InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Česká obchodní inspekce kontrolovala ruční hevery, polovina nesplnila technické požadavky

18.02.2022
Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontrolní akci zaměřenou na plnění technických požadavků, které musí být dodržovány u ručních zvedáků dodávaných na tuzemský trh. Celkem zkontrolovala 26 výrobků a nedostatky zjistila u 14 výrobků. Jeden výrobek byl vyhodnocen jako nebezpečný a bylo nařízeno jeho stažení z trhu, protože z důvodu nedostatečné konstrukční pevnosti by mohlo dojít k deformaci zvedáku a následnému zřícení vozidla.
Foto: coi.cz
Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2021 provedla kontrolní akci, při které se zaměřila na dodržování technických požadavků u ručních zvedáků dodávaných na tuzemský trh. Celkem zkontrolovala u 27 distributorů, 1 výrobce, 5 dovozců a 2 zplnomocněných zástupců 26 ručních zvedáků nůžkových a pojízdných hydraulických.

Kontrolní akce byla spojena s odběrem 7 vzorků ručních zvedáků, u kterých byly provedeny laboratorní zkoušky. Statickému nebo dynamickému přetížení nevyhovělo 6 vzorků, kdy došlo k jejich destrukci. Výrobky byly zadány do systému ICSMS (informační a komunikační systém pro oblast dozoru zřízený Evropskou komisí). Ruční zvedák nůžkový 1,5 t, typ ST-105 byl nahlášen do systému RAPEX (informace na www.coi.cz/coi-zakazala-nebezpecny-zvedak-na-automobily). U 3 nevyhovujících vzorků a dalších výrobků byly zjištěny formální nedostatky, například chyběly ES prohlášení o shodě, návody k použití a značení, překlady do českého jazyka.

Česká obchodní inspekce uložila kontrolovaným subjektům 6 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 30 000 Kč. Dále uložila 1 pokutu ve správním řízení v hodnotě 2 000 Kč. V dalších 6 případech bude zahájeno správní řízení.

Příslušné právní předpisy

> zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

> nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

> harmonizovaná norma EN 1494:2000+A1:2008 - Mobilní a přemístitelné zvedáky a související zdvihací zařízení (česká verze ČSN EN 1494 + A1:2010)


Zdroj: ČOI - Česká obchodní inspekce

Další články z rubriky Domácí

Vláda navrhne eurokomisařem za Česko Jozefa Síkelu, chce také změnou zákona posílit obranyschopnost státu

Vláda Petra Fialy nabídne staronové předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové jako eurokomisaře za Českou republiku současného ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. O jeho nominaci rozhodla na poslední schůzi před vládními prázdninami ...

Během první poloviny roku převzaly České dráhy do provozu 55 nových vlaků a lokomotiv

Celkem 22 elektrických jednotek RegioPanter, 15 motorových jednotek RegioFox, 17 lokomotiv Vectron a první jednotku ComfortJet v přechodném řazení pře ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím novelu zákona o specifických zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví včera novinářům představilo novelu zákona o specifických zdravotních službách. Novela zákona reaguje na potřebu sjednocení ...

Bezpečnostní komise Ministerstva dopravy: Dotazník spokojenosti strojvůdců již pomáhá ve zlepšování české železnice

Na dalším jednání železniční bezpečnostní komise svolané ministrem dopravy Martinem Kupkou byly mj. představeny konkrétní příklady zlepšení práce a zv ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil fúzi v oblasti informačních technologií

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost J&T Thein SICAV, a. s., získa ...

DoporučujemeČtvrtek 25.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »