InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Home office ponovu a konec dohod v České republice?

17.11.2022
Na základě připravované novely zákoníku práce, která se chystá a v současné době je v mezirezortním řízení, by mělo dojít k úpravě zejména u home office a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP A DPČ). K zavedení většiny změn v zákoníku práce muselo MPSV přistoupit z důvodu transpozice evropských směrnic, které měly být zavedené již letos v srpnu. Část zaměstnanců by navíc mohla získat na home office nárok. Nová pravidla by mohla platit od příštího roku. Novelu zákoníku práce provází mnoho připomínek a na finální podobu, která může být v některých oblastech odlišná, si budeme muset ještě počkat.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com

Home office


"Návrh novely zákoníku práce přináší výrazné změny mimo jiné v oblasti práce mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. home office)," uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a dodává: "Doposud byla v zákoníku práce sice možnost výkonu práce na home office zavedena, avšak bez výrazné bližší specifikace."

Nově by však po novele měla při práci na home office být se zaměstnanci uzavřena písemná dohoda, která bude obsahovat mimo jiné místo výkonu práce, případně více takových míst (z domova, z chalupy apod.), způsob komunikace a způsob přidělování práce a její kontroly, způsob náhrady nákladů, způsob zajištění bezpečnosti práce a doba trvání. Tuto dohodu by mělo být možné rozvázat buď dohodou, nebo výpovědí s 15denní výpovědní dobou. Ve zcela výjimečných případech by se v předem daných důvodech umožnilo zaměstnavateli písemně nařídit zaměstnanci práci na dálku.

Mezi hlavními novinkami u home officů by mělo být, že zaměstnavatelé po účinnosti novely budou muset některým skupinám zaměstnanců home office umožnit, nebrání-li jim v tom vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Mezi tyto skupiny zaměstnanců by měli patřit těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby. V případě, že by této žádosti nevyhověli, musí zaměstnanci zamítnutí písemně odůvodnit.

Další novinkou by měla být povinnost platit zaměstnanci minimální paušální částku na pokrytí nákladů spojených s prací z domova," sděluje Eduarda Hekšová a doplňuje: "Návrh novely zákoníku práce výslovně stanovuje, že by zaměstnavatel byl povinen v souvislosti s prací na "home office" hradit náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce spojených s home officem, zejména pak na plyn, elektřinu, vytápění či vodu." A pro tento účel stanoví i možnou formu úhrady paušální částkou, přičemž jiné, zejména nahodilé, náklady bude za účelem náhrady zaměstnanec zaměstnavateli prokazovat. Hodnota paušální částky bude stanovena zákonem a poté následně upravována vyhláškou. Výchozí částka by měla činit 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce. Náklady, které by měl zaměstnavatel zaměstnanci hradit, budou daňově uznatelné.

"Návrh novely zákoníku práce však v této oblasti nerozlišuje, zda se jedná o home office jako benefit, který je poskytován výhradně na žádost zaměstnance, nebo o nařízený home office zaměstnavatelem, např. pokud nemá dostatečné kancelářské prostory" shrnuje Eduarda Hekšová a dodává: "Home office jako benefit, kde by nemusel zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci žádnou náhradu nákladů, by byl velmi atraktivním institutem pro obě strany. Naopak v případě, že zaměstnavatel požaduje výkon práce na home office, pak je náhrada nákladů zcela na oprávněná a je velmi dobře, že v takovém případě přináší zákoník práce i možnost vyplácet tuto náhradu i formou paušální částky."

Dohody konané mimo pracovní poměr


Změny zákoníku práce by se měly dotknout i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), které ve stávajícím rozsahu vynikají svou flexibilitou. "Po novele by však v oblasti dohod mělo dojít k významné zpřísňující změně, která by spočívala zejména v povinnosti rozvrhování pracovní doby, kompletní aplikace zákoníku práce zejména v pracovní době, době odpočinku, zákonný příplatků, překážek v práci a dovolené. Dále pak i možnost zaměstnance žádat změnu z DPP/DPČ na pracovní poměr a k tomu i povinnost zaměstnavatele do 1 měsíce odpovědět na tuto žádost." shrnuje Eduarda Hekšová a uzavírá: "Zpřísnění podmínek s sebou nevyhnutelně nese i otázku, zda se nevytrácí atraktivita dohod v jejich flexibilitě a zda nedojde k útlumu v ochotě zaměstnavatelů k jejich uzavírání."  

Zdroj: dTest

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeNeděle 21.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »