InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministerstvo obrany: Vláda schválila vyslání vojáků do Nigeru a vojenských vyšetřovatelů na Ukrajinu

09.03.2023
Ministři též odsouhlasili sjednání dohody s Marokem a vzali na vědomí informace o servisu dronů ScanEagle a robotického průzkumného prostředku UGV-Pz.
Ilustrační snímek | Foto: MO ČR
Vláda ČR na svém včerejším jednání souhlasila s vysláním příslušníků ozbrojených sil ČR na Ukrajinu a do afrického Nigeru. Materiál předložený ministryní obrany Janou Černochovou nyní musí schválit obě komory parlamentu.

Až 15 příslušníků Vojenské policie by mělo podporovat vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Vyslání jednotky bude po schválení parlamentem příspěvkem do vyšetřovacího týmu Mezinárodního trestního soudu (ICC - International Criminal Court) se sídlem v Haagu.

Příslušníci Vojenské policie by měli být nasazeni primárně na území Ukrajiny, nicméně úkoly mohou plnit též v Nizozemsku, kde ICC sídlí.

Vyslaný tým nebude působit ve prospěch ICC v zahraničí nepřetržitě, má se jednat o několik nasazení v kalendářním roce, každé po dobu cca 4 až 6 týdnů. Počet nasazení týmu se bude odvíjet od konkrétního požadavku ICC a možností resortu obrany.

Mise by měla probíhat od chvíle schválení parlamentem až do 31. 12. 2024. Předpokládané náklady na misi by měly činit 12,4 mil. Kč v roce 2023 a 17,2 mil. Kč v roce 2024.

"I když odsouzení pachatelů nevrátí život zavražděným lidem, jejich rodiny a celá společnost získají pocit určitého zadostiučinění. Pro současné i potenciální válečné zločince činnost ICC znamená život s vědomím, že je spravedlnost dříve či později dostihne," řekla ke schválenému mandátu ministryně obrany Jana Černochová.

Vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině formálně začalo v březnu 2022, kdy 40 smluvních stran tzv. Římského statutu, na základě kterého Mezinárodní trestní soud vznikl, podalo oznámení o páchání zločinů podle mezinárodního práva.

Vláda stejným usnesením schválila vyslání až 20 příslušníků speciálních sil Armády ČR do afrického Nigeru. Vojáci by zde působili jako instruktoři a poradci (TAA/Train, Advice, Assist) při budování tamních obranných kapacit. Mise by resort obrany přišla na 162 mil. Kč.

"Odchod z Mali neznamená, že na Afriku rezignujeme. Podpora ozbrojených sil Nigeru je jednou z cest, jak přispět ke stabilizaci bezpečnostní situace v Sahelu. Je to prevence proti terorismu a nekontrolované migraci. Silné, dobře vycvičené a vyzbrojené ozbrojené síly Nigeru mohou významně omezit rozpínavost teroristických a nelegálních ozbrojených skupin, zajistit určitou míru bezpečí místnímu obyvatelstvu a snížit tak migraci do evropských zemí," doplnila ministryně.

Síly a prostředky speciálních sil budou působit na území Nigeru buď samostatně, nebo ve spolupráci s armádami členských států NATO a EU, které se v Nigeru či Sahelu již angažují. Ze zemí NATO jde konkrétně o USA, Kanadu, Francii, Německo, Belgii a Itálii.

Výcvik by probíhal například v nigerském Výcvikovém centru speciálních sil v Tillii, které vybudovalo Německo.

Niger je významným státem Sahelu s prozápadní orientací zahraniční a bezpečnostní politiky. Civilní a vojenskou misi zde má i EU. ČR ve věci vyslání specialistů rozhoduje samostatně, neboť nigerské autority preferují rozvoj vojenské spolupráce na bilaterální úrovni.

Dohoda s Marockým královstvím


Kabinet také schválil návrh ministerstev obrany a zahraničních věcí na sjednání mezivládní dohody o vojenské spolupráci s Marockým královstvím.

Dohoda především vymezuje oblasti spolupráce, např. vzdělávání, výcvik, obranný průmysl, výzkum a technologie, technickou pomoc nebo operace na udržení míru či humanitární mise.

Sjednání Dohody znamená též konkrétní formu podpory obranného průmyslu České republiky. Maroko je totiž významným odběratelem produkce českého obranného průmyslu, zejména vozidel, radiostanic, střeliva a výbušnin.

Marocké království je dlouhodobě jednou z nejstabilnějších zemí Afriky. Prostřednictvím oboustranně prospěšné spolupráce v nejrůznějších oblastech může Česká republika napomáhat k udržení této stability.

Informace o servisu dronů ScanEagle a průzkumného prostředků UGV-Pz


Vláda také vzala na vědomí informaci, že ministerstvo obrany uzavře s agenturou NSPA (NATO Support and Procurement Agency) smlouvu k zajištění servisní podpory průzkumných bezpilotních prostředků ScanEagle. Tyto drony jsou součástí komplexního zpravodajského zabezpečení AČR a jsou určeny k provádění širokého spektra souvisejících úkolů zejména v zahraničních operacích.

Součástí servisní smlouvy jsou též dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu.

Předpokládaná hodnota kontraktu ve výši 99,17 mil. Kč byla stanovena na základě informace od agentury NSPA poskytnuté v rámci žádosti o předběžnou cenovou nabídku a na základě oficiálního ceníku. Smlouva zabezpečí servis do 30. listopadu 2026.

Drony ScanEagle byly pořízeny v roce 2014 na základě smlouvy uzavřené s vládou USA v režimu Foreign Military Finance (FMF), tj. za využití finančních prostředků USA. Jednalo se o dar v rámci kongresem USA schváleného projektu na podporu boje s terorismem.

Kabinet též vzal na vědomí informaci o uzavření rámcové dohody na servisní podporu robotického průzkumného prostředku UGV-Pz, kterou bude zajišťovat stání podnik Vojenský technický ústav. Předpokládaná hodnota kontraktu činí cca 16,5 mil. Kč.

Byl to právě VTÚ s. p., který tento bezosádkový prostředek vyvinul, vyrobil a dodal Armádě ČR.

VTÚ bude poskytovat specializované služby jako defektaci, opravy, seřízení a nastavení, rekonfiguraci, aktualizaci, resp. zákaznické úpravy software a provádění technické údržby.

Zdroj: Ministerstvo obrany

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeNeděle 21.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »