InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Úřad vlády: Tripartita se zabývala aktuálním vývojem cen energií nebo fondy EU

07.03.2023
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 6. března 2023 sešli na druhém letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se věnovali například aktuálnímu vývoji cen energií, evropským fondům, velkým dopravním stavbám nebo dopadům ekologické legislativy na rodiny v ČR.
Foto: vlada.cz
Novela energetického zákona stanovila stropy ceny elektřiny a plynu. Byl zaveden nový institut mimořádné tržní situace, který dává pravomoc vládě stanovovat ceny elektřiny a plynu, ukládat povinnost výroby nebo dodávky elektřiny a plynu a limitovat obchodování s nimi. Byla přijata opatření s cílem zachovat cenovou dostupnost a bezpečnost dodávek energie. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela informoval sociální partnery o aktuálně klesajících cenách plynu a elektřiny na světových trzích a poděkoval zaměstnavatelům i domácnostem, jak zodpovědně přistoupili k úsporám.

Tripartita se věnovala analýze reálných dopadů ekologické legislativy EU přijaté koncem roku 2022 na rodiny v České republice, včetně FIA. Legislativa může mít pozitivní dopad na HDP a zaměstnanost, avšak s přelivem pracovní síly od fosilních odvětví k zeleným se bude zvyšovat počet pracovních míst s vyššími požadavky na kvalifikaci. Vše bude záviset na správném využití výnosů z povolenek a cíleném financování opatření souvisejících s dekarbonizací a sociálními opatřeními na zmírňování negativních dopadů na zranitelné skupiny.

Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se věnovali rovněž stavu implementace programů fondů EU a přípravě programového období 2021-2027. V rámci vyhlášených výzev byly do konce ledna 2023 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 718 miliard korun. Příjemcům bylo do konce ledna 2023 proplaceno 565,3 miliardy. Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci ledna 2023 činil 542,2 miliardy. V rámci vyhlášených výzev v programovém období 2021-2027 byly do konce ledna 2023 zaregistrovány žádosti o podporu v celkové výši 147,3 miliardy korun.

Ministr dopravy Martin Kupka předestřel sociálním partnerům přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 milionů korun. Termíny předpokládaného zahájení jednotlivých staveb závisí primárně na získání pravomocného stavebního povolení a úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele. Situace v dopravním stavitelství může být i nadále negativně ovlivněna přetrvávajícími domácími a mezinárodními ekonomickými a finančními riziky. Státní fond dopravní infrastruktury disponuje pro letošní rok rekordním rozpočtem, což spolu s objemem finančních prostředků státního rozpočtu i na další roky umožní pokračovat v probíhajících či plánovaných projektech.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 15. května v 16.00. V letošním roce se uskuteční také společné jednání tripartity s kraji. V současné době krajské hospodářské a sociální rady zasílají návrhy témat ke společnému jednání. Pracovní týmy tripartity se scházejí k pravidelným jednáním.

Zdroj: Vláda ČR

Další články z rubriky Domácí

On-line služby objednalo v červnu nejvíce Čechů v letošním roce

Nákup služeb v on-line prostředí provedlo nejvíce spotřebitelů v dosavadním průběhu roku. Podle pravidelného výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) to v červnu bylo více než 28 % internetových uživatelů. V předchozích měsících byla ...

Ordinace Armády spásy významně přispívají k ochraně veřejného zdraví

Hlavním cílem zpřístupnění zdravotní péče lidem bez domova je bezpochyby zlepšení jejich zdravotního stavu. Nesmíme ale také zapomínat na fakt, že v p ...

ČEZ v 1. pololetí postavil téměř stovku nových veřejných dobíjecích stojanů pro elektroauta

Takřka 100 nových dobíjecích stojanů, celkový výkon všech stanic téměř 58 MW a více než 50procentní meziroční růst celkově načerpané bezemisní elektři ...

Vláda se bude zabývat technickým zhodnocením darovaných vrtulníků systému H-1

Na středečním zasedání vlády se budou ministři zabývat technickým zhodnocením 8 kusů vrtulníků systému H-1 darovaných České republice Spojenými státy ...

Kultura hlásí více než desítiprocentní nárůst návštěvnosti

Návštěvnost kulturních zařízení vzrostla podle předběžných údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) v roce 2023 o víc ...

DoporučujemeStředa 24.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »