InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

NKÚ: Stát v podpoře zpracování zemědělských produktů dotoval především velké firmy s až stamilionovými zisky

09.01.2023
NKÚ zkontroloval, jak v letech 2018 až 2021 Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nakládaly s penězi státu a Evropské unie (EU) určenými na podporu zpracování zemědělských produktů. Kontroloři zjistili, že ačkoliv podpora měla podle strategie MZe i evropského dotačního programu směřovat přednostně na mikropodniky a malé a střední podniky, ministerstvo pro ně žádný národní dotační program v uvedených letech nepřipravilo. Naopak vyhlásilo program na zvyšování konkurenceschopnosti určený pouze pro velké zpracovatelské podniky. V letech 2018 až 2021 z něj MZe velkým podnikům vyplatilo 1,7 mld. Kč. U evropských dotací nastavilo MZe takové podmínky čerpání, že malé a střední podniky měly zájem jen o jednu ze čtyř investičních operací. Podporu ze zdrojů ČR a EU tak čerpaly každoročně především velké firmy s desetimilionovými až stamilionovými zisky.
Ilustrační snímek | Foto: NKÚ
MZe nesledovalo a nevyhodnocovalo hospodárnost, účelnost ani přínosy vynakládání národních dotací. Při poskytování evropských prostředků MZe neověřovalo, zda podpořené projekty přinesly požadované inovace, nebo se jednalo o pouhou výměnu strojů, zařízení a technologií.

Národní dotace


Kontroloři NKÚ odhalili, že MZe a SZIF nepožadovaly, aby příjemci dotací definovali konkrétní a měřitelné cíle svých projektů. Cíle tudíž byly obecné, nekonkrétní, neměřitelné a nevyhodnotitelné. Není zřejmé, zda došlo ke zvýšení kvality zpracování produktů a zda se zvýšila konkurenceschopnost našich podniků na evropském trhu.

MZe nestanovilo závazné podmínky pro výběr dodavatelů ani maximální limity výdajů na pořízení majetku a služeb. Příjemci dotací tak nebyli nuceni chovat se hospodárně.

MZe a SZIF posuzovaly nezbytnost podpor pro velké podniky pouze formálně. V souladu s nařízením Evropské komise musí mít vnitrostátní podpora motivační účinek. Pro jeho hodnocení neměly MZe a SZIF dostatečné podklady. Rozhodovaly o poskytnutí dotace, aniž by po žadatelích požadovaly doložení jejich tvrzení o přínosu navržených investic. U vybraných příjemců dotací NKÚ zjistil, že každoročně investují do obnovy a modernizace technického vybavení svých provozoven stovky milionů korun. Každoročním opakovaným čerpáním národních dotací z rozpočtu MZe vzniká podle NKÚ riziko tzv. efektu mrtvé váhy, tedy situace, kdy by příjemci investovali i bez veřejné finanční podpory.

V reakci na pandemii covidu-19 vyhlásilo MZe v roce 2020 a 2021 program na podporu zpracovatelů zemědělských produktů nazvaný AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ. Šlo o mimořádné dotace, jejichž cílem bylo zmírnit dopady uzavření škol a stravovacích služeb či zvýšených nároků na nouzové zásobování atd. MZe na podporu vyčlenilo prostředky ve výši tří miliard korun. Z nich však nakonec bylo vyčerpáno 206 mil. Kč, tedy cca 7 %.

Evropské dotace


Mikropodniky a malé a střední podniky měly zájem o jednu ze čtyř operací, a to operaci na podporu investic určenou původně právě jim. MZe však v roce 2020 umožnilo čerpat tuto dotaci i velkým podnikům, které tak získaly další zdroj podpory investic. Ministerstvo zemědělství zároveň zvýšilo částku maximální dotace z původních 12 mil. Kč na 37,5 mil. Kč. V tomto kroku spatřuje NKÚ riziko, že prostředky vyčleněné na tuto dotaci vyčerpají právě velké podniky.

Také u další operace, určené na podporu vývoje nových produktů a technologií, MZe zvýhodnilo především velké projekty. Nastavením podmínek totiž umožnilo, aby výdaje na spolupráci s výzkumnou institucí - což byl klíčový prvek operace - tvořily u velkých a finančně významných projektů jen minimální procento výdajů. Tím MZe vytvořilo především velkým zpracovatelským podnikům s finančně významnými projekty další dotační možnost na podporu investic. SZIF proplatil do poloviny května 2022 žadatelům v rámci této operace více než dvě miliardy korun. Z toho 97,5 % bylo použito na investice a cca 2,5 % na spolupráci s výzkumnými institucemi. Většinu prostředků z poskytnutých dotací použili příjemci na pořízení strojů, nákup technologií a na související stavební úpravy. Z celkem 51 projektů připadlo 37 na velké podniky s dotací téměř 1,6 mld. Kč. Mikropodniky a malé a střední podniky uskutečnily 14 projektů a získaly podporu ve výši necelých 485 mil. Kč.

Zdroj: NKÚ

Další články z rubriky Domácí

CzechInvest upozorňuje na podvodné e-maily a zprávy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jako "Agentura") varuje před případy, kdy se neznámí pachatelé nebo osoby s falešnou identitou vydávají za zaměstnance agentury či přímo generálního ředitele agentury a rozesílají podvodné ...

Sněmovna ustanovila vyšetřovací komisi ke střelbě na fakultě v Praze, fungovat by měla půl roku

Při Poslanecké sněmovně začala dnes 12. července zvolením předsedy Pavla Kašníka fungovat vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerz ...

Nákupem speciálního piva můžete podpořit sbírku na opravu parní lokomotivy Šlechtična

ČD Minibary, železniční muzeum v Lužné u Rakovníka a nově i restaurace Zastávka by Pivstro na plzeňském hlavním nádraží. Tam všude najdete pivní speci ...

Předseda vlády Fiala jednal s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ohanou

Ve čtvrtek 11. července 2024 přijal ve Strakově akademii premiér Petr Fiala předsedu Knesetu Státu Izrael Amira Ohanu. Ten přijel do Česka na pozvání ...

Vláda se zabývala návrhy k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky

Návrhy opatření, které předložila ministerstva vnitra a spravedlnosti, souvisí jak se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak s posilo ...

DoporučujemeSobota 13.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »