InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

AOPK: Projekt Ze života hmyzu jde do finále. Obnoveno bylo více než 500 hektarů světlých lesů, pastvin a luk

25.05.2022
Vzácným druhům hmyzu v Bílých Karpatech a Beskydech již pět let pomáhají pily, kosy a ovce - díky evropskému projektu Ze života hmyzu se obnovilo více než 500 hektarů světlých lesů, pastvin a luk, které ke svému životu potřebuje například jasoň dymnivkový, roháč obecný a další chráněné druhy. V minulém týdnu proběhla přímo v terénu závěrečná dvoudenní monitorovací mise ze strany kontrolního týmu poskytovatele dotace, kterým je Evropská komise.
Roháč obecný | Foto: ochranaprirody.cz
"Projekt se zaměřuje na úbytek hmyzu, což je v současnosti velice závažný problém. Celá Evropa se potýká s výrazným poklesem biodiverzity a úbytkem důležitých opylovačů. Projekt Ze života hmyzu přispěl k rozšíření potřebných habitatů pro vzácné druhy hmyzu," komentuje Manuel Montero Ramírez, kontrolor projektu z agentury CINEA Evropské komise.

"Díky výborné spolupráci s hospodáři a vlastníky půdy se podařilo dosáhnout cílové rozlohy obnovovaných stanovišť a dokonce ji i mírně přesáhnout. Jde o obnovu původních pastvin, luk či světlých lesů, které za poslední dekády zcela zarostly a staly se tak neprostupnými dokonce i pro hmyz. Do konce tohoto roku nás čeká ještě mnoho práce a zaměříme se také na to, co budeme dělat po skončení projektu. Krajina se totiž musí udržovat, aby znovu nezarostla," konstatuje koordinátorka projektu Veronika Havlíčková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

"Kontroloři si prohlédli několik lokalit napříč projektovým územím v Česku i na Slovensku, mluvili s hospodáři, vlastníky projektových ploch i se zástupci obcí. Byli spokojeni, stanovené cíle se daří plnit bez významných problémů a změn a projekt se tak ubírá ke zdárnému završení. Podrobnou zprávu z monitorovací mise však obdržíme až za několik týdnů," říká Veronika Havlíčková.

Projekt se věnuje obnově přirozeného prostředí vybraných chráněných druhů hmyzu, především roháče obecného, jasoně dymnivkového, modrásků černoskvrnného, bahenního a očkovaného a na slovenské straně také vzácného žluťáska barvoměnného. Zásahy v krajině pro tyto druhy však mají pozitivní dopad na mnoho dalších hmyzích druhů s podobnými životními nároky.

Jason dymnivkový a roháč obecný, pro svůj život potřebují velice ojedinělé prostředí - světlé lesy, jejichž výskyt je v celoevropském měřítku vzácný kvůli změně způsobu hospodaření v lesích. Například lesní pastva, která po staletí přispívala k zachování světlých lesů, je na území ČR zakázána již od dob Marie Terezie, což už v dnešní době nemá své opodstatnění. Roháč obecný, největší evropský brouk, zároveň potřebuje k dlouhému vývoji svých larev (až 5 let) navíc dostatek mrtvého dřeva.

Rozdílné životní nároky mají pak další vzácné projektové druhy - modrásci černoskvrnný, bahenní a očkovaný, pro něž jsou obnovovány suché pastviny či vlhké louky. Nejnáročnější je žluťásek barvoměnný, o jehož záchranu se snaží slovenští partneři projektu. Ten totiž vyžaduje kombinaci skoro všech výše uvedených typů prostředí rozložených na velkém území.

"Druhová pestrost je v ochraně přírody klíčová a pro ni je nezbytná pestrá krajina. Obnovujeme proto pestrou mozaiku stanovišť bez ostrých hranic mezi nimi," zhodnocuje dopad projektu Michal Plátek, projektový entomolog z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Projekt Ze života hmyzu usiluje o obnovu celkem 510 hektarů stanovišť cílových druhů hmyzu (280 v ČR a 230 na Slovensku). Aktuálně bylo projektem nějakým způsobem zasaženo již 548 ha a do konce jeho realizace se číslo ještě o něco zvýší. Z celkového množství projektových ploch je 247 ha určeno k obnově některé z forem světlého lesa (pařezina, pastevní háj či přechod mezi loukou a lesem), na 206 ha se obnovují pastviny a louky a 97 ha je přeměněno z intenzivně obhospodařovaných luk a pastvin na extenzivní. Ty byly rozčleněny na menší celky, na kterých se pase a seče méně než dosud a bylo na nich vysázeno množství původních dřevin. Své zásahy projekt blíže směřoval do čtyř hlavních evropsky významných lokalit: EVL Beskydy, EVL Bílé Karpaty a EVL Čertoryje na české straně a do EVL Holubyho kopanice na Slovensku.

Zdroj: AOPK ČR

Další články z rubriky Domácí

Vláda navrhne eurokomisařem za Česko Jozefa Síkelu, chce také změnou zákona posílit obranyschopnost státu

Vláda Petra Fialy nabídne staronové předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové jako eurokomisaře za Českou republiku současného ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. O jeho nominaci rozhodla na poslední schůzi před vládními prázdninami ...

Během první poloviny roku převzaly České dráhy do provozu 55 nových vlaků a lokomotiv

Celkem 22 elektrických jednotek RegioPanter, 15 motorových jednotek RegioFox, 17 lokomotiv Vectron a první jednotku ComfortJet v přechodném řazení pře ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím novelu zákona o specifických zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví včera novinářům představilo novelu zákona o specifických zdravotních službách. Novela zákona reaguje na potřebu sjednocení ...

Bezpečnostní komise Ministerstva dopravy: Dotazník spokojenosti strojvůdců již pomáhá ve zlepšování české železnice

Na dalším jednání železniční bezpečnostní komise svolané ministrem dopravy Martinem Kupkou byly mj. představeny konkrétní příklady zlepšení práce a zv ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil fúzi v oblasti informačních technologií

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost J&T Thein SICAV, a. s., získa ...

DoporučujemeČtvrtek 25.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »