování teplem meziročně klesla o 12 % a byla nejnižší za šest let, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) data eviduje. Celkem se v Česku v loňském roce ...

Tento víkend vyrazí uklízet ven tisíce dobrovolníků! Jarní úklidy právě vrcholí

Je jaro, příroda se probouzí, je tedy čas ideální pro úklidy. A to nejen doma, ale i venku. A tak tedy opět vyrazí tisíce dobrovolníků do přírody, aby ...

Olga Richterová: Proč se podpora rodin vyplatí úplně všem

Současná ekonomická krize tvrdě dopadla na rodiče s malými dětmi, o samoživitelkách a samoživitelích nemluvě. V přepočtu na počet lidí v domácnosti to ...

Novým dozorčím rady pražského dopravního podniku se stal náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib

Dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) se ve středu sešla v obměněném složení se šesti novými členy, které k 7. březnu a 21. březnu 2023 z ...

Bývalý viceguvernér ČNB Marek Mora bude novým náměstkem ministra financí

Ministr financí Zbyněk Stanjura jmenuje k 1. 4. 2023 Marka Moru svým náměstkem. Ten poslední 4 roky až do února tohoto roku zastával pozici viceguvern ...

DoporučujemeNeděle 26.3.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »