InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ombudsman: V připravované novele energetického zákona jsou zranitelní zákazníci definovaní příliš úzce

21.12.2022
V připomínkách k novele energetického zákona veřejný ochránce práv upozornil, že navrhovaná definice zranitelného zákazníka zahrnuje pouze část lidí ohrožených energetickou chudobou. Současný návrh zahrnuje do kategorie zranitelných zákazníků pouze určité typy lidí se zdravotním postižením. Evropská směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou sice nechává definování kategorie zranitelných zákazníků na členských státech, zároveň ale vymezuje i další kritéria, která mohou zohlednit. Kromě zdravotního postižení může jít například o věk, výši příjmů nebo podíl výdajů na energii v rámci disponibilního příjmu.
Ilustrační snímek | Foto: ochrance.cz
"Jsem názoru, že definice zranitelného zákazníka je neodpovídajícím způsobem vymezena velmi úzce a měla by zahrnovat i další kategorie osob, které mohou být z důvodu svých nízkých příjmů velmi omezený přístup k energiím," uvedl v připomínkách k návrhu změny energetického zákona ombudsman. Definice by měla podle něj zahrnovat minimálně i nízkopříjmové domácnosti reálně ohrožené energetickou chudobou. V připomínkách odkázal na Evropský pilíř sociálních práv, který považuje energii za jednu ze základních služeb, k nimž má mít každý přístup. Nezahrnutím minimálně nízkopříjmových osob pod definici zranitelného zákazníka může podle ombudsmana dojít k tomu, že se energie stane pro některé lidi s ohledem na jejich příjmy těžce dostupnou komoditou.

Ombudsman zároveň zákonodárce upozornil, že návrh dostatečně přesně neurčuje, jak často by měli zákazníci dodavateli energií svůj statut zranitelného zákazníka prokazovat. Bez zpřesnění časového intervalu by totiž podle ombudsmana mohli dodavatelé zneužívat toto ustanovení a požadovat od lidí potvrzení od správy sociálního zabezpečení neúměrně často.

Dostatečnou ochranu zranitelných zákazníků podle ombudsmana neposkytuje ani navrhované právo na příspěvek na elektřinu či teplo, případně na zastropovanou cenu elektřiny. I ta je totiž pro mnohé lidi ohrožené energetickou chudobou podle ombudsmana příliš vysoká. "Předkladatel by měl zvážit, jestli by pro zranitelné zákazníky nebylo na místě zvolit jiné řešení - zavedení speciálního úsporného tarifu, který by jim musel držitel licence či dodavatel energií nabídnout," navrhl ombudsman.

Na veřejného ochránce práv se již od léta pravidelně obracejí desítky lidí měsíčně. V poslední době si stěžují především na postup některých dodavatelů energií, kteří odběratelům neoprávněně předepisují zálohy, které neodpovídají jejich dosavadní spotřebě. Lidé mají v této situaci jen omezenou možnost se bránit. Zálohy totiž mohou reklamovat až v rámci pravidelného vyúčtování, které záleží na podmínkách smlouvy. Možnost reklamovat neoprávněně vysoké zálohy tak někteří zákazníci dostanou až po mnoha měsících a do té doby nemají prakticky jinou možnost, než vysoké zálohy platit.

"Předkladatel by měl na tyto situace adekvátně zareagovat a zvážit změnu energetického zákona, která by dávala zákazníkovi oprávnění účinně a rychle svá práva bránit, neboť v jeho situaci mu nepomůže, že ERÚ s dodavatelem zahájí řízení o přestupku," uvedl v připomínkách ombudsman v návaznosti na aktuální stížnosti, se kterými se na něj lidé obracejí.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeSobota 20.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »