InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Všeobecná zdravotní pojišťovna vrátí klientům rekordních 600 milionů korun

16.02.2022
Za rok 2021 vrací VZP svým klientům částku dosahující téměř 600 milionů korun za doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vyplacení přeplatků se týká 534 tisíc klientů VZP. Průměrná výše přeplatku v roce 2021 činila 1 122 Kč. Zdravotní pojišťovna sleduje celkovou výši započitatelných doplatků a vrací je klientům automaticky.
Ilustrační snímek | Foto: Archiv ID
Počet klientů, kterým budou vráceny přeplatky, stoupl v roce 2021 o 7 % oproti roku předešlému a rozrostl se napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejpočetnější skupinou jsou senioři nad 70 let (téměř 458 tisíc klientů) a vráceno jim bude 81 % z celkové částky, téměř 488 milionů. V meziročním srovnání VZP vyplatí svým klientům za rok 2021 téměř o 48 milionů korun více než v roce 2020.

Co se započítává do ochranného limitu?

Do ochranného limitu se započítávají pouze částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tzn., že do limitu nejsou zahrnovány veškeré pojištěncem uhrazené doplatky. Nejsou uznávány ani částky za zdravotnické prostředky. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

Jaká je výše ročního limitu?

Roční limit na započitatelné doplatky je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, následovně:

> u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč,

> pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč,

> u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, byl limit snížen na 500 Kč,

> u ostatních pojištěnců je 5 000 Kč.

Musí se dokládat nárok na snížený limit?

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP, která je této problematice věnována.

Jak probíhá vracení přeplatků?

Překročení ochranného limitu VZP sleduje, tzn. klienti si o vrácení peněz žádat nemusí. Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. Přeplatky se vracejí poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře. VZP doporučuje svým klientům využít možnosti zaslání přeplatků převodem na jejich bankovní účet.

Aktuálně VZP vyplácí přeplatky za 4. kvartál roku 2021. Pojišťovna vrátí pojištěnci přeplatky (i ty nepřesahující 50 Kč) do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.

Došlo k nějakým změnám?

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravila pravidla pro vyplacení přeplatku. Částka přeplatku nižší než 200 Kč za období od 1. 1. 2022 nebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč. Tato změna se týká přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022.

Zdroj: VZP ČR

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeNeděle 21.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »