InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

V Evropské unii vznikají pohotovostní plány pro případ zavlečení škůdců a chorob rostlin

21.10.2022
Vedoucí rostlinolékařské autority Evropské unie se 17. až 19. října sešly v?Praze na neformálním setkání v rámci českého předsednictví. Odborníci diskutovali o strategických tématech v?oblasti ochrany zdraví rostlin, jako jsou škůdci a původci chorob. Hlavním tématem byla příprava pohotovostních plánů rychlé reakce v případě zavlečení prioritních karanténních škůdců a chorob rostlin do států Evropské unie.
Foto: ÚKZÚZ
"Na seznamu prioritních škodlivých organismů rostlin v Evropské unii je dvacet škůdců a původců chorob, které po svém zavlečení a rozšíření mohou působit devastující hospodářské škody na zemědělské a lesnické produkci. Mohou také významně ohrozit biodiverzitu a narušit životní prostředí. Sjednocená unijní preventivní opatření proti jejich zavlečení a rychlá účinná opatření při jejich případném prvním záchytu jsou zásadní pro jejich úspěšné vymýcení," řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Mezi tyto škůdce patří např. háďátko borovicové, listokaz japonský nebo blýskavka kukuřičná a další... Několik z těchto nebezpečných škůdců a chorob se již na území Evropské unii vyskytlo, v České republice dosud nebyl jejich výskyt zjištěn.

Dalšími důležitými tématy setkání byly analýza záchytů karanténních škůdců a původců chorob v?EU a program auditů Evropské komise nad plněním rostlinolékařských požadavků ze strany třetích zemí při dovozu rostlin do EU. Rostlinolékařští odborníci diskutovali také o možnostech většího vlivu EU na fytosanitární dění v?evropském a středozemním regionu. Výsledky diskuzí z tohoto neformálního setkání budou využity při následných jednáních v pracovních skupinách Rady EU.

Součástí setkání byla návštěva pěstitele sadby zelenin, hrnkovaných a záhonových květin ve středních Čechách. Zde odborníci probrali praktické otázky ochrany rostlin, včetně připojování rostlinolékařských pasů k?dodávkám rostlin v?rámci vnitřního trhu v?EU. Účastníci si prohlédli skleníkové pěstební prostory a seznámili se se zásadami fytosanitární prevence, které jsou v?podniku uplatňovány.

"Kromě organizace a vedení neformálního jednání hlavních rostlinolékařských úředníků Evropské unie v?Praze řídí náš fytosanitární tým v?rámci českého předsednictví tři pracovní skupiny Rady Evropské unie. Tam aktuálně řeší zejména rozsah změn fytosanitární evropské legislativy v?oblasti kontrol dovozu rostlin a systému rostlinolékařských pasů," uvedl ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka.

Práce českého předsednictví se v oblasti zdraví rostlin týká také dalších témat, jako je např. otázka fytosanitární regulace námořních kontejnerů používaných k přepravě zboží po celém světě.

Jednání se zúčastnilo 41 vedoucích národních organizací ochrany rostlin členských států EU, zástupců Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady. Setkání organizoval Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je národní organizací ochrany rostlin v?České republice.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Další články z rubriky Domácí

Během první poloviny roku převzaly České dráhy do provozu 55 nových vlaků a lokomotiv

Celkem 22 elektrických jednotek RegioPanter, 15 motorových jednotek RegioFox, 17 lokomotiv Vectron a první jednotku ComfortJet v přechodném řazení převzaly v první polovině roku České dráhy do provozu. Hodnota nových vlaků převyšuje 7 miliard Kč. ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím novelu zákona o specifických zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví včera novinářům představilo novelu zákona o specifických zdravotních službách. Novela zákona reaguje na potřebu sjednocení ...

Bezpečnostní komise Ministerstva dopravy: Dotazník spokojenosti strojvůdců již pomáhá ve zlepšování české železnice

Na dalším jednání železniční bezpečnostní komise svolané ministrem dopravy Martinem Kupkou byly mj. představeny konkrétní příklady zlepšení práce a zv ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil fúzi v oblasti informačních technologií

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost J&T Thein SICAV, a. s., získa ...

ČOI: Vánoční světelný řetěz Iron curtain lamp představuje pro uživatele vážné riziko úrazu elektrickým proudem

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro uživatele vážné riziko úr ...

DoporučujemeČtvrtek 25.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »