InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

MŠMT: Vláda schválila financování velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023-2026

15.12.2022
Vláda včera schválila nový víceletý finanční rámec podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR. Návazně na výstupy pravidelného mezinárodního peer-review hodnocení uskutečněného v loňském roce pod záštitou MŠMT bylo tak stanoveno směřování financování velkých výzkumných infrastruktur v nadcházejícím čtyřletém období. Podpora MŠMT určená na úhradu provozních nákladů celkem 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur dosáhne v roce 2023 téměř dvou miliard korun. MŠMT podpoří velké výzkumné infrastruktury i v jejich investičních záměrech, a to prostřednictvím specificky určených výzev Operačního programu Jan Amos Komenský, ve kterém jsou na nové akvizice velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023-2026 alokovány téměř čtyři miliardy korun.
Výzkumná infrastruktura CzeCOS | Foto: msmt.cz

Od mezinárodního peer-review hodnocení k rozhodnutí vlády ČR


Přijetí rozhodnutí vlády ČR o financování velkých výzkumných infrastruktur předcházelo mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v roce 2021, které v daném formátu pořádalo MŠMT již potřetí, a to po předcházejících cyklech v letech 2014 a 2017. Metodický rámec hodnocení byl inspirován evaluačními postupy, které využívá k monitoringu evropských výzkumně-infrastrukturních projektů Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), a zahraniční odborníci v jeho rámci posoudili kvalitativní úroveň velkých výzkumných infrastruktur prostřednictvím rozsáhlé škály monitorovacích indikátorů. Zaměřili se kromě jiného na znalostní/technologickou expertízu velkých výzkumných infrastruktur, čili na služby, které velké výzkumné infrastruktury poskytují uživatelským komunitám v režimu politiky otevřeného přístupu, dále na výkonnost velkých výzkumných infrastruktur, co se týče jejich vědeckých a technologických výsledků, nebo na jejich socioekonomické přínosy a dopady.

MŠMT podpoří výzkumné infrastruktury v ČR i v zahraničí


MŠMT bude v souladu se schváleným usnesením vlády ČR pokračovat ve finanční podpoře 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur provozovaných v oborových doménách fyzikálních věd, inženýrství, energetiky a environmentálních, biologických, lékařských, sociálních a humanitních věd. Nad rámec toho bude financována i národní e-infrastruktura ČR, poskytující výzkumné komunitě ty nejmodernější ICT, výpočetní a datové služby. Kromě provozu velkých výzkumných infrastruktur na území ČR bude z dotačního titulu velkých výzkumných infrastruktur podporováno také zapojení ČR do mezinárodních výzkumných infrastruktur nacházejících se mimo území ČR v dalších evropských státech, ve Spojených státech amerických či v Latinské Americe. Díky schválení financování velkých výzkumných infrastruktur bude zabezpečen kromě jiného i výkon členství ČR v celkem 16 konsorciích evropských výzkumných infrastruktur (ERIC), kterých je ČR členským státem, a vytvořeny předpoklady pro vstup do dalších nově ustavovaných konsorcií ERIC v budoucích letech.

Co jsou velké výzkumné infrastruktury?


Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná vědecká zařízení poskytující výzkumným a inovačním komunitám unikátní zdroje znalostí, experimentální přístroje a další technické vybavení, stejně jako rozsáhlé kolekce vědeckých dat a souvisejících ICT nástrojů pro práci s nimi, které jsou nezbytné pro provádění průlomového základního výzkumu, posouvajícího hranice lidského poznání za dosud známé horizonty, i přelomového aplikovaného výzkumu, který vede k vývoji nových technologií uplatnitelných v inovacích. Velké výzkumné infrastruktury jsou provozovány na principu politiky otevřeného přístupu pro všechny jejich potenciální uživatele, a to nezávisle na jejich institucionálních afiliacích. MŠMT podporuje velké výzkumné infrastruktury v rámci specifického dotačního titulu od roku 2010.

Zdroj: MŠMT

Další články z rubriky Domácí

Během první poloviny roku převzaly České dráhy do provozu 55 nových vlaků a lokomotiv

Celkem 22 elektrických jednotek RegioPanter, 15 motorových jednotek RegioFox, 17 lokomotiv Vectron a první jednotku ComfortJet v přechodném řazení převzaly v první polovině roku České dráhy do provozu. Hodnota nových vlaků převyšuje 7 miliard Kč. ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím novelu zákona o specifických zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví včera novinářům představilo novelu zákona o specifických zdravotních službách. Novela zákona reaguje na potřebu sjednocení ...

Bezpečnostní komise Ministerstva dopravy: Dotazník spokojenosti strojvůdců již pomáhá ve zlepšování české železnice

Na dalším jednání železniční bezpečnostní komise svolané ministrem dopravy Martinem Kupkou byly mj. představeny konkrétní příklady zlepšení práce a zv ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil fúzi v oblasti informačních technologií

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost J&T Thein SICAV, a. s., získa ...

ČOI: Vánoční světelný řetěz Iron curtain lamp představuje pro uživatele vážné riziko úrazu elektrickým proudem

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro uživatele vážné riziko úr ...

DoporučujemeČtvrtek 25.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »