InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministerstvo životního prostředí podpoří péči o biotopy i zraněná zvířata dvacetimilionovými dotacemi z PPK

02.05.2022
Startuje výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, a to v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a v podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C). Program péče o krajinu úspěšně funguje již šestadvacet let. Slouží především k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny, zajišťuje management cenných přírodních lokalit a podporuje až stoprocentně hrazená opatření na tvorbu a obnovu biotopů v krajině. Program pomáhá i v trvalé či dočasné péči o zraněné a handicapované živočichy i jejich návratu do přírody.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) může být fyzická či právnická osoba. V letošním roce se výzva zaměřuje pouze na podporu oblastí podpory B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině a B.2 Péče o krajinné prvky. Z těchto financí se až stoprocentně (výše vynaložených způsobilých nákladů na realizaci) dotují opatření menšího rozsahu do výše celkových nákladů 250 000 Kč.

Žadatelem v Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C) může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu prostřednictvím sítě akreditovaných záchranných stanic (podle § 5 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb.) na celém území ČR. Celková alokace pro rok 2022 je 20 milionů korun. Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů.

Žádosti je možné podávat od 1.5.2022 do 30. 5. 2022 na místně příslušném regionálním pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Formulář žádosti pro podání v rámci výzvy PPK B je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí ČR (formulář žádosti se otevře po kliknutí). Formulář žádosti pro podání výzvy v rámci PPK C je přílohou výzvy.

Znění aktuální výzvy včetně všech dokumentů je k dispozici na stránkách zde.

V roce 2021 se podpořilo pomocí PPK celkem 852 projektů, na které bylo připraveno 60 mil. Kč. Jednalo se například o projekty zakládající nové krajinné prvky (tůně, mokřady, výsadby, remízy apod.) nebo realizace péče o cenné biotopy.
Zdroj: MŽP

Další články z rubriky Domácí

Vláda navrhne eurokomisařem za Česko Jozefa Síkelu, chce také změnou zákona posílit obranyschopnost státu

Vláda Petra Fialy nabídne staronové předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové jako eurokomisaře za Českou republiku současného ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. O jeho nominaci rozhodla na poslední schůzi před vládními prázdninami ...

Během první poloviny roku převzaly České dráhy do provozu 55 nových vlaků a lokomotiv

Celkem 22 elektrických jednotek RegioPanter, 15 motorových jednotek RegioFox, 17 lokomotiv Vectron a první jednotku ComfortJet v přechodném řazení pře ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím novelu zákona o specifických zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví včera novinářům představilo novelu zákona o specifických zdravotních službách. Novela zákona reaguje na potřebu sjednocení ...

Bezpečnostní komise Ministerstva dopravy: Dotazník spokojenosti strojvůdců již pomáhá ve zlepšování české železnice

Na dalším jednání železniční bezpečnostní komise svolané ministrem dopravy Martinem Kupkou byly mj. představeny konkrétní příklady zlepšení práce a zv ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil fúzi v oblasti informačních technologií

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost J&T Thein SICAV, a. s., získa ...

DoporučujemeČtvrtek 25.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »