InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČOI: Více než polovina kontrolovaných hraček a modelů na baterie nebyla v pořádku

23.11.2022
Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na hračky a modely na baterie. Během jednoho roku zkontrolovala celkem 76 výrobků a u 48 výrobků zjistila nedostatky. 20 produktů bylo klasifikováno jako nebezpečné z důvodu nadlimitního množství olova, dále u 8 produktů bylo zjištěno nadlimitní množství kadmia. Tyto nebezpečné výrobky byly nahlášeny do informačního systému Evropské komise pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích "Safety Gate", o kterých ČOI informuje spotřebitelskou veřejnost průběžně na www.coi.cz.
Foto: coi.cz
Česká obchodní inspekce provedla v období od 14. června 2021 do 22. října 2022 kontrolní akci zaměřenou na hračky a modely na baterie. Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda jsou výrobky uvedeny na trh ČR a distribuovány v souladu s příslušnými právními předpisy (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o mezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody radiových zařízení, pokud byla hračka na dálkové ovládání). U vytypovaných výrobků inspektoři ČOI provedli orientační měření pomocí spektrometru VANTA v elektrických komponentách výrobků (např. pájené spoje) na přítomnost nebezpečných látek (např. kadmium, olovo). V případě pozitivních výsledků byly odebrány vzorky výrobku a ve zkušebně prověřeny koncentrace nebezpečné látky.

Inspektoři ČOI celkem zkontrolovali u 1 výrobce, 6 dovozců a 46 distributorů 76 výrobků a u 48 výrobků zjistili nedostatky. U některých výrobků bylo zjištěno více nedostatků současně.

Zjištěné nedostatky:

- 20 výrobků nevyhovělo požadavkům nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o mezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, u všech 20 výrobků bylo zjištěno v pájených spojích uvnitř hračky nadlimitní množství olova oproti povolené limitní hodnotě 0,1 % a u 8 výrobků ještě navíc nadlimitní množství kadmia oproti povolené limitní hodnotě 0,01 %

- u 6 výrobků byly zjištěny nedostatky při uvedení výrobků na trh dovozci - nedostatky při provedení posouzení shody (nařízení vlády č. 86/2011 Sb. a nařízení vlády č. 481/2012 Sb.), v 1 případě nesplnil dovozce požadavky nařízení vlády č. 426/2016 Sb., opět při provedení posouzení shody

- u 37 výrobků, z celkových 48 výrobků s nedostatky, byly zjištěny chyby ve značení a přiložených informacích, které se týkaly např. neuvedení kompletní identifikace výrobce, dovozce, označení CE, k výrobkům nebyly přiloženy předepsané informace v českém jazyce nebo k výrobkům na dálkové ovládání nebyly přiloženy informace a dokumenty ve smyslu NV 426/2012 Sb., o posuzování shody radiových zařízení při jejich dodávání na trh

Na základě zjištění některých nedostatků bylo 21 výrobků zasláno do zkušební laboratoře, kde bylo provedeno měření vzorků. 1 vzorek vyhověl a 20 vzorků nevyhovělo požadavkům nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o mezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. U všech 20 vzorků bylo zjištěno nadlimitní množství olova a u 8 vzorků ještě navíc nadlimitní množství kadmia v pájených spojích uvnitř hračky. Do systému SAFETY GATE bylo zatím nahlášeno 18 z 20 nevyhovujících výrobků. Po provedení všech procesních úkonů budou nahlášeny další 2 výrobky "mluvící papoušek" a "ztřeštěná včelka".

Uložená opatření a sankce


Česká obchodní inspekce uložila 20 hospodářským subjektům ochranné opatření ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., kterým je stažení výrobku z trhu nebo z oběhu, zákaz uvádění na trh nebo zákaz distribuce výrobku. V dalších 3 případech byl prodávajícím uložen zákaz podle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 64/1986 Sb., kterým se zakazuje uvedení na trh, distribuce, dodávky, prodeje předmětných výrobků.

Ve 22 případech byly v rámci kontrolní akce uloženy pokuty v celkové výši 312 000 Kč.
Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeNeděle 21.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »