InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

MMR: Rada pro fondy EU projednala aktuální stav čerpání evropských zdrojů

15.03.2023
V pondělí 13. března se v Praze konalo jednání Rady pro fondy Evropské unie na pracovní úrovni. Představitelé Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR společně se zástupci odpovědných ministerstev a partnery projednali aktuální stav čerpání evropských zdrojů.
Foto: mmr.cz
Vyjednaná výše prostředků pro ČR z evropských fondů pro rozvoj regionů, jejich konkurenceschopnosti a na zkvalitnění života všech občanů činí za aktuální dvě období téměř 1,2 bilionu korun. Na závěr jednání účastníci zhodnotili úspěchy českého předsednictví v Radě EU v oblasti politiky soudržnosti.

"Ačkoliv se naše předsednictví muselo přizpůsobit neočekávané válečné situaci na Ukrajině a také nastoupivší energetické krizi, převážila solidarita a potřeba reagovat rychle. Ještě za našeho působení v předsednické pozici se tak podařilo projednat a schválit původně neplánované změny legislativy, které pomohly zachránit projekty dotčené aktuální nelehkou situací. V oblasti politiky soudržnosti jsme dále dosáhli svého cíle, tj. přijetí závěrů Rady o politice soudržnosti, které byly oceněny coby možné vodítko pro Evropskou komisi při přípravě budoucího programového období 2028+," uvedla Kateřina Neveselá, pověřená vrchní ředitelka sekce koordinace fondů EU, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu.

Do konce roku 2023 musí být dokončeny poslední projekty podpořené v rámci období 2014-2020. K 28. únoru 2023 bylo příjemcům proplaceno 570 miliard korun, tj. 87,7 % celkové vyčleněné částky, nejvyšší podíl proplacených prostředků vzhledem k celkovému finančnímu objemu programu vykázal OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Právní akty o poskytnutí podpory byly vydány v celkové výši 715,8 miliard korun, což o 10 % převyšuje celkovou částku, kterou má Česká republika v tomto programovém období k dispozici. Toto plánované "přezávazkování" zamezuje riziku, že by na konci období nebyly vyčerpány všechny přidělené finance, které činily 650 miliard korun.

V novém programovém období 2021-2027 byly do konce února 2023 v rámci vyhlášených výzev zaregistrovány žádosti o podporu ve výši 164,5 miliard korun, což činí 32,7 % celkové vyčleněné částky. Nejvyšší podíl zaregistrovaných finančních prostředků k celkovému objemu programu vykázal OP Jan Amos Komenský (64,5 %). K 28. únoru 2023 byly vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 20 miliard korun, tj. 4 % celkové částky vyhrazené pro toto programového období. Úspěšně probíhají i platby příjemcům, kterým již bylo proplaceno 5,5 miliard korun.

České předsednictví v Radě EU (CZ PRES) v druhé polovině roku 2022 mobilizovalo solidaritu uvnitř EU a v zájmu urychleného řešení negativních dopadů ruské agrese na Ukrajině úspěšně dojednalo schválení změn v nařízeních k politice soudržnosti, tzv. FAST-CARE a ENI-CBC (zaměřené na přeshraniční programy).

Výstupy uskutečněných jednání o budoucnosti kohezní politiky od expertní po formální ministerskou úroveň byly završeny přijetím závěrů Rady o politice soudržnosti na jednání Rady pro obecné záležitosti, čímž byl položen základ pro další diskuze o jejím budoucím směřování. Na výsledky CZ PRES v této oblasti bude chtít MMR navázat v nadcházejícím českém předsednictví zemí V4.

Zdroj: MMR ČR

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeSobota 20.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »