InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Rada Evropské unie schválila nová pravidla hospodářské soutěže na internetu

19.07.2022
Rada EU včera definitivně schválila nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (Digital Markets Act - DMA). Akt o digitálních trzích zajišťuje rovné podmínky v digitálním odvětví stanovením jasných práv a pravidel pro velké online platformy (tzv. gatekeepers, strážce přístupu) tak, aby žádná z nich nezneužila svého postavení. Regulace digitálního trhu na úrovni Evropské unie vytvoří spravedlivé a konkurenceschopné digitální prostředí, jež umožní společnostem i spotřebitelům využívat digitálních příležitostí.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Je-li velká online platforma označena Evropskou komisí za strážce přístupu, bude muset do šesti měsíců splňovat pravidla aktu o digitálních trzích. Pokud strážce přístupu poruší pravidla stanovená v aktu o digitálních trzích, může mu být uložena pokuta až do výše 10 % jeho celkového celosvětového obratu. V případě opakovaného porušení mu může být uložena pokuta až do výše 20 % celosvětového obratu. Pokud strážce přístupu jedná v rozporu s aktem o digitálních trzích systematicky, tj. pokud poruší pravidla třikrát či vícekrát za osm let, může Evropská komise zahájit šetření trhu a v případě potřeby uložit opatření k nápravě jednání nebo strukturální nápravná opatření.

Evropská komise reagovala v prosinci 2020 na potřebu regulovat digitální prostor předložením tzv. digitálního balíčku (aktu o digitálních trzích - DMA a aktu o digitálních službách - DSA). Během roku 2021 byl návrh DMA projednáván v Evropském parlamentu a Radě EU, přičemž ÚOHS se jako gestor návrhu účastnil jednání pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž (G12) i Rady pro konkurenceschopnost. Francouzskému předsednictví EU se v březnu 2022 podařilo dovést projednávání DMA k politické shodě v rámci tzv. trialogu představitelů Rady EU, Evropského parlamentu a Evropské komise, kterou zástupci členských států EU potvrdili v květnu 2022. Za českého předsednictví došlo 5. července 2022 k přijetí dohody Evropským parlamentem a k včerejšímu schválení Radou EU. Legislativní akt byl tudíž přijat. Očekává se, že v září 2022 dojde ke společnému podpisu dokumentu předsedkyní Evropského parlamentu a předsedou či předsedkyní Rady. Následovat bude vyhlášení DMA v Úředním věštníku Evropské unie a po šesti měsících nabyde nařízení účinnosti.

Zdroj: ÚOHS

Další články z rubriky Domácí

On-line služby objednalo v červnu nejvíce Čechů v letošním roce

Nákup služeb v on-line prostředí provedlo nejvíce spotřebitelů v dosavadním průběhu roku. Podle pravidelného výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) to v červnu bylo více než 28 % internetových uživatelů. V předchozích měsících byla ...

Ordinace Armády spásy významně přispívají k ochraně veřejného zdraví

Hlavním cílem zpřístupnění zdravotní péče lidem bez domova je bezpochyby zlepšení jejich zdravotního stavu. Nesmíme ale také zapomínat na fakt, že v p ...

ČEZ v 1. pololetí postavil téměř stovku nových veřejných dobíjecích stojanů pro elektroauta

Takřka 100 nových dobíjecích stojanů, celkový výkon všech stanic téměř 58 MW a více než 50procentní meziroční růst celkově načerpané bezemisní elektři ...

Vláda se bude zabývat technickým zhodnocením darovaných vrtulníků systému H-1

Na středečním zasedání vlády se budou ministři zabývat technickým zhodnocením 8 kusů vrtulníků systému H-1 darovaných České republice Spojenými státy ...

Kultura hlásí více než desítiprocentní nárůst návštěvnosti

Návštěvnost kulturních zařízení vzrostla podle předběžných údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) v roce 2023 o víc ...

DoporučujemeStředa 24.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »