InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministerstvo životního prostředí: Projekt Jedna příroda vstupuje do čtvrtého roku

08.03.2022
Díky projektu Jedna příroda se v roce 2021 podařilo zajistit vhodné podmínky pro evropsky chráněné druhy a vybraná přírodní stanoviště v evropsky chráněných územích ČR, provést o nich více než 1 900 záznamů či zvýšit povědomí o ekosystémových službách u více než 50 odborníků z různých institucí. Projekt se tak úspěšně dostává do své druhé fáze, opět nabité řadou různorodých aktivit, jakými mimo jiné jsou pokračování v managementových opatřeních včetně inovativního managementu (pařezení a lesní pastva) nebo výroba dokumentárního snímku o ekosystémových službách.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
"Jsem velmi potěšen, že se za loňský rok podařilo na ploše 848 hektarů v různých koutech republiky provést stovky vhodných a potřebných opatření v celkové hodnotě 19,3 mil. korun. Navíc se podařilo využít systém prioritizace, který definuje potřeby konkrétních evropsky chráněných druhů rostlin a živočichů či nároky vybraných přírodních stanovišť," komentuje úspěšné zajištění péče v 84 evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech Pavel Pešout, člen Řídicího výboru projektu a ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR, která provádění opatření koordinovala.

K téměř 1 500 různým opatřením patří například sečení travních porostů, likvidace náletových dřevin, těžba dřeva, obnova zaniklých či budování nových tůní a mokřadů. Nejrozsáhlejší opatření se prováděla v evropsky významné lokalitě Doupovské hory, kde Vojenské lesy a statky ČR, s. p. zajistily mj. prořezávky jehličnatých a listnatých stromů, drátěné oplocení a instalaci trvalé individuální ochrany ze dřeva, dále obnovily či vybudovaly tůně a mokřady či zajistily pastvu ovcí a koní.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a externí odborníci díky projektu Monitoring vybraných druhů rostlin a živočichů výskyt provedli na dva tisíce nových záznamů o evropsky významných druzích v ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách, jako jsou například svinutec tenký či strakapoud bělohřbetý. Údaje jsou zahrnuty do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP).

Výzkumníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. a z Centra pro otázky životního prostředí informovali na online seminářích zástupce státní správy, státních podniků, místní samosprávy, zájmových svazů, akademického sektoru a nevládních neziskových organizací o konceptu ekosystémových služeb. Během diskusí se tak od účastníků semináře zjišťoval, co očekávají od plánovaného hodnocení vybraných ekosystémových služeb či jaké bariéry naopak vnímají při budoucím využití výsledků takového hodnocení v jejich organizaci.

Projekt Jedna příroda zastřešuje mnoho různorodých aktivit, mezi něž patří i vzdělávání pracovníků ochrany přírody. Jedno z jeho důležitých témat je komunikace s vlastníky a uživateli pozemků nacházejících se v chráněných územích, bez jejichž spolupráce se při péči o lokality neobejdeme. Byla proto vydána i metodika Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody. Připravuje se rovněž rozsáhlá analýza finančních zdrojů poskytovaných různými subjekty na podporu zajištění ochrany přírody včetně evropské soustavy Natura 2000.

U příležitosti vstupu do druhé fáze projektu Jedna příroda (Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice financovaného programem LIFE) vydáváme třetí číslo projektového zpravodaje Novinky, kde se uvádí mj. výsledky dotazníkového šetření zpracovaného pro zmíněnou analýzu finančních zdrojů či informace o aktualizaci Konsolidované vrstvy ekosystémových služeb, tedy mapové vrstvě, která zobrazuje jednotlivé typy ekosystémů, jejich rozlohu a rozmístění na našem území.

Zdroj: MŽP

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemePondělí 22.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »